I. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı

1.ULUSLARARASI TÜRKİYE SAĞLIK MEZUNLARI KURULTAYI

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türkiye’de eğitim almış 45 ülkeden 453 yabancı doktor ve diğer sağlık mensubu İstanbul’da buluştu.

Türkiye’den mezun olmuş, yabancı hekim, eczacı ve diğer Sağlık meslek mensuplarını her yıl bir araya getirecek Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’nın birincisi 14-16 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Wow Otelde yapıldı.

Kurultay kapsamında; Türkiye’den sağlık alanında mezun olmuş ve dünyanın farklı ülkelerinde mesleklerini sürdüren, 45 ülkeden 453 yabancı hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarının Ülkemizin misafirperverliği ile kaynaşması ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma imkânı sağlanarak, sağlık alanında önemli işbirliklerinin ilk adımları atılmış oldu.

Başta Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Başbakanlık Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA, TOBB, DEİK, İTO olmak üzere ilgili diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve katkıları ile ‘1.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’ TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) tarafından gerçekleştirildi.

Kurultayın açılışı Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Yemen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Kasım Al Anisi, Sudan Sağlık Bakanı İdris Abu Garda, Kosova Sağlık Bakanı Dr. Ferid Agani, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Müsteşar Yard. Ömer Faruk Koçak,  Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Mehmet Köse Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar, TÜMSİAD Başkanı Dr. Hasan Sert ve çok sayıda kamu ve özel sektör sağlık yöneticisinin katılımı ile yapıldı.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Türkiye’nin 2000’li yıllardan sonra sosyal politikalar alanında önemli gelişmelere imza attığını hatırlattı. Bu çalışmalar arasında en çok dikkat çeken hamlelerin başında sağlık sektörünün geldiğinin ifade eden Müezzinoğlu “bu tespit bir faraziyeden öte rakamlar, yatırımlar, insan kaynakları ve dünya ölçeğinde elde ettiğimiz başarıların bir bütünü olarak ifade edilmektedir.” dedi.

Siyasi İrade Gerekli

Dünyamızın sınırların kalktığı bir zaman diliminde ilerlediğini ileri süren Sağlık Bakanı hiçbir ülkenin politika oluştururken yalnızca kendi şartlarını esas almadığını ve özellikle sağlık hizmeti kolunda dünya standartlarına uyum sağlanılması, hizmetlerin dinamik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Lider ülke olmak, dünya siyasetine yön belirlemek ve farklı coğrafyalarda iz bırakmak için ürettiğimiz hizmeti dünya ülkelerinde sunmamız ve paylaşmamız gerekiyor. Bunun için sağlam bir üretim mekanizmamız, yetişmiş insan kaynağımız ve çağın gelişmelerini yakından takip eden bir beyin takımına ihtiyaç var. Hepsinden önemlisi sizi her daim destekleyen, önünüzü açan güçlü bir siyasi irade, bu hizmetlerin geliştirilmesinde başrol oynamaktadır. Bu anlamda sağlığa verdiği güçlü siyasi irade dolayısıyla huzurlarınızda değerli Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye’nin on yıl öncesiyle bugün ki arasındaki fark bütün bunların bir araya getirilebilmesi bu manada çok özel ve önemli bir örnek ortaya koyabilmesidir.”

Sağlık İnsan Gücüne Küresel Katkı

Bilginin sevgi gibi paylaşıldıkça çoğaldığını vurgulayan Dr. Mehmet Müezzinoğlu bu sayede medeniyetler arasında köprüler kurulduğunu, ortak payda ve paydaşlar oluştuğunu belirtti ve şunları kaydetti; “Bu amaçla kendimiz için ortaya koyduğumuz öz veriyi aynı imkanlardan mahrum kalmış dünyanın diğer bölgeleri için de göstermeliyiz. Zira bizler aynı gökyüzünün farklı renkleri aynı resmin başka desenleriyiz. Türkiye’de son on yılda sağlık alanında önemli gelişmelerin kaydedildiğini hepimiz biliyoruz. Bu bizi sağlık eğitiminden sağlık turizmine, altyapı çalışmalarından hizmet sunumuna kadar bölgesel bir cazibe merkezi haline getirdi. Bugün sağlık hizmeti standartlarımız birçok gelişmiş ülkeyi yakaladı ve Türkiye artık sağlık alanında model alınan bir ülke oldu. Sağlık sistemini geliştirmek isteyen ülkelerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Somali, Tunus, Fas ve Yemen başta olmak üzere Pakistan ve Sudan gibi birçok ülkeye sağlık hizmetleri götürüyor, tecrübe ve bilgilerimizi onlarla paylaşıyoruz. Bugün Kenyalı doktorlara acil vaka eğitimi veren bir ülkeyiz. Güney Sudan’da anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesi için yardımcı oluyoruz. Bosna Hersek’te, Sudan’da Afganistan’da halk sağlığının iyileştirilmesi için TİKA koordinatörlüğünde projeler üretiyoruz ve uyguluyoruz. Moğolistan’da anne ve çocuk sağlığı, Kazakistan’daki doktorlara nöropati eğitimi veriyoruz. Sudan’da katarakt ameliyatı yapan, Haiti depreminde acil ve afet yönetimine koşan, acil insani ihtiyaçları bulunan Somali’de hastane açıp uzman doktorlara eğitim veren bir ülkeyiz. Amacımız ve hedefimiz sağlık vizyonumuzu küresel boyuta taşımak sağlık insan gücüne küresel katkıda bulunmaktır.

Sağlık Elçilerini Ülkemizde Buluşturacağız

Millet, ırk, din, dil, renk ayrımı yapmadan adım attıkları her yere kendilerinden bir parça, yurttan bir yer bilmenin anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Dr. Mehmet Müezzinoğlu dünyanın birçok ülkesinden gelen kişinin ülkemizde tıp eğitimi aldığının bilgisini verdi. Bugüne kadar ülkemizde sağlık eğitimi alarak mezun olan yabancı hekim sayısının yaklaşık üç bin beş yüz civarında, hali hazırda eğitimine devam eden öğrencilerle birlikte bu sayının her geçen gün artmakta olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı; “Bu kardeşlerimiz mezun olduktan sonra ülkelerine döndüklerinde bizim için birer sağlık elçisi misyonu üstlenmekte, ülkemizin sağlık alanındaki birikimlerinin aktarılmasında aracı olmaktadırlar. Türkiye’den mezun olmuş yabancı hekim ve sağlık meslek mensuplarının buluşacağı bir platform olan Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’nın ilkini bu yıl Türkiye’de düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl bu kurultay vesilesiyle sayılarının her geçen artmasından memnun olduğumuz bu gönüllü sağlık elçilerini ülkemizde buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kurultay sayesinde mezunlarımızın karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma imkanı sağlayacak katılımcıları ülkemizle olan bağları daha da güçlendirilecek ve sağlık alanında karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iş birliği imkanlarının temeli atılacaktır.” şeklinde değerlendirdi.

Sağlık Turizminde Önemli Gelişmeler Kaydedilecek

Bu kurultayların diğer bir hedefinin de son yıllar gündem yer alan, ülkemizin de büyük önem verdiği sağlık turizmine yapacağı katkılar olduğunu hatırlatan Dr. Mehmet Müezzinoğlu ülkemizin ileri teknolojiyi kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık tesisleri sayesinde sağlık turizminde dünyanın gözde ülkeleri arasında yer aldığını bildirdi. Önümüzdeki dönem bu anlamda çok daha başarılı bir sürecin olacağı kanaatinde olduğunu ifade eden Bakan son yıllarda sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylıklar, THY’nin birçok ülkeye doğrudan seferler düzenlemesi ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler aracılığıyla sağlık turizminde önemli gelişmelerin kaydedileceğini işaret etti. Dr. Mehmet Müezzinoğlu şunları kaydetti; “Bizim kültürümüzde “Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü” hoşgörüsü halen canlı bir biçimde yaşamaktadır. Dolayısıyla dünyanın her yerinden gelecek olan hastalara hizmet etmek konusunda köklü bir geleceğimiz var. Artık hem geleneği tamamen oturmuş hem de yüksek teknolojiyi akıllıca kullanan bir ülke haline geldik. Türkiye’de hem misafirperverlik hem de hizmet kültürü bunların yanında oturmuş bir sağlık sistemi ve ekonomik fiyat uygulaması bulunmaktadır. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman yapabileceğimiz çok işlerin olduğunu hep birlikte görüyoruz.”

İş Birliği Kaçınılmaz

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı; “Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler tarihi geçmişimiz, coğrafi konumuz her alanda diğer ülkelerle iş birliği yapmamızı kaçınılmaz kılmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile son on yılda kazandığımız tecrübeyi başta tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan ülkeler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki ülkeler ile paylaşıp burularda yapılaması planlanan sağlık reformlarına da katkıda bulunmaktayız. Bu çerçeve ülkemiz birçok ülke ile yoğun ve kapsamlı bir iş birliğine girmiş ve bu ülkelerle sağlık alanında iş birliği anlaşmaları imzalamıştır.”

Sağlık Alanında İlişkiler Güçlenecek

Yemen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Kasım Al Anisi yaptığı konuşmada, “Türkiye’de ilki gerçekleşen Kurultayın iki ülke arasında sağlık anlamında ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. Sudan Sağlık Bakanı İdris Abu Garda ise sağlık politikalarının ülkeler arasında ilişkilerde bile artık önemli rol oynadığını ve Türkiye’nin sağlık reformları ile örnek gösterilen bir ülke olduğunu söyledi.  Kosova Sağlık Bakanı Dr. Ferid Agani, Türkiye’nin dünya çapındaki politikası ülkeler arasındaki kardeşliğin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek Türkiye ve Kosova arasında sağlık anlamında ilişkilerini daha da güçlü olmasını dilediklerini belirtti.

Türkiye Sağlık Eğitiminde İlk On Arasına

Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akrabaları Toplulukları Başkan Yardımcısı Mehmet Köse uluslararası öğrenci hareketinin sadece son dönemlere yönelik bir çalışma olmadığının tarihin eski dönemlerine kadar gittiğini işaret ederek şunlara değindi; “Roma, Atina, Semerkant, Bağdat, Endülüs önemli eğitim merkezleri olmuştur. Kendi ülkeleri dışından öğrenciler çekmiştir. Son yüzyılda ise iletişim ve ulaşım teknolojisinin gelişmesiyle bu sayı gittikçe artmıştır. Şu anda hali hazırda dünyada kendi ülkesi dışında eğitim alan yaklaşık dört milyonun üzerinde öğrenci vardır. Bunlar ülkeler arasındaki ekonomik, politik, sosyo kültürel ve akademik ilişkilerin gelişmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı için önemli katkı sağlamaktadır. Bu rakamın 2020’lerde sekiz milyon civarında olması beklenmektedir. Eğitimin çok boyutlu ilişkisi sadece ticari ilişkileri geliştirmek değil karşılıklı kültürel anlayışı birbirini tanımayı sağlaması açısından da önem arz etmektedir. Türkiye olarak son yıllarda birçok alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da önemli gelişmeler kaydetmiş bulunmaktayız. Bugün Türkiye’de 186 üniversite, 4 milyon civarında yüksek öğretim öğrencisi vardır.”

Sağlık alanının Türkiye’nin eğitim alanında talep çektiği alanlardan bir tanesi olduğunun altını çizen Köse Türkiye olarak yurt dışından öğrenci kabulünde önemli yenilikler ve kolaylıklar getirdiklerini vurguladı. Artık doğrudan üniversitelerin kendi yaptıkları seçim süreçleriyle dünyadan öğrenci kabulüne imkan sağlandığının bilgisini vererek Türkiye sağlık eğitiminde ilk on arasına girmiş bulunduğunu ifade etti.

Talep Gittikçe Artıyor

Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akrabaları Toplulukları Başkan Yardımcısı Mehmet Köse sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye olarak uluslararası öğrencilere burs imkanı sağlamaktayız. Türkiye’ye eğitim öğretim alanında talep gittikçe artmaktadır. 2013 yılı çerçevesinde Türkiye burslarının almış olduğu başvuru elli beş bin civarındadır. Bunlardan en çok talep tıp, diş hekimliği ve eczacılık alanında gelmektedir. Türkiye olarak uluslararası öğrenci hareketini arttırmayı sadece tek taraflı değil, çift taraflı Türkiye’den de öğrencilerin dış dünyada eğitim almasını teşvik ediyoruz. Bunun karşılıklı olarak iki ülke arasındaki bağlılığa ve saygınlığa ne kadar katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Bu anlamda bu toplantının ülkelerimizin halklarımız arasındaki kültürel, ekonomik ve akademik iş birliğinin ilişkili sürekliliğini ve kurumsallaşmasını sağlayacağını temenni ediyorum.”

Her Yıl Buluşmayı Hedefliyoruz

TÜMSİAD Başkanı Dr. Hasan Sert ise, Türkiye’nin sağlık konusunda çevresindeki diğer ülkeler açısından sağlık eğitimi, sağlık turizminde ve her türlü sağlık hizmet sunumunda bir cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı ülke öğrencilerinden büyük bir talep olduğunu söyleyen Sert, bu güne kadar Türkiye’de sağlık eğitim alarak mezun olan yabancı hekim sayısının 3500 civarında olduğunu ifade etti. Bu rakamın halen eğitimini sürdüren kişilerle yıldan yıla arttığını belirten Sert, “TÜMSİAD olarak hükümetimizin sağlık alanındaki başarılarını desteklemek amacı ile ülke ekonomisine katma değer sağlayacağına inandığımız bu organizasyonun sorumluluğunu üstlenmek istedik. Türkiye’den mezun olmuş yabancı hekim ve diğer sağlık mezunlarını Türkiye için birer gönüllü sağlık elçisi olacağı düşüncesi ile bu kişileri her yıl bir ana tema etrafında Türkiye’de buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece iki ülke arasında karşılıklı bilgi alışverişi ve Türkiye ile sağlık alanında iş birliklerinin adımları atılacaktır.”dedi.

Yabancı Öğrencilerden Oluşan Koro Konser Verdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarının Türkiye’de okuyan yabancı öğrencilerinden oluşan Koro, açılışta izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Çok sayıda ülkelerden Türkiye’ye okumak için gelen öğrenciler oluşan koroda Kazakistan, Pakistan, Özbekistan, Kosova, Tayvan, Suriye, Tacikistan, İran, Afganistan, Kongo, Ürdün, Gürcistan, Rus ve Avusturyalı öğrenciler yer aldı.

En Kıdemli Türkiye Sağlık Mezunlarına Plaket Verildi

En kıdemli Türkiye Sağlık Mezunları Irak’tan Dr. Abdulla Ahmed Alroha, Irak’tan Dr. Attalah Al Jammas, Irak’tan Dr. Haşim Morina, Libya’dan Dr. Muhammed Ali Tarhuni plaketlerini TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve konuk ülke bakanlarının ellerinden aldılar.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ ve Prof. Dr. Ömer Özkan’a Başarı Plaketi verildi.

Türkiye Sağlık Mezunları Platformu; Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın dünyaca örnek gösterilen başarısı ve 10 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde aldığı sorumlulukları başarı ile yerine getiren önceki dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a ve Türkiye’de ilk yüz nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştiren ve organ nakli konusunda dünya genelinde ilkleri başarmasından dolayı Prof. Dr. Ömer Özkan’a Başarı Plaketleri verildi.

Türkiye Sağlık Mezunları Platformu İnternet Portalı

Sadece Türkiye Sağlık Mezunlarının üye olabildiği http://turkeymedalumnicongress.org/ kurultaya katılan sağlık mezunlarının ilgisini çekti. Türkiye ile iletişimi canlı tutmak için tüm mezunların üye olmak istediği platform, sonraki süreçte irtibatı sürdürmek, diğer mezunlarla iletişime geçmek ve Türkiye merkezli olmak üzere oluşan ortak kültürü tüm dünya üzerinde yaşayabilmek isteyen sağlık mezunlarının buluşma noktası olarak dikkat çekti.

Dr. Sare Davutoğlu Başkanlığında Kadın Sağlıkçılar Platformu Oluşturuldu

Kurultay’da Dr. Sare Davutoğlu başkanlığında Kadın Sağlıkçılar uydu toplantısı yapıldı. Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD) öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Şifa Sağlık Derneği, Gönüllüler Derneği ve Yeryüzü Doktorları’nın kadın üyeleri de destek verdi. Dünyaca ünlü Bill Gates Foundation ve Packarad Foundation Afrika temsilcisi olan Mairo Mandara toplantıda söz aldı. Toplantının sonunda bir bildirge oluşturularak önemli iş birliklerini adım atılırken karşılıklı bilgi alışverişi de sağlandı.

Yabancı Davetlilerle Gruplar Halinde Hastane Gezileri Yapıldı

Farklı ülkelerden katılımcılardan oluşan sağlık mezunları, Emsey Hastanesi, Kolan Hastanesi, Acıbadem Maslak Hastanesi, Universal Çamlıca Hastanesi ve Samatıp’a ziyarette bulunarak fiziki şartları ve çalışma şekillerini yerinde inceleme fırsatı yakaladılar ve kurumların prezantasyonlarını dinlediler.

Tanıtım Stantları İlgi Gördü

Kurultay boyunca stantlarında ürünleri sergileyen ve kendilerini ziyaret eden sağlık mezunlarına ürünler ve hizmetleri hakkında bilgi veren firmalar stantlarına gösterilen ilgiden memnun kaldı. İki gün boyunca tüm misafirler, açık kalan sergi alanını ziyaret etme imkanı buldu.

Dostluklar ve İrtibatlar Sağlandı

Boğaz gezisi ve gemide gala yemeği unutulmaz dostluklara vesile oldu. Birbirleri ile irtibatları koparmayacaklarını belirten sağlık mezunu davetliler gelecek yıl tekrar buluşma temennisiyle ülkelerine döndüler.

I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 1 I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 2 I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 3 I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 4 I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 5 I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 6 I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 7 I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 8

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz