Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de gönderdiğimiz şekilde yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

SEHVEN YAYIMLANAN

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi (İslam Mezhepleri Tarihi) Yardımcı Doçent 3 1 Kur’an’da Vahiy konusunda ve Batılı Oryantalistler üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik programlarında tamamlamış olmak, beslenme ve kanserle ilgili çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Profesör 1 1 “Doğruların Mantığı” ve “Farabi’de Dil Mantık İlişkisi” konusunda çalışmaları olmak.

OLMASI GEREKEN

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 Kur’an’da Vahiy konusunda ve Batılı Oryantalistler üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Yardımcı Doçent 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik programlarında tamamlamış olmak, beslenme ve kanserle ilgili çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Profesör 1 1 ” Doğuluların Mantığı” ve “Farabi’de Dil Mantık İlişkisi” konusunda çalışmaları olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(***) İç Hastalıkları Yardımcı Doçent kadrosuna yan dal uzmanları başvuru yapamaz.

(****) Yukarıdaki açıklamaların 1. maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı ve Alanı Unvanı Derece Adet Açıklama
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler (Patoloji ve Laboratuvar Teknikleri) Yardımcı Doçent 1 1 Ağır Metal bağlayan protein karakterizasyonu, 3 boyutlu yapı tayini ve Magot terapi alanlarında çalışmaları olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Yardımcı Doçent 4 1 Elektronik Bilgisayar eğitimi alanında doktora yapmış olmak.IPv6 ağlarında hizmet kalitesi yönetimi alanında akademik çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 1 İdari davalarda ilk inceleme konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Profesör 1 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde güç kalitesi düzeltici teknolojiler, esnek alternatif akım iletim teknolojileri, yüksek gerilim doğru akım teknolojileri, elektrik iletim ve dağıtım sistemleri konularında çalışıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Matematik- Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 Lisans ve doktorasını matematik bölümünden almış olmak. Kodlama teorisi, kriptoloji, sonlu cisimler, polinomlar ve cebirsel geometri alanlarında çalışmaları bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Yardımcı Doçent 3 1 Lisans, Yüksek lisans ve doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği bölümlerinden almış olmak. Zeminlerde 3 eksenli kayma gerilmeleri konusunda ve derin deniz geotekniği alanında saha araştırmaları yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Yardımcı Doçent 1 1 Erken çocukluk eğitiminde piramit metodu konusunda deneysel araştırma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak, doğum ve hidroterapi ve akraba evliliği konularında SCI/SCI Expanded indeksli dergilerde yayın yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doçent 1 1 Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 3 1 Pediatrik rehabilitasyon konusunda 10 yıl deneyimi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik programlarında tamamlamış olmak, beslenme ve kanserle ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Doçent 1 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak, Doçentliğini odyoloji alanında almış olmak. Eşzamanlı bilişsel görevlerin postural salınıma etkisi konusunda SCI/SCI Expanded indeksli dergilerde yayın yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 4 1 Rol kuramı, Uluslararası İlişkiler kuramları ve Nato’nun güvenlik tanımlaması konularında çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 4 1 Stratejik istihbarat alanında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 1 Kentsel Siyaset, yerel yönetimler ve çevre sorunları alanlarında çalışmaları olmak. Sovyet sonrası kentsel dönüşüm ve post Sovyet Orta Asyasında yerel yönetimler konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 2 1 En az 3 ay süre ile yurtdışı proje deneyimi bulunmak ve rezin infiltrasyon materyalinin dişe penetrasyonuna lazerin etkisi üzerine çalışması olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Profesör 1 1 Bilimin rasyonalitesi üzerine Felsefe doktorası, Popper üzerine araştırması ve çağdaş epistemoloji üzerine çalışması bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikoloji Doçent 1 1 Aile ve evlilik alanında çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Doçent 1 1 Çağdaş dönem Arap halk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Fars Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 2 1 Fars şiiri ve şiir çevirisi alanında çalışmış olmak ve yayımlanmış çeviri eserleri bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Arşivcilik Doçent 1 1 Elektronik Belge Yönetimi, üstveri standartları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Doçent 2 1 Eskiçağ dilleri ve kültürleri (Sümeroloji) üzerine çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 İleri düzey laparoskopi ve histeroskopi deneyimi ve çalışmaları olmak. IVF ve infertilite genetiği ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Nörooftalmoloji ve kornea konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Femtosaniye katarakt cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Hepatopankreatikobiliyer cerrahi ve karaciğer nakli konusunda en az bir yıl eğitim almış olmak, temel mikrocerrahi kursu almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 Aort anevrizmalarının chimney tekniği ve dallı greftler ile endovasküler tedavisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 1 KBRN sertifikası olmak, ileri düzey iyi klinik uygulamaları konusunda eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Troid nodüllerinin elastosonografik değerlendirilmesi konusunda çalışması ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Troid görüntüleme, raporlama ve veri sistemi (TIRADS) ile troid kanseri konusunda çalışma ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroentoroloji yan dal uzmanı olmak, kolon polipleri ile D vitamini ve parathormon ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Akut pankreatit ve D vitamini eksikliğinde oksidatif stresle ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 İmmünoloji ve Alerji yan dal uzmanı olmak, ilaç alerjileri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk acil yan dal uzmanı olmak, ateşli çocuklara yaklaşım ve tedavileri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuk başağrılarında thiol/disülfid dengesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık yapmış olmak. İnfertilite, kanser genetiği ve HLA konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 Fetal anatomide çalışmaları ve deneyimi olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Doçent 2 1 İnovatif girişimcilik, yeni değer yaratımı, girişimci pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi (İslam Mezhepleri Tarihi) Profesör 1 1 Türkiye’de yaşayan dini gruplar konusunda saha çalışmaları yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi (İslam Mezhepleri Tarihi) Yardımcı Doçent 3 1 Kur’an’da Vahiy konusunda ve Batılı Oryantalistler üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Profesör 1 1 “Doğruların Mantığı” ve “Farabi’de Dil Mantık İlişkisi” konusunda çalışmaları olmak.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz