EBSCO Publishing firmasına ait 30 veri tabanı 01 Ekim – 30 Kasım 2013 tarihleri arasında deneme erişimine açılmıştır

EBSCO Publishing firmasına ait 30 veri tabanı 01 Ekim – 30 Kasım 2013 tarihleri arasında deneme erişimine açılmıştır.
1- EBSCO eBook Academic Collection ( Tüm Disiplinler)

117,000’den fazla tam metin elektronik kitabın yer aldığı multidisipliner araştırma veri tabanı

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww

2- CINAHL Complete (Hemşirelik Bolumu)

Hemşirelik ve hasta bakımı ile ilgili temel danışma kaynağı olan CINAHL indeksinin, 1,300’den fazla tam metin dergiyle zenginleştirilmiş versiyonudur.

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ccf-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm

3- Education Source (Eğitim Fakültesi)

Eğitim Bilimleri alanında yayın yapan 1,700’den fazla akademik derginin, tam metin yer aldığı veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eue

4- Applied Science & Technology Source (Mühendislik ve Fen Fakülteleri)

Uygulamalı bilimler ve teknoloji konusunda 1,400’den fazla tam metin akademik derginin yer aldığı danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/aci-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aci

5- Engineering Source (Mühendislik Fakültesi)

2,000’den fazla mühendislik ile ilgili sureli yayının olduğu tam metin veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/egs-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=egs

6- Humanities Source (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri)

Beşeri Bilimler alanında 1,400’den fazla tam metin derginin olduğu veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/hus-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hus

7- SocINDEX with Full Text (Sosyoloji Bolumu)

Sosyoloji alanında en geniş kapsamlı indeks olan SocINDEX’in 860’dan fazla çekirdek Sosyoloji dergisi ile tam metin olarak zenginleştirildiği temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sih

8- Political Science Complete ( Siyasal Bilimler ve Uluslararasi İlişkiler)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 620’den fazla derginin indekslendiği, 500’den fazlasının tam metin olduğu bütünleşik kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh

9- MEDLINE Complete (TIP Fakültesi)

Ubeyd’in MEDLINE veri tabanının içeriğindeki 2,000’den fazla derginin tam metin olduğu en geniş kapsamlı tam metin TIP veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mdc

10- SportDISCUS with Full Text ( Beden Egitimi ve Spor Okulları)

Beden Eğitimi ve Spor Hekimliği konusunda 530’dan fazla tam metin derginin yer aldığı bu alandaki tek indeks. Temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/s4h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=s3h

11- Legal Source ( Hukuk Fakültesi)

Hukuk alanında 880’den fazla tam metin dergi sunan, en geniş kapsamlı akademik kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lgs

12- Communication& Mass Media Complete (Iletisim Fakültesi)

Kitle iletişimi ve İletişim alanlarında 620’den fazla tam metin dergiyi, iki farklı indeksin bileşiminde sunan tam metin kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh

13- HiperKitap ( Türkçe Eğitim Verilen Tüm Bolümler)

Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe kitap veri tabanı. BETA versiyonunda 3,500’den fazla Türkçe elektronik kitap yeni kullan isli fonksiyonlarıyla beraber sunuluyor

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=011tww

14- Arab e-Marefa (Arapca Eğitim Verilen Tüm Bolümler)

Arapça yayımlanan 900’den fazla akademik sureli yayının indekslendiği, 70,000’den fazla tam metin makalenin olduğu, orta doğuya özel bir tam metin veri tabanı

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aed

15- Tetikle Technology Complete(Tekstil Mühendisliği)

Tekstil üretimi ve mühendisliği ile 470’den fazla derginin indekslendiği ve 50 tam metin akademik dergi ile 50 tam metin kitabin olduğu danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/teh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=teh

16- EconLit with Full Text (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Amerikan Ekonomi Derneği’nin İktisat indeksi EconLit’in içerisinde yer alan 600’den fazla derginin tam metin olduğu temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.xls

Teknik Raporlar: http://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-workingpaper.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh

17- Dentistry& Oral Science Source (Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği konusunda tek tam metin kaynak, 200’den fazla tam metin Diş Hekimliği dergisi

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh

18- eBook Business Collection (Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sadece İşletme ve bağlı disiplinlerde yayınlanan kitapların yer aldığı özel elektronik kitap veri tabanı

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e020tna

19- Film& Telefisin Literature Index with Full Text ( Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve televizyon hakkında yayın yapan dergilerin indekslendiği ve 200’den fazlasının tam metin erişilebildiği konuya özel kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/f3h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f3h

20- Hospitality& Tourism Complete ( Turizm ve Otelcilik Bolum/Okulları)

Turizm ve otelcilik alanında 1930’dan günümüze 830’dan fazla derginin tam metin sunulduğu temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/hjh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hjh

21- Central& Eastern European Academic Source

Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye’den akademik dergilerin yer aldığı bölgeye özel tam metin veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h

22- Literary Reference Center Plus ( İngilizce Eğitim Verilen Tüm Bolümler)

İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında düzenlenmiş, en geniş kapsamlı tam metin kaynak. 700’den fazla dergi, 833,000’den fazla kitap özeti, 127,000’den fazla klasik ve modern şiir metni, 9,800’den fazla yazar röportajı, 31,000’den fazla klasik ve modern kısa hikâye, 92,000’den fazla edebi eleştir yazısı, 8,235 adet klasik roman…

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/lkh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lkh

23- Art Source ( Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri)

Sanat ve Mimarlık alanında 640’dan fazla tam metin dergi, 220’den fazla tam metin kitap sunan disipline özel tam metin veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asu

24- INSPEC(Mühendislik ve Fen Fakülteleri)

Eski adiyle Physics Abstracts olan, dünyanın en geniş kapsamlı uygulamalı bilimler indeksi. Institute of Engineering & Technology tarafından oluşturulan bu kaynakta 5,000’den fazla dergi sürekli izlenir ve toplamda 13 milyondan fazla bibliyografik kayıt vardır.

İçerik Listesi: http://www.theiet.org/resources/inspec/support/docs/index.cfm

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=inh

25- World Politics Review ( Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler)

World Politics Review veri tabanı, diş politika uzmanları ve uluslararası politika ve dışişleri alanlarına profesyonel anlamda ilgisi olan araştırmacılar için günlük, online yayın yapan önemli bir kaynaktır. World Politics Review veri tabanının orijinal içeriği, uluslararası ilişkiler ve politika konusundaki gazeteciler, araştırma kuruluşları, akademisyenler, diş isleri profesyonelleri vb.. kurum ve kuruluşlardan tema-konulu uzmanları da içeren, dünya çapında 400’den fazla katilimce ve yazarın oluşturduğu bir iletişim ağı tarafından kaleme alınmaktadır.

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=wpr

26- Chemical Hazard Information Library ( Kimya Mühendisliği)

Çevreye ve insana zararlı kimyasallar ile ilgili tüm gerekli dokuman ve raporların yer aldığı veri tabanı

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=che

27- Energy& Power Source (Mühendislik Fakültesi)

Enerji Üretimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yöntemleri ve Fosil Yakıt Teknolojileri konusunda yayın yapan 5200’den fazla akademik derginin indekslendiği ve 300’e yakının tam metin yer aldığı veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/enr-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=i3h

28- Nursing Reference Center ( Hemşirelik Bolumu)

Kanıta dayalı, hasta başı bakimi için tasarlanmış, hemşirelik araştırmacıları ve hasta bakimi ile ilgili çalışan profesyonellerin temel danışma kaynağı. Eğitim materyalleri, hastalık bazlı bakim için dikkat edilmesi gereken hususları anlatan materyaller gibi birçok önemli bilgiyi içerir.

İçerik Hakkında: http://www.ebscohost.com/nursing/products/nursing-reference-center/nursing-reference-center-content

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=nrc

29- Historical Abstracts with Full Text( Tarih Bölümü)

Tarih ile ilgili uluslararası olan temel danışma kaynağı Histerice Abstracts’in tam metin 380 dergi ve 140 kitapla zenginleştirilmiş halidir.

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/30h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=30h

30- Poetry& Short Story Reference Center (Ingiliz Dili ve Edebiyatı)

İngilizce dilinde yazılmış, klasik ve modern türde, 700,000’den fazla tam metin şiir ve 51,000’den fazla tam metin kısa hikâye içeren; ayrıca 2,300’den fazla “Şairin Kendi Sesinden” videosu olan veri tabanıdır. Destekleyici materyal olarak da şiir ile ilgili 542 elektronik kitap ve The Poetry Foundation tarafından hazırlanan 20 derslik şiir analizleri metni yer alır.

Dergi İçeriği: http://www.ebscohost.com/titleLists/prf-journals.xls

Diğer Dokuman Türleri İçeriği: http://www.ebscohost.com/titleLists/prf-other.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=prc

                  

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz