İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alacak

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Orkestra Sanatçısı (Kontrabas) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam ediyor olmaları şartı aranır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist) Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı ve Piyanist

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Genel Müdürlük Sanat Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılacak branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Genel Müdür ya da Yardımcısının başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından veya Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olmayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV ŞEKLİ

KONTRABAS:

a) C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2’nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli)

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 19 Ekim 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1- Dilekçe

2- Diploma Aslı/Noter Tasdikli Örneği

3- 2 adet Fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Özgeçmiş

6- Adli Sicil Raporu

ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

Başvuru Adresi: İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,

İsmet Kaptan Mah. 1364 Sk. No:5 Basmane-Konak/İZMİR

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer: İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,

Elhamra Opera Sahnesi Binası

Milli Kütüphane Cad. No:37-39

Kat:3 Stüdyo Konak/İZMİR

Tarih: 24 Ekim 2017 Salı Saat: 14.00

İRTİBAT TELEFONLARI: 0 (232) 489 04 74 Dahili 23

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Atölye Elemanı (Sahne Makinisti) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- İlkokul veya İlköğretim mezunu olmak,

3- İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır. Ancak, orkestra düzenleyicisi, sahne makinisti gibi belge ibrazı mümkün olmayan alanlarda ise komisyonun belirleyeceği kriterlere göre değerlendirme de yapılabilir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Atölye Elemanı Uygulama Müfredatı

Genel Müdürlükte Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Genel Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından; Müdürlüklerde ise Müdür veya Yardımcısı başkanlığında, Sanat Teknik Müdürü ve Müdür tarafından branşlarıyla ilgili belirlenecek bir kişiden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.

Atölye Elemanlarının alımları, Sanata Teknik Müdürlüklerinin ihtiyacı üzerine branşlara göre Temsil Sezonu sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, göreve alınanlardan gerekli görülenler, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün uygun gördüğü zamanlarda ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirilmeye tabi tutulabilirler. Bu değerlendirmelerde başarılı olmayanların sözleşmeleri sona erdirilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 19 Ekim 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1- Dilekçe

2- Diploma Aslı/Noter Tasdikli Örneği

3- 2 adet Fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Özgeçmiş

6- Adli Sicil Raporu

ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

Başvuru Adresi: İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,

İsmet Kaptan Mah. 1364 Sk. No:5 Basmane-Konak/İZMİR

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer: İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,

Elhamra Opera Sahnesi Binası

Milli Kütüphane Cad. No:37-39 Konak/İZMİR

Tarih: 24 Ekim 2017 Salı Saat: 10.00

İRTİBAT TELEFONLARI: 0 (232) 489 04 74 Dahili 23

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz