II. Hemşirelikte Temel Araştırma ve İstatistik Eğitimi Kursu

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

II. HEMŞİRELİKTE TEMEL ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK

KURS PROGRAMI

Problem

Hemşirelikte bilimsel bilginin kullanımı, mesleğin gelişimi ve mesleki kimliğin kazanılması açısından oldukça önemlidir. Hemşirelikte araştırma kültürünün yerleştirilmesinin en geçerli yolu, akademisyen ve hastanede çalışan hemşirelerin birlikte yapacağı araştırmalardan geçmektedir. Araştırma kullanımı (AK) son 25 yıldır giderek artan bir şekilde hemşirelik literatüründe tartışılmakta, hemşirelik araştırmalarının uygulamada kullanımı için çağrı yapılmakta ve AK projeleri yaygınlaşmaktadır. Hemşirelik uygulamalarında AK konusunda yaşanan güçlüklerin giderilmesi için, hemşire araştırıcılarla, klinik alanda çalışan liderlerin işbirliği yaptıkları modellere gereksinim vardır. AK konusu, araştırıcıların, yöneticilerin ve hemşirelerin ortak sorumluluğudur ve hemşirelik uygulamaları ile teorisi arasındaki dengesizlik ancak bu tür işbirlikli projelerle giderilebilecektir.

Amaç

Hemşirelikte yaşanan bir klinik sorunun giderilmesi için hazırlanacak olan, araştırmaya dayalı uygulama projelerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirileceği bir süreç için araştırma kullanım (AK) komite üyelerine rehberlik sağlamaktır.

Hedefler

  • * Uygulama alanından, AK ile çözülebilecek bir problem seçme
  • * Bu problemin araştırma kullanımı ile çözülüp çözülemeyeceğini analiz etme
  • * PICO formatını kullanarak seçilen problem için uygun bir araştırma sorusu oluşturma
  • * Tanımlanan sorunla ilgili literatür taraması yapma
  • * Araştırma sonuçlarını yorumlamada yardımcı olan önemli istatistiksel kavramları ayırdetme
  • * Seçilen konu ile ilgili literatürü eleştirel olarak değerlendirme
  • * Klinikte uygulanabilecek bir plan hazırlama
  • * Bu değişim projesini uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirme
  • * Araştırmayı gruba sunma
  • * Sonuçları diğer birimlere yaymak üzere bir plan hazırlama ve uygulama

Takvim: 25 Şubat 2014- 27 Mayıs 2014

Kurs Programının Yürütücüleri: Doç. Dr. Gül PINAR, Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mesut AKYOL, Prof. Dr. Nurgün PLATİN, Prof. Dr. Naile Bilgili

Eğitimciler: Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mesut AKYOL, Prof. Dr. Nurgün PLATIN, Prof. Dr. Naile Bilgili, Yrd. Doç. Dr. Yeter Kitiş

KURS SEKRETERLİĞİ

Öğr. Gör. Hilal TÜZER

İletişim: 0 535 5720437
KURS ORGANİZATÖRLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek KAZAN

Yrd. Doç. Dr. Sevil ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KOÇ

Yer: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlük Binası , 3. Kat , Eğitim Salonu

Çiçek sk., No:2, Ulus-ANKARA

 

 

 

 

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

II. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA KURS PROGRAMI

25.02.2014

14.00-14.30

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Nurgün Platin

25.02.2014     

14.30-16.30

Bilimsel araştırma niçin yapılır ve ne işe yarar? Araştırma türleri (sınıfta)

Prof. Dr. Nurgün Platin

04.03.2014     

14.30-16.30

Araştırma konusu nereden ve nasıl bulunur? Kurs için araştırma konusunun belirlenmesi (sınıfta)

Prof. Dr. Nurgün Platin

11.03.2014     

14.30-16.30

Veri tabanlarından literatürün bulunması

(Kütüphaneye gidilecek)

18.03.2014     

14.30-16.30

Araştırma probleminin tanımlanması (sınıfta)

Prof. Dr. Naile Bilgili

25.03.2014     

14.30-16.30

Araştırma hipotezi ve/veya sorusunun hazırlanması

Prof. Dr. Naile Bilgili

01.04.2014     

14.30-16.30

Etik kurul hazırlıkları

Prof. Dr. Nurgün Platin

08.04.2014     

14.30-16.30

Araştırma amacının ve yönteminin belirlenmesi (sınıfta)

Prof. Dr. Naile Bilgili

15.04.2014     

14.30-16.30

Örneklem büyüklüğünün hesaplanması (sınıfta)

Yrd. Doç. Dr. Mesut Akyol

22.04.2014     

14.30-16.30

Araştırma veri toplanma aracının hazırlanması (sınıfta)

Yrd. Doç. Dr. Mesut Akyol

29.04.2014     

14.30-16.30

Verilerin Toplanması (sahada)

Yrd. Doç. Dr. Yeter Kitiş

Verilerin analiz için hazırlanması (sınıfta)

Prof. Dr. Naile Bilgili

06.05.2014     

14.30-16.30

Verilerin Excel / SPSS girilmesi (sınıfta)

Prof. Dr. Yavuz Sanisoğlu

13.05.2014     

14.30-16.30

Tabloların oluşturulması (sınıfta ve ödev)

Prof. Dr. Yavuz Sanisoğlu

20.05.2014     

14.30-16.30

Tabloların yorumlanması (sınıfta ve ödev)

Prof. Dr. Yavuz Sanisoğlu

27.05.2014     

14.30-16.30

Araştırma raporu yazma (sınıfta)

Prof. Dr. Naile Bilgili

Kapanış- Kurs Değerlendirmesi

Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU

Prof. Dr. Nurgün Platin

Prof. Dr. Naile Bilgili

Doç. Dr. Gül PINAR

Yrd. Doç. Dr. Mesut AKYOL

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz