Sayın Rektörümüzün Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

SAYIN REKTÖRÜMÜZÜN DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ nca  kabulünün 65 inci yıldönümü olan bu gün, insan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin  yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla  Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.
Birleşmiş Milletler (BM) Kurucu Antlaşması’ nda önemli bir yer tutan ve insan  haklarının Anayasası sayılan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” 10 Aralık 1948  tarihinde kabul edilmiş, bu sayede tüm dünyada insan hakları güvence altına alınmış ve insan  haklarının ihlâllerine yönelik olarak uluslar arası sistemler devreye konulmuştur.
Beyanname, tüm insanların hiç bir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşları  dikkate alınarak eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna  göre herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi görüş, doğuş, tabiiyet, servet ya da benzeri  kriterler ile herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu Beyanname’ de ileri sürülen tüm hak ve  özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanır. Bu haklar da kişiden kişiye ya da toplumdan  topluma değişmez, değiştirilemez.
İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören, insan hakları konusunda daha ileri standartlarla diğer dünya milletlerinden önce tanımış ve bu değerlerle yüzyıllarca insanlığa yol göstermiş bir medeniyetin mensubu olarak bizler bu misyonu, bilinci ve sorumluluğu  daha fazla önemsemeli, bu bilinci yaygınlaştırmak için çaba sarf etmeliyiz.
İnsanca yaşamak, insan olarak sahip olduğumuz hakların farkına varmak için bunları eşit ve adil bir şekilde hayatımıza tatbik ederken, diğerlerinin hak ve özgürlüklerini ihlal  etmemek bakımından eğitim hayati bir önem arz etmektedir. Eğitim ve öğretim camiasının  önemli bir unsuru ve basamağı olarak üniversitelere, insan hakları konusunda bilincin  yaygınlaştırılması ile ilgili çok önemli görevler düşmektedir. Üniversiteler, her türlü fikrin tartışıldığı, her tür düşüncenin yaşayabildiği, kamu düzenini ihlal etmemek ve diğerlerinin yaşam alanını tehdit etmemek kaydıyla her tür dünya görüşünün kendine yer bulduğu  müesseseler olarak farklı kültürlerin, inançların, ırk, renk, dil vb. farkları gözetmeksizin bir arada yaşayabilme becerisini kendi bünyesinde yaşayarak toplumun her kesimine örnek  olmak durumundadırlar.
Her bireyin, ötekileştirilmeden, referans kaynağı ne olursa olsun diğerine yaşama  hakkı tanıyarak özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda insanca bir hayat sürmesi  dileğiyle Dünya İnsan Hakları Gününü kutlar, saygılar sunarım..
Prof. Dr. Metin DOĞAN
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz