Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de

Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Ürdün Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu’ na Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeleri de katıldı. Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen sempozyum Türkiye’den MEB Bakanımız Prof. Dr. Nabi AVCI Başbakan Kültür İşleri Başdanışmanı Bekir KARLIĞA’nın, Ürdün’den ise Başbakan Dr. Abdullah ENSUR’un açılış konuşmalarıyla başladı. Bu sempozyumda Orta Doğu coğrafyasında bilim, sanat, tarih ve sosyo-kültürel benzerlikleri noktasında ortak bir payda oluşturmak ve toplumların birbirlerini daha yakından tanımasını sağlamak için geleneksel hale getirilebilecek konular ele alındı. Böylece geçmişten günümüze Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılmasına dair çalışmalar çeşitli açılardan ele alınmıştır.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin sunduğu bildirilerin ana başlıkları şöyledir:

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN (YBU Tarih Bölümü): Türkiye –Ürdün İlişkilerinin Tarihî Seyri

Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI (YBU Uluslararası İlişkiler Bölümü): XVI. Asır Osmanlı Arap Coğrafyasından İstanbul’a Bir Devletlü: Özdemiroğlu Osman Paşa

Doç. Dr. Salih YILMAZ (YBU Tarih Bölümü):Türklerin Araplarla İlk Münasebetleri ve Orta Asya’nın İslamlaşma Süreci

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU ve Arş. Gör. Abdulmuttalip IŞIDAN (YBU Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Arapğ Dili ve Edebiyatı Bölümü): İki Düğün Bir Bütün: Türk ve Ürdün Kültüründe Düğün Müşterekleri

Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARATAŞ (YBU Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü): “Arap Coğrafyasına ‘Öteki’ Olarak Bakmak” Yanılgısı ve “Medeniyetler Çatışması” Fikri

Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN (YBU Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü):Emel Dunkul ve Abdürrahim Karakoç’un Şiirlerinde Filistin Konusu

Yrd. Doç. Dr. Arif DEMİR (YBU Türk Musikisi Devlet Konservatuarı):Türk -Arap Müziğinde Etkileşim ve Müşterek Unsurlar

Yrd. Doç. Dr. Hasan IŞIK (YBU Tarih Bölümü): Şehitliklerin Ülkeler Arası İlişkilerdeki ve Tarih Öğretimindeki Yerine Dair Bir Örnek: Salt Türk Şehitliği

Arş. Gör. Mustafa Yasin BAŞÇETİN (YBU Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü): İslâmiyetin Türk Şiirine Tesiri

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 4 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 5 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 6 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 7 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 8 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ürdün’de 10

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz