TÜBİTAK BİLGEM 217 Personel Alacak

TÜBİTAK BİLGEM

ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.1 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 40

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

C, C++, C#, Java ve/veya JavaScript programlama dillerinden en az birine hakim durumda olmak.

Yazılım geliştirme (Eclipse, Netbeans, Intellij, Visual Studio vb.) araçlarından en az birini kullanabilir durumda olmak.

Web platformları için yazılım geliştirebilir durumda olmak.

‘Nesne Tabanlı Programlama’ metodu ve ‘Katmanlı Mimari’ yapılarında tecrübe Sahibi olmak.

Veritabanı uygulamaları konusunda (PL/SQL, SQL vb.) tecrübeli olmak.

Mobil ortamlar için uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Test otomasyon araçları (Selenyum vb.) kullanımında tecrübe sahibi

olmak.

Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Konfigürasyon Yönetimi konuSunda tecrübe sahibi olmak.

Yazılım sistemlerinin modellenmesi ve dokümantasyonu çalışmalarında uygulanan çevik (agile) yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmak.

Herhangi bir mikroişlemcinin makine dili (Assembler) ile program geliştirmiş olmak.

Derleyici, simülasyon araçları ve emülatörlerin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

GCC, GNU Binutils vb. program derleme araçları kullanımında tecrübe sahibi olmak.

GDI+, DirectX, OpenGL vb. grafik işleme yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

Örüntü tanıma (Pattern Recognition) ve/veya hesaplamalı geometri (Computational Geometry) konularında pratik tecrübe sahibi olmak.

Microsoft Windows ve/veya Linux işletim sistemlerine hakim olmak.

Ağ yapıları konusunda bilgi sahibi olmak.

Bilgi güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.

Vmware sanallaştırma yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak.

Firewall konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahibi olmak.

Ağ depolama (SAN) ve veri yedekleme uygulamaları (SAN) konusunda pratik tecrübe sahibi olmak.

Ekip çalışmasına ve çözüm odaklı çalışmaya yatkın olmak.

Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.2 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;


2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 45 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Sayısal ve/veya Analog devre tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

VHDL ve/veya Verilog programlama dillerini kullanarak FPGA tasarımında tecrübe sahibi olmak.

Elektronik devre tasarımı (Altium, Allegro, Pads vb.) programlarından en az birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

Elektronik simülasyon (SPICE, Hyperlynx, Modelsim vb.) programlarından en az birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

Osiloskop, Sinyal üreteci, Lojik analizör vb. cihazların kullanımında pratik tecrübe sahibi olmak.

Elektromanyetik Girişim (EMI) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) konularında tecrübe sahibi olmak.

C/C++ programlama dilleri ile gömülü yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Linux işletim sistemi kullanımında pratik tecrübe sahibi olmak.

Ağ güvenliği protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Analog, Sayısal, RF tümdevre (IC) tasarımı konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

Tümdevre (IC) üretim süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan cihazların (İyon ekme, İnce film depolama (PVD, CVD), Film aşındırma (RIE, ICP, CMP), Fotolitografi, Tümdevre kılıflama vb.) işletim/bakım/onarımlarında pratik tecrübe sahibi olmak.

Tümdevre (IC) üretim sürecinde, temizalan olarak nitelendirilen laboratuvar ortamında görev almakta engeli bulunmamak.

Tümdevre (IC) geliştirme sürecinde tam özel serim (Full Custom Layout) tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tümdevre (IC) geliştirme sürecinde yarıiletken eleman modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tümdevre (IC) geliştirme sürecinde Proses Tasarım Kiti geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Mikro Elektromekanik Sistem (MEMS) tasarımı konusunda tecrübe

sahibi olmak.

Vardiya sisteminde çalışmaya engelli bulunmamak.

Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya, dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.

Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.3 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Optik Ürün Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Fizik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Endüstriyel elektronik devre tasarımında tecrübe sahibi olmak.

Arduino platformunda program geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Uzaktan kumandalı sistem programlama prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak.

C, C# ya da C++ programlama dillerinden en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

C++ Builder veya MS Visual Studio geliştirme ortamlarında program geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Optik sistemler konusunda bilgi sahibi olmak.

PLC, SCADA vb. kontrol sistemleri için program geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Gömülü sistemler konusunda bilgi sahibi olmak.

Elektronik devre tasarımı (Altium, Allegro, Pads vb.) programlarından en az birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

MATLAB ortamında program geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.4 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kimya alanında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 9 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya,

Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Tümdevre (IC) üretim süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan cihazların işletim/bakım/onarımlarında pratik tecrübe sahibi olmak.

Tümdevre (IC) üretim sürecinde, temizalan olarak nitelendirilen laboratuvar ortamında görev almakta engeli bulunmamak.

Yoğun ve yüksek titizlikle çalışma koşullarına yatkın olmak.

Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya, dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.

Vardiya sisteminde çalışmaya engelli bulunmamak.

Temel bilgisayar uygulamaları ve MS-Office kullanımında tecrübe sahibi olmak.

Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.5 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme faaliyetlerinde görev almak ve bunun için gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

C, C#, C++ veya Java programlama dillerinden en az birinde uygulama

geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Magma, Sage, Mathematica, Matlab vb hesaplama araçlarından en az birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Kriptografik algoritmaların yazılım (Mikroişlemci) ve/veya donanım (FPGA) ortamında gerçeklenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak.

Üst düzey matematiksel muhakeme ve analiz yeteneğine sahip olmak ve yeni teknolojiler konusunda öğrenmeye açık olmak.

Konu ile ilgili literatürü kolayca takip edebilme yetkinliğine sahip olmak.

Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

6- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.6 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Mekanik Tasarım ve Üretim alanında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 9

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

CNC, enjeksiyon kalıplama ve benzeri üretim metotlarında pratik tecrübe

sahibi olmak.

Solidworks, NX vb. CAD/CAM programlarından en az birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

Yeni mekanik tasarım ve üretim teknolojileri konusunda öğrenmeye açık

olmak.

ArGe çalışmalarına yatkın olmak.

7- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.7 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Proje Destek Faaliyetlerinde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetim metodolojisini bilmek, iletişim ve sunum becerilerine sahip olmak. takım çalışmalarına yatkın olmak. ARGE projelerinde proje takım elemanı olarak teknik iş tecrübesine sahip olmak.

Projenin gerekleri, ilgili standartlar ve Kurum süreçlerini referans alarak Proje Konfigürasyon Yönetim Planı’nı hazırlama tecrübesine sahip

olmak.

Proje kapsamındaki Konfigürasyon Ögelerini belirleme, tanımlama ve proje süresince yönetme tecrübesine sahip olmak.

Ürün ağaçlarını oluşturma ve proje süresince idamesini sağlama tecrübesine sahip olmak.

Proje kapsamındaki Dayanakları (Milestone-Temelhat) belirleme, planlanan zamanlarda dayanakları oluşturma tecrübesine sahip olmak.

Konfigürasyona Bağlı Ürün Dokümanları Setinin ve diğer proje dokümanlarının tanımlanmasını sağlama tecrübesine sahip olmak.

Proje- ürün dokümanlarının hazırlanmasını sağlama tecrübesine sahip olmak.

Konfigürasyon Kontrolü kapsamında; değişiklik, sapma ve feragat süreçlerini yönetme tecrübesine sahip olmak.

Konfigürasyon Denetimlerini planlama, gerçekleştirme ve raporlama tecrübesine sahip olmak.

Konfigürasyon Durum Raporlarını hazırlama tecrübesine sahip olmak.

Projenin veri yönetim ortamını belirleme (Proje Yöneticisi ile birlikte), hazırlama/kurma ve proje yaşam döngüsü boyunca idame ettirme tecrübesine sahip olmak.

Projede Konfigürasyon Yönetimi kapsamındaki diğer dokümanları hazırlama tecrübesine sahip olmak.

Projeye ait Konfigürasyon Faaliyet Raporlarını oluşturma tecrübesine

sahip olmak.

Proje ile ilgili ölçüm bilgilerini toplama, Proje Yöneticisi’ne iletme tecrübesine sahip olmak.

Projenin gerekleri, ilgili standartlar ve Kurum süreçlerini referans alarak Proje Kalite Güvence Planı’nı hazırlama tecrübesine sahip olmak.

Proje süreç denetimlerini planlamak, gerçekleştirme, raporlama ve çıkan uygunsuzlukları takip edip sonuçlandırma tecrübesine sahip olmak.

Gerektiğinde Proje gözden geçirme toplantılarına katılma tecrübesine

sahip olmak.

Projedeki testlere gerekli aşamalarda katılım sağlama ve/veya takip etme tecrübesine sahip olmak.

Projedeki faaliyetlerinin yönetimini gerçekleştirme tecrübesine sahip

olmak.

Proje kapsamında hazırlanması gereken dokümantasyon için şablon hazırlama tecrübesine sahip olmak.

Proje çıktılarını (doküman, veri, ürün vb.) kalite açısından gözden geçirme tecrübesine sahip olmak.

Proje Kalite Güvence toplantıları yapma, gerektiğinde süreç eğitimleri verme tecrübesine sahip olmak.

Proje süresince ve ürün yaşam döngüsü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerde Proje Yöneticisi ve ekibine süreç desteği verme tecrübesine sahip olmak.

İç ve dış denetimlere katılmak, öncesindeki hazırlık çalışmalarını yürütme tecrübesine sahip olmak.

Proje kapsamındaki altyüklenici faaliyetlerinin güvence altına alınmasını sağlama tecrübesine sahip olmak.

Proje Konfigürasyon Denetimlerine katılma tecrübesine sahip olmak.

Proje Risk Yönetim çalışmalarına katılma tecrübesine sahip olmak.

Projenin Kalite Güvence ölçütlerini takip etme ve raporlama tecrübesine

sahip olmak.

Projeye ait Kalite Faaliyet Raporlarını oluşturma tecrübesine sahip

olmak.

Süreçleri ve süreç varlıklarını (şablon, form, kılavuz, vb.) tanımlama/iyileştirme tecrübesine sahip olmak.

Süreç performans göstergelerini ve kurumsal performans göstergelerini (KPI) takip etme ve raporlama tecrübesine sahip olmak.

Düzeltici/Önleyici Faaliyetler, Öneri verilerini toplama, analiz etme, raporlama tecrübesine sahip olmak.

8- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.8 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım/Geliştirilmesinde ve Sunucu/Ağ Sistemlerin yönetilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 25 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

8.2.2- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

8.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

C, C++, C#, Java veya JavaScript programlama dillerine hakim olmak.

Yazılım geliştirme (Eclipse, Netbeans, Intellij, Visual Studio vb.) araçlarından en az birini kullanabilir durumda olmak.

Web platformları için yazılım geliştirebilir durumda olmak.

‘Nesne Tabanlı Programlama’ metodu ve ‘Katmanlı Mimari’ yapılarında tecrübe Sahibi olmak.

NeSne-yönelimli analiz, tasarım ve programlama ile UML modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Spring Framework, StrutS, Vaadin, Hibernate, JAX-RS/JAX-WS web servisler, websoket, MVC ve MVVM, QT Framework uygulamaları konularında tecrübe Sahibi olmak.

HTML5, JavaScript, jQuery, BootStrap, Angular 1x/2x, Gulp, Bower, CSS/LESS/Sass konularında tecrübe sahibi olmak.

Veritabanı uygulamaları konusunda (PL/SQL, SQL, Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL vb.) pratik tecrübe sahibi olmak.

Mobil ortamlar için uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Linux İşletim sistemi üzerinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Tasarım kalıpları (OOP, Design Patterns, SOLID, TDD ve Refactoring) konularında tecrübe sahibi olmak.

Test otomasyon araçları (Selenyum vb.) kullanımında tecrübe sahibi olmak.

Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Konfigürasyon Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yazılım sistemlerinin modellenmesi ve dokümantasyonu çalışmalarında uygulanan çevik (agile) yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmak.

Herhangi bir mikroişlemcinin makine dili (Assembler) ile program geliştirmiş olmak.

Derleyici, simülasyon araçları ve emülatörlerin çalışma prensipleri

hakkında bilgi sahibi olmak.

GCC, GNU Binutils vb. program derleme araçları kullanımında tecrübe

sahibi olmak.

GDI+, DirectX, OpenGL vb. grafik işleme yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

Örüntü tanıma (Pattern Recognition) ve/veya hesaplamalı geometri (Computational Geometry) konularında pratik tecrübe sahibi olmak.

Ağ yapıları konusunda bilgi sahibi olmak.

Bilgi güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.

Vmware sanallaştırma yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak.

Firewall konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahibi olmak.

Microsoft Windows ve/veya Linux işletim sistemlerine hakim olmak.

Ağ depolama (SAN) ve veri yedekleme uygulamaları (SAN) konusunda pratik tecrübe sahibi olmak.

Tape Library&Drive, VTL, BackupToDisk teknolojileri ve yedekleme yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak.

Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya, dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.

9- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.9 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Sayısal Elektronik Donanımı Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 15 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

9.2.2- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

9.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya, dokümantasyon hazırlamaya yatkın olmak.

Mikroişlemci tabanlı sayısal devre tasarımı konusunda tecrübe sahibi

olmak.

VHDL ve/veya Verilog programlama dilleriyle FPGA programı geliştirme

tecrübesine sahip olmak.

Sayısal devre tasarımı simülasyon ve test programları (SPICE,

Hyperlynx, Modelsim vb.) kullanımında tecrübe sahibi olmak.

Güç elektroniği devre tasarımında tecrübe sahibi olmak.

Gömülü sistemler geliştirme faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak.

C/C++ programlama dilleriyle gömülü yazılım geliştirme tecrübesine

sahip olmak.

Linux İşletim sistemi üzerinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip

olmak.

Ağ cihazları ve ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

Yazılım tabanlı telsiz kavramları ve donanımları konusunda bilgi sahibi

olmak.

10- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.10 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Analog Elektronik Donanımı Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

10.2.2- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

10.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya, dokümantasyon hazırlamaya yatkın olmak.

Mikrodalga devre ve sistem tasarım, ölçüm ve entegrasyonu konusunda

tecrübe sahibi olmak.

RF devre ve sistem tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

AWR, Microwave Office, ADS vb. RF tasarım ve benzetim araçları

kullanımında tecrübe sahibi olmak.

RF ve mikrodalga devrelerin şematik ve baskı devre (PCB) tasarımı

konusunda tecrübe sahibi olmak.

İşaret üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi ölçüm cihazları kullanarak RF ve mikrodalga devrelerinin testlerini yapabilme yetkinliğine

sahip olmak.

Sinyal işleme ve haberleşme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Linux işletim sistemi ortamında C ve/veya C++ programlama dilleri ile program geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Haberleşme veya network protokolü analizleri konusunda bilgi sahibi olmak.

11- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM. UEKAE.2017-2.11 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

11.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

C, C++, C#, Java programlama dillerinden en az birine hakim durumda

olmak.

Enterprice Java, Web servisleri, JBOSS, Tomcat, .Net, ISS konularında tecrübe sahibi olmak.

Yazılım geliştirme (Eclipse, Netbeans, Intellij, Visual Studio vb.) araçlarından en az birini kullanabilir durumda olmak.

Veritabanı uygulamaları konusunda (PL/SQL, SQL vb.) tecrübeli olmak.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Java ile kullanıcı arayüzü geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Web platformları için yazılım geliştirebilir durumda olmak.

Test otomasyon araçları (Selenyum vb.) kullanımında tecrübe sahibi olmak.

‘Nesne Tabanlı Programlama’ metodu ve ‘Katmanlı Mimari’ yapılarında tecrübe sahibi olmak.

Mobil ortamlar için uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Konfigürasyon Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yazılım sistemlerinin modellenmesi ve dokümantasyonu çalışmalarında uygulanan çevik (agile) yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmak.

Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya, dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.

12- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.12 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Bilgisayar Uygulamaları alanında görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Grafik Tasarımı veya İnternet ve Ağ Güvenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

12.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Microsoft, Linux platformlarında sistem yönetimi tecrübesine sahip

olmak.

Temel bilgisayar donanımı ve ağ altyapısı konularında bilgi sahibi olmak.

Konfigürasyon yönetimi, gereksinim yönetimi, test süreçleri ve araçları konularında tecrübe sahibi olmak.

Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Bakım, destek, kurulum ve eğitim verme tecrübesine sahip olmak.

Linux işletim sistemlerinde (tercihen Centos veya Redhat) kurulum, konfigürasyon ve yönetim seviyesinde tecrübe sahibi olmak.

Sistem yönetimi için betik yazma (tercihen Python) tecrübesine sahip

olmak.

Linux ortamında kaynak kodundan kurulum paketi oluşturma tecrübesine

sahip olmak.

Linux ortamında Cluster uygulamaları tecrübesine sahip olmak.

Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Teknik doküman ve kılavuz hazırlama becerisine sahip olmak.

CCNA ve/veya MCSA sertifikasına sahip olmak.

Vmware, network, aktif dizin, veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.

Genel ağ bilgisine (TCP/UDP) sahip olmak.

FTP, DNS, SSH gibi servisler konusunda tecrübe sahibi olmak.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI), Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kullanılabilirlik (Usability) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Illustrator ve Photoshop programlarının iyi derecede kullanabiliyor

olmak.

Seyahat engeli bulunmamak.

13- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.13 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

13.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Bilgisayar Uygulamaları alanında teknik destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

13.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Grafik Tasarımı veya İnternet ve Ağ Güvenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

13.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Microsoft, Linux platformlarında sistem yönetimi tecrübesine sahip

olmak.

Temel bilgisayar donanımı ve ağ altyapısı konularında bilgi sahibi olmak.

Konfigürasyon yönetimi, gereksinim yönetimi, test süreçleri ve araçları konularında tecrübe sahibi olmak.

Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Bakım, destek, kurulum ve eğitim verme tecrübesine sahip olmak.

Linux işletim sistemlerinde (tercihen Centos veya Redhat) kurulum, konfigürasyon ve yönetim seviyesinde tecrübe sahibi olmak.

Sistem yönetimi için betik yazma (tercihen Python) tecrübesine sahip

olmak.

Linux ortamında, kaynak kodlarından kurulum paketi oluşturma

tecrübesine sahip olmak.

Linux ortamında Cluster uygulamaları tecrübesine sahip olmak.

Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak

Teknik doküman ve kılavuz hazırlama becerisine sahip olmak.

CCNA ve/veya MCSA sertifikasına sahip olmak.

Vmware, network, aktif dizin, veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.

Genel ağ bilgisine (TCP/UDP) sahip olmak.

FTP, DNS, SSH gibi servisler konusunda tecrübe sahibi olmak.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI), Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kullanılabilirlik (Usability) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Illustrator ve Photoshop programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

Seyahat engeli bulunmamak.

14- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.14 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Uygulamaları alanında teknik destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik,

Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi veya Telekomünikasyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

14.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Ağ yapısı ve ağda kullanılan cihazların kurulumu konusunda tecrübe sahibi veya bu konularda eğitim/sertifika almış olmak.

Elektronik cihaz montajı, kablolama, lehimleme, test ve ölçüm vb. işlerde tecrübe sahibi olmak.

İletişim becerileri gelişkin, ekip çalışmasına yatkın olmak.

15- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.15 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

15.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kimya Uygulamaları alanında teknik destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

15.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Temel kimya laboratuvarı aletlerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

Biyokimya alanındaki yeni teknolojileri öğrenmeye açık olmak.

Ar-Ge çalışmalarına yatkın olmak.

Biyokimya alanında tecrübe sahibi olmak.

16- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.16 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri


Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Makine Uygulamaları alanında teknik destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

16.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Makine, Mekatronik, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine veya Bilgisayar Destekli Makine Resim ve Konstrüksiyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

16.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine sahip olması tercih sebebidir.

Heidenhein kontrol ünitesi üzerinde program yazabilmek.

Teknik resim okuyabilmek.

Havacılık ve Savunma Sanayine yönelik imalatlarda çalışmış olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı

1[1]

65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı

2[2] [3]

70 68 190 520 B C C

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 03/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en

yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için

“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine

girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,

Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Ön lisans Transkript Belgesi,

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 – 2434-3529-1696-3520

[1]Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

[2]Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

[3]Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz