Uluslararası “Orta Asya” Sempozyumu

“Göç, Yoksulluk ve Kimlik”  

18-20 Nisan 2018-BİŞKEK

Dünya tarihinin hemen hemen her döneminde farklı şekillerde karşımıza çıkan göç dalgaları kısa sürede birçok coğrafyayı etkisi altına almış, toplumların yapısını değiştirmiştir. Bu sebeple göç, tarihteki önemli kırılma noktalarının nedenleri arasında sayılmıştır. Günümüze kadar olumlu veya olumsuz sonuçlar doğuran göç, insanların hareketlerinin fazlasıyla sınırlandığı modern dünyada dahi devletleri kaygılandıran ve çözüm üretme arayışına sevk eden konuların başında gelmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan yoksulluk, doğal afetler, iç savaşlar, bölgesel çatışmalar vb. gerekçeler bugün dünyada insanları göçe zorlayan nedenler arasında yer almaktadır. İki kutuplu sistemin çökmesiyle uluslararası ortamda bağımsızlıklarını kazanan bazı Orta Asya ülkelerinin uyum süreci ayrı bir ehemmiyet arz ederken, bu ülkelerde yaşanan göç dalgaları yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Kısa sürede, Orta Asya ülkelerinin kendi içerisinde veya farklı bölgelere göz ardı edilmeyecek düzeyde göç hareketleri gerçekleşmeye başlamıştır. Göç gerekçelerinin yanında göç edilen ülkelerde yaşanan kimlik sorunları ayrıca çözüm bekleyen konuların başında gelmektedir.

Bu sorunlara çözüm üretmek modern dünyanın kurduğu mevcut sistem içerisinde pek de mümkün gözükmemektedir. Ne yazık ki bugün gelişmiş ülkeler, sınırlarından girişleri engellemek veya daha etkin denetlemek için gösterdikleri çabayı; göçün kaynaklandığı bölgelerde yaşanan çatışmaları, yoksullukları azaltmak veya benzer sorunları yok etmek adına göstermemektedirler. Bu ortamda sorun çözülmek yerine daha da çetrefilli bir hal almaktadır. Bu amaçtan hareketle, yapılması planlanan Uluslararası “Orta Asya” Sempozyumu: Yoksulluk, Göç ve Kimlik” başlığını ele alarak insanlık tarihi kadar eski olan bu sosyal sorunu alanında uzman saygın kişiler ve akademisyenler tarafından yeniden tartışılmasını önemsemektedir. En nihayetinde, sempozyumda elde edilecek verilerin toplumla paylaşılması, yayına dönüştürülmesi ve geleceğe dönük çözüm önerileri ve tavsiyeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Selam ve hürmetlerimle

Doç. Dr. Metin Aksoy

KTMÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk.

 

Başvuru ve Katılım için tıklayınız.

*Başvurular, internet sayfamızda yer alan formlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

* Sempozyumda bildiri sunmak için başvuru yapan uzman ve akademisyenlerin ana temayla ilişkisiniaçıklayan, çalışmalarını  Sempozyum Takviminde belirtilen tarihleri dikkate alarak göndermeleri gerekmektedir.

*Programda sunulacak olan çalışmaların tam metinleri sempozyum internet sayfasında yayımlanması hedeflenmektedir. Böylece, katılımcıların metinleri okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri hedeflenmektedir.

* Ayrıca, sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin program öncesinde bildiri kitabı şeklinde yayımlanması içinde ayrı bir çalışma yapılacaktır. Bu nedenle katılımcıların Sempozyum Takviminde belirtilen tarihleri dikkate almaları ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir.

*Katılım ücreti 100 Amerikan doları olarak belirlenmiştir.

Konu başlıkları

Bu kapsamda şu konu başlıklarındaki bildirilere öncelik verilecektir:

Orta Asya’da;

 • Küreselleşme
 • Göç
 • Kimlik
 • Yoksulluk
 • Ulus-Devlet
 • Ekonomi
 • Entegrasyon
 • Eğitim
 • Din
 • Güvenlik
 • Politik Koşullar ve Sosyal Yapı
 • Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
 • Yenilik, Sanayileşme ve Kalkınma

Fakat aşağıdaki temel bilim alanlarında da Orta Asya Ülkeleri ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:

 • Uluslararası ilişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • Hukuk
 • Tarih
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • İktisat
 • İşletme
 • Etik ve Ahlaki Değerler
 • Dil ve Edebiyat

Sempozyum Takvimi

25 Ekim 2017 Bildiri Çağrısı
15 Ocak 2018 Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Gün
05 Şubat 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
23 Şubat 2018 Kayıt için son gün
2 Mart 2018 Geçici Programın İlanı
9 Mart 2018 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
5 Nisan 2018 Sempozyum Programının İlanı

Web sayfası

oas2018.manas.edu.kg

e-posta

centralasia2018@gmail.com

internationalcentralasia uluslarasıortaasyasemp

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz