21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı

27 Eylül 2013 tarihinde açılışı yapılan “21. YÜZYIL DÜNYA ÇOCUK EĞİTİMİ ZİRVESİ”nin Çocuk Yetiştirme Kültürü ve Eğitiminde Yeni Arayışlar I ÇAlIŞTAYI 27 Eylül 2013 Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Nabi AVCI, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Metin DOĞAN, Eğitim Politikaları ve Araştırmaları derneği Başkanı Mürşit Ekmel AYBEK, çok sayıda üst düzey bürokrat, akademisyen, veli ve öğrencilerin katıldığı görkemli bir açılış töreni ile başladı, aynı gün 14.00-17.30 saatleri arasında yapılan  ve uluslararasi misafir akademisyenlerin de sunum yaptığı oturumla devam etti ve  29 Eylül 2013 Pazar günü Ankara Başkent Öğretmen Evinde yapılan 5 eşzamanlı oturumla son buldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği’nin ortaklaşa olarak düzenledikleri Çalıştaya yurt içinden farklı üniversitelerden ve kurumlardan toplam 44 akademisyen ve uzman, yurt dışından da 15 akademisyen olmak üzere toplam 60 akademisyen katıldı. Akademik Genel Koordinatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa ORÇAN’ ın, Zirve Uluslararası Koordinatörlüğünü Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal SAMBUR’ un ve Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat ÖNDER’ in yaptığı Çalıştay 5 ayrı paralel oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Çalıştay oturumlarında Türkiye’ nin bugüne kadarki Çocuk Yetiştirme Kültürünün mevcut durumu, Osmanlı’ da, ve Selçuklu  Medeniyetindeki örnek deneyimleri, İslam’da, Doğuda ve Batıdaki iyi örnekler analiz edilerek, gelecekte Türkiye’ de Çocuk Yetiştirme konusunda ne tür plan ve uygulamalarla ne gibi strateji izlenmesi gerektiği, katılımcılar tarafından tartışma konusu edilmiştir. Ayrıca “Üstün Yetenekli Çocuklar” ın sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili de farklı bir oturum yapılarak, diğer ülkelerdeki iyi örneklerle Türkiye karşılaştırması yapılmıştır.  Türkiye’nin 2023 Eğitim Politikalarını gerçekleştirirken, Çocuk yetiştirme kültürünün iyi planlanması gerektiği, bunun  en az bilim ve teknoloji politikaları kadar elzem olduğu dile getirilmiş ve geleceğe yatırım yapmanın yolunun Çocuk Yetiştirme Kültür ve Uygulamalarından geçtiği dile getirilmiştir.

“Günümüz Türkiye’sinde Çocuk Yetiştirme Kültürü ve Yeni Yaklaşımlar”, “Osmanlıda Ve Selçukluda Çocuk Yetiştirme Kültürü”, “İslam’da Çocuk Yetiştirme Kültürü ve Sorunları”, “Üstün Yetenekli Çocuk Yetiştirme Yöntem ve Arayışları” adı altında oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay oturumu sonrası yayınlanan bildiride, günümüzde “çocuk yetiştirme kültürü” nün daha çok tüketim toplumu ekseninde piyasanın bir parçası haline gelmekle yüz yüze kaldığı, buna karşın yerel kültür ve değerlerden beslenen ve küresel gelişmeleri takip ederek yeni bir çocuk yetiştirme politikasına ihtiyaç duyulduğu; çocuk eğitimi denilince sadece okul eğitimi anlaşıldığı, halbuki çocuk yetiştirme kültürünün, okul kadar, aile, arkadaş kadar, yaşadığı fiziki mekanın, oynadığı oyun ve oyuncağın, kullandığı teknolojik araç ve sosyal medyanın da içinde olduğu büyük bir evrenden oluştuğundan söz edilmiş ve buna göre tek yönlü bir odaklanmayla değil, çok yönlü değişkenlerin dikkate alındığı bir planlama ve politikanın gerektiği belirtilmiştir.

Çalıştay oturumu sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Metin DOĞAN tarafından bir teşekkür konuşması yapılarak tüm katılımcılara katılım belgesi verilmiş ve plaketler dağıtılarak hatıra fotoğrafı çekilmiştir.

Çocuk Zirvesi ve Çalıştayına destek veren başta Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı’ ya, MEB Müsteşarı Sayın Yusuf TEKİN’e, Müsteşar Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK ve diğer Bakanlık çalışanlarına; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN’ e, ASPB Müsteşarı Sayın Ahmet ZAHTEROĞLU’ na, Çocuk Esirgeme Genel Müdürü Sayın Abdülkadir KAYA ve çalışma ekibine; Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği Başkanı Sayın Mürşit AYBEK ve Özgül AYBEK’ e, Serpil Barmanbek’ e, Hatice Öğretmene; SEBİT firmasının Genel Müdürü Ahmet ETİ’ ye, Genel Müdürü Yardımcısı Sadi TÜRELİ’ ye; SANKO Firmasına, Üniversitemizden ve farklı üniversitelerden katılan ve zirveye katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.

ÇALIŞTAY OTURUMLARI ve KATILIMCILAR LİSTESİ

 GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE ÇOCUK YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ VE YENİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAY OTURUMU –I

Moderatör: Prof. Dr. Hayati AKYOL Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Çiftçi                      Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ANKARA

Doç. Dr. Cevat ÖZYURT                           Kırıkkale Üniversitesi  Fen Edebiyat Fak

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATAR           Yüzücü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. İbrahim Ethem  Arıoğlu       Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Dündar             Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Yiğittir            MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel  Müdürlüğü

Dr. Yaşar UĞURLU                RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Bşk. Yrd. PDR Uzmanı PDR

Hatice Akgül                                              Veli

Murat Süt                                            MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel Müdürlüğü

Moderatör: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN

Doç. Dr. A. Halim Ulaş                       Atatürk Ünv. Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Halime Ünal              Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA                         Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Küçük                   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer ÇELİK                 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Safiye KESGİN                             Türkan Azmi İlköğretim Okulu, Batıkent / ANKARA

Caner Erkan                                        MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel  Müdürlüğü

Osman Kayaer                                    Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı ANKARA

Selman Işık                                          MEB Temel Eğitim Bilimleri Genel  Müdürlüğü

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK YETİŞTİRME YÖNTEM VE ARAYIŞLARI

ÇALIŞTAY OTURUMU – II

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU    MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Müd

Yrd. Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA                Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Dr. Esra ÇALIK                                             Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Projeler Ofisi

Özlem MISIRLI TAŞDEMİR                          Hacettepe Üniversitesi

Arş Gör. Şefika Sürücü                                    Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Abdullah TAŞTAN                                          MEB Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

Erdal KİZİROĞLU                                          TÜZYEKSAV Başkanı

Erhan ŞAHİN                                                 Yasemin Karakaya  Bilim ve Sanat Merkezi

Hüseyin Rahmi Akyüz                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Nurduha Akyüz                                               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sadan ŞİMŞEK                                                           TBMM 21. Dönem Milletvekili

OSMANLIDA VE SELÇUKLUDA ÇOCUK YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ
ÇALIŞTAY OTURUMU III

Moderatör: Doç. Dr. Güray KIRPIK

Prof. Dr. Mehmet ŞEKER                   Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK                    Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. D. Refik TURAN                        Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ahmet OCAK                       Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Cevdet KIRPIK                    Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç Dr. Uğur ÜNAL                           Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Doç. Dr. Varis ÇAKAN                      Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU       İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Yahya ARAZ                Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Bayram Ali NAZİROĞLU         Recep Tayyip Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Banu GÜRER                Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İSLAM’DA ÇOCUK YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ VE SORUNLARI
ÇALIŞTAY OTURUMU – IV

Moderatör: Prof. Dr. Bilal SAMBUR  Yıldırırm Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR         Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ                   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin PEKER                   On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Emin AY                 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN           Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Salih Zeki ZENGİN               Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Şuayb ÖZDEMİR                 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Adem EFE                            Süleyman Demirel Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YEMENİCİ        Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Dr. Gülüşan GÖCEN                           Öğretmen / İSTANBUL

Mustafa ÖZÇELİK                              Şair, Yazar, Eskişehir

21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 1 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 2 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 3 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 4 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 5 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 6 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 7 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 8 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 9 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 10 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 11 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 12 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 13

21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 14 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 15 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 16 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 17 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 18 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 19 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 20 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 21 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 22 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 23 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 24 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 25 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 26 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 27 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 28 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 29 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 30 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 31 21. Yüzyıl Çocuk Eğitimi Zirve Çalıştayı Tamamlandı 32

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz