Yüksek Öğrenim Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8.maddesi uyarınca 2016 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

A-) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf

askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c) 35 yaşından gün almamış olmak

B-ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

h) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

**BİLİŞİM UZMANI (4 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a) Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts veya ZK (tercihen) veya .Net Framework, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework ile geliştirilen projelerde en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak.

b) Tercihen Oracle Certified Associate (Java SE 5, Java SE 6, Java SE 7 Programmer veya Java SE 8 Programmer) sertifa sahibi olmak,

c) Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

d) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T -SQL bilgisine sahip olmak,

e) WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON) web teknolojierine hakim olmak.

f) SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, XML web servisleri, web servisleri güvenliği ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Java veya .NET tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış ve yönetebiliyor olmak,

h) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, performans yönetimi araçları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

k) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

l) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusuda bilgili ve deneyimli olmak,

m) JasperReport ve iReport gibi raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

n) Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi

ve deneyim sahibi olmak.

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

**AĞ UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a) Bilişim sistemleri iletişimi konusunda en az 4 yıl tecrübeli olmak

b) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Network uzmanı olarak çalışmış

olmak

c) Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e -posta güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak

d) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak

e) Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak.

f) Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri

konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak

g) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak

h) Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

i) Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM) VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak

l) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak

VMware Certified Professional (VCP4)

Check Point Security Administration (CCSA)

Certified Ethical Hacker (CEH)

F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA)

Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

m) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

n) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

p) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

q) Takım çalışmasına yatkın olmak,

**SİSTEM UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, SCCM ve Exchange ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 4 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Linux işletim sisteminde bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

d) Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active

Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak,

f) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

g) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

j) İmajlama konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

o) Takım çalışmasına yatkın olmak,

p) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak

q) Tercihen aşağıdaki sertifikalara en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System

Center 2012 Configuration Manager veya üzeri

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010,

Configuration veya üzeri

Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System

Center 2012 Configuration Manager veya üzeri

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf

yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent- Çankaya/ANKARA) adresine 18.10.2017-03.11.2017 tarihleri arasında elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENiLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için

diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. 2016 KPSS sonuç belgesi, (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul

edilecektir.

4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin

belgelendirilmesi gerekir.)

5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2016 KPSSP3 puanını esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

TC KİMLİK NO ADAY NO ASKERLİ K DURUMU Fotoğraf
ADI
SOYADI
BABA ADI DOĞUM YERİ
ANA ADI DOĞUM TARİHİ
CİNSİYETİ TASHİH VAR İSE TARİHİ
MEDENİ HALİ NUF. KAYITLI OL. YER
ÖĞRENİM DURUMU
OKULLAR MEZUN OLDUĞU OKULUN AÇIK ADI BÖLÜMÜ YERİ MEZUNİYET

YILI

SÜRESİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
KPSS PUANI VE YILI
YABANCI DİL
YDS PUANI VE YILI
MUADİLİ PUAN VE YILI
BAŞVURULAN UNVAN
Bilişim

Personeli

Bilişim Uzmanı ( )

Ağ Uzmanı ( )

Sistem Uzmanı ( )

VARSA ÖNCE VE HALEN ÇALIŞTIĞI YERİN ADI
GÖREV YERİ UNVANI BAŞLAMA

TARİHİ

AYRILMA

TARİHİ

AYRILIŞ NEDENİ
EMEKLİ SİCİL NO: SSK NO: BAĞ-KUR NO:
TELEFON EV: İŞ:
GSM: DİĞER
FORMU DOLDURANIN
ADI SOYADI:
TARİH VE İMZA:

AÇIKLAMALAR:

1- Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz