Burs – TUBİTAK – Araştırma Projesinin Desteklenmesi

Üniversitelerin Doğa bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında kayıtlı lisans öğrencisi/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin desteklenmesi için başvurabilirler.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr  (başvuru yapmak için tıklayınız) adresine yapıldıktan sonra, sadece onaylı başvuru formu TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Onaylı başvuru formunun son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.

Destek miktarı ve ödeme koşulları için tıklayınız.

BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
I. Dönem 01 Mart 2017 – 31 Mart 2017
II. Dönem 02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak (Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanlar başvuru yapamaz),
  3. Projeyi bir akademik danışmanın rehberliğinde yapıyor olmak,
  4. Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
  5. Aynı proje konusunda daha önce destek almamış olmak.

Başvuru sırasında istenilen belgeler

Başvuru sırasında sisteme yüklenilecek belgeler;

  • Başvuru formu (Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.)
  • TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış Proje önerisi (proje önerisi formatı aşağıda yer almaktadır),
  • Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan alınacak izin belgesi,
  • Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
  • Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı.

Başvuruda Kullanılacak Formlar için tıklayınız.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr (başvuru yapmak için tıklayınız) adresinden yapılmaktadır.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sadece onaylı başvuru formu TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Onaylı başvuru formunun son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.

Değerlendirme Yöntemi : 

Projeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen alanlarında uzman dış danışmanların ve/veya panelistlerin görüşleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir.

Çalışma tamamlandıktan sonra sisteme yüklenecek belge için tıklayınız.

Yükümlülükler :

Bu Program kapsamındaki yükümlülükler aşağıda sayılmıştır:

Proje ekibi, sonuç raporunu projenin bitişinde ebideb.tubitak.gov.tr adresindeki ilgili yere yüklemekle yükümlüdür. Öğrenciler projelerini, destek kararı açıklandıktan sonra en geç lisans öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Desteklenen araştırma projesi zamanında bitirilmediği veya sonuç raporu taahhüt edilen sürede internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklenmediği ve desteğin ödenebilmesi için gerekli olan taahhütnamenin doldurulup internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmemesi ve/veya TÜBİTAK BİDEB adresine gönderilmemesi durumunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile verilen destek iptal edilebilir. Bu durumda “Proje Yürütücüsü” aldığı desteği TÜBİTAK hesabına yasal faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.

Yönetmelik ve esasları için tıklayınız.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

TÜBİTAK BANKA HESAPLARI

T.C. Halk Bankası

Kavaklıdere Şubesi TR TR62 0001 2009 1970 0005 0000 05 (TL)

T.C. Ziraat Bankası

Ankara Kamu Kurumsal

TR15 0001 0017 4506 0280 7250 33 (TL)

T.C. Vakıflar Bankası Merkez Şube

TR49 0001 5001 5800 7290 1092 35 (TL)

İletişim:

TÜBİTAK-BİDEB 2209/A
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı

TÜBİTAK Ek Hizmet Binası Akay Caddesi No:6
06420 Bakanlıklar / ANKARA

Tel:  0 312 444 66 90
E-mail: bideb2209a@tubitak.gov.tr

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz