Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programı

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel-EA) Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim)
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 40 55 10
İstihbarat Araştırmaları 40 55 10
Suç Araştırmaları 40 55 10
Ceza Adaleti 40 55 10
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi 55 10
Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 75 55 10
Uluslararası Güvenlik 40 55 10

Doktora Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel-EA) Programların Kontenjan Sayısı (I.Öğretim)
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 55 55 10
Uluslararası Güvenlik 55 55 10

Başvuru Tarihleri 25 Aralık 2017- 05 Ocak 2018 (01 Ocak 2018 Hariç)
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 15-19 Ocak 2018
Kesin Kayıt- Ders Seçimleri 29 Ocak- 02 Şubat 2018
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 12 Şubat 2018

BAŞVURU KOŞULLARI

A-LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.)

Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Niyet mektubu; Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

4) Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMATsınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge (2013 Bahar Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri puan aldığını gösterir sonuç belgesi,

Doktora başvurularında geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için 2013 Bahar dönemi ve sonrası alınan puanlar geçerlidir,

Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.

İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,

6) Yüksek Lisans adayları için Lisans, doktora adayları için Tezli Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi,

Yüksek Lisans Diploması veya transkriptinde yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.

Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bölüm şartı aranmaz.

7)Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi

8) Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

9) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

10) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

11) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel için; görev belgesi,

12) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

13) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

B-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ESASLARI

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)

2) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Başvurduğu programın türüne göre Lisans veya Yüksek Lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

5) Türkçe tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağlandığını gösterir belge, (Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim-öğretim veren bir kurumda yapmış adayların ve İngilizce tezli yüksek lisans başvurusunda bulunan yabancı uyruklu adayların ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde Türkçe dil yeterliliği şartı aranmaz.)

6) İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,

Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını İngilizce dilinde eğitim veren bir kurumda yapmış olan adayların İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.

7) Doktora programlarına başvurularda anadillerinden farklı olmak üzere, (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden) YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,

Doktora başvurularında geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için 2013 Bahar dönemi ve sonrası alınan puanlar geçerlidir.

8) Yukarıdaki şartlar ve süreler dahilinde ülkeleri tarafından aday olarak bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

9) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya

10) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz