Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2016 yılı KPSSP94 (Ortaöğretim) ve 2016 yılı KPSSP3 (Lisans) puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KODU ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER (ÖZEL ŞARTLAR)
Büro Personeli (Üniversitemiz Özel Kalem Müdürlüğünde istihdam

edilmek üzere)

BP-1 1 -Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü mezunu olmak.

-Yükseköğretim Kurumlarının Özel Kalem Müdürlüğünde en az 1 yıl resmi olarak çalışmış olmak.

-Faaliyet raporları, kurumsal kimlik hazırlama, logo tasarımı, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım, grafik uygulamaları ve web tasarımı alanında tecrübe sahibi olmak ve resmi olarak belgelendirmek.

-MEB onaylı İngilizce (A1 seviyesi) sertifikasına sahip olmak.

-MEB onaylı web tasarımı ve grafik tasarımı sertifikasına sahip olmak.

-İletişim Merkezi Temel Gelişim Programı resmi belgesine sahip olmak.

-İyi derecede bilgisayar (MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop ve web uygulamaları) bilgisine sahip olmak.

Büro Personeli (Üniversitemiz Rektörlüğünde istihdam

edilmek üzere)

BP-2 1 -Ortaöğretim Kurumlarının Muhasebe Bölümü mezunu olmak.

-Yükseköğretim Kurumlarında en az 4 yıl çalışmış olmak ve resmi olarak belgelendirmek.

-Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile öğrenci ve yurt otomasyonu sistemlerinde tecrübe sahibi olmak ve resmi olarak belgelendirmek.

-Muhasebe – raporlama ve büro yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak ve resmi olarak belgelendirmek.

-Ms Office Word, Excel, PowerPoint ve web uygulamaları alanında bilgi sahibi olmak ve resmi olarak belgelendirmek.

-Bilgisayarlı Muhasebe resmi sertifikasına sahip olmak.

– Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Asistanlığı resmi sertifikasına sahip olmak.

– MEB onaylı Bilişim Teknolojileri alanında sertifika sahibi olmak.

Büro Personeli (Üniversitemiz Rektörlüğünde istihdam

edilmek üzere)

BP-3 1 -Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik

Tasarım Bölümü mezunu olmak.

-Yükseköğretim Kurumlarında en az 4 yıl çalışmış olmak ve resmi olarak belgelendirmek.

-Sergi, resmi tören, seminer, konferans, konser gibi etkinliklerin davetiye, afiş, billboard, broşür vb. grafik görsellerinin tasarımı, grafik uygulamaları ile baskı

takibini yapmak ve sonlandırma,

Kitap, katalog, almanak, dergi vb. yayınların kurumsal kimliğe uygun olarak tasarımı, uygulaması ve baskıya hazırlanması,

Organizasyonlarda sahne düzeni, sunumları dijital ortamda hazırlama ve sahne üstünde teknik yönetim konusunda,

Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash, After

Effects ) programlarında,

tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek.

-Bilgisayar işletmenliği (Windows işletim sistemleri, Office programları, multimedia programları)

sertifikasına sahip olmak.

-Bilgisayar donanımı (Temel kullanım, tamir, format kurulum ve ağ sistemleri ) sertifikasına sahip olmak.

-Web tasarım (Dream Weaver, Css Photoshop, Site yayınlama, Panel Kullanımı) sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

1) Yukarıda belirtilen özel şartları taşımak.

2) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

UYARI: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı aslı

2- Fotoğraflı başvuru formu (www.msgsu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

3- Diploma/ mezuniyet belgesi aslı veya onaylı fotokopisi

4- KPSS-2016 sınavı KPSSP94 / KPSSP3 sonuç belgesi

5- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler

6- Adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ile çalışma sürelerini, çalışmış

oldukları kurumun antetli (ıslak imza ve kaşeli) yazısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI:

Adayların başvurularını, gerekli belgeler ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurulara, nitelikleri uygun olmayan veya eksik belge ile başvuran adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Başvuru ve işe başlama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz ve hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır, kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSSP94 / KPSSP3 puan sıralaması dikkate alınarak oluşturulacak olan liste en geç (5) iş günü içinde www.msgsu.edu.tr web adresimizde yayınlanacaktır. Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç (10) iş günü içinde işe başlaması için gerekli evrakları teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek olup, yerine KPSSP94 puanı en yüksek olan aday (1.yedek) yerleştirilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara yazılı ya da sözlü bir tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz