4. Uluslararası Biyosidal Kongresi

4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile birlikte 25-29 Mart 2018 tarihleri arasında Susesi Otel Antalya’da düzenlenecektir.

Kongrenin Konuları: 

• Biyosidal Ürünler Mevzuatı ve Yeni Düzenlemeler

• Dünyada Biyosidal Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri

• Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması

• BPR’de Güncel Gelişmeler

• BPR’nin Uygulanması, Kontrolü ve İzlenmesi

• THSK’nın BPR Eşleştirme Projesi

• Biyosidal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

• Biyosidal Ürünlerde ECHA’nın rolü

• ECHA Review Program

• Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında DSÖ’nün rolü

• Avrupa’da Mevcut Biyosidal Ürünler ve Kullanımları; Fırsatlar ve Zorluklar

• Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları ve Akreditasyonu, Dünya Örnekleri

• Biyosidal Üretim Yerleri ve Sorunları

• Biyosidal Ürün Satıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler

• Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar

• Hastanelerde Biyosidal Ürün Uygulamaları

• Yerel Yönetimlerde Biyosidal Ürün Uygulamaları

• Hayvan Yetiştiriciliğinde Biyosidal Ürün Uygulamaları

• Biyosidal Ürün Takip Sistemi

• İşlenmiş Eşyalar, Türkiye ve Dünya Pazarında Fırsatlar

• Biyosidal Ürünlerde Sürdürülebilirlik, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi

• Biyosidal Maruziyeti ve Kronik Sorunlar

• Biyosidal Endüstrisinin Bugünü ve Geleceği

• Biyosidal Ürünlere Alternatif Uygulamalar

• Biyosidal Sektöründe Veri ve Deneyim Paylaşımı, AB ve DSÖ’nün Katkısı

• Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma ve Takibinde Ülkeler Arası Koordinasyon

• Ekonomi – BPR’nin Ekonomik Etkileri – BPR’nin KOBİ’lere Etkileri – Gümrük Birliği: Neredeyiz?

• Deneyim – Birlik Ruhsatlandırması Deneyimi – Bilgi Paylaşımı Deneyimi – Biyosidal Ürün Ailesi Deneyimi

• Uygulama – Biyosidal Ürün Uygulamalarının Standardizasyonu – THSK, CEPA ve Uygulayıcı Firmalar Arası İşbirliği – THSK’nın İstek ve Beklentileri

• Rodentisit ve İnsektisitler – Antikoagülan Rodentisitler için Risk Azaltımı Tedbirleri – Rodentisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı – İnsan ve Hayvanın Korunması için Kullanılan İnsektisit Emdirilmiş Eşyalar

• Yerinde Üretilen Aktif Maddeler – Yerinde Üretilen Aktif Maddeler Hakkında Rehber – Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj ve Dezavantajları – Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Harmonize Sınıflandırılması

• Dezenfektanlar – Dezenfektan Biyosidal Ürün olan İşlenmiş Eşyaların Etkinlik Testleri – Antimikrobiyal Direnç Gelişimi Riski, Direnç Haritalandırılması – Her Yüzeyin Dezenfekte Olması Gerekli Midir?

• Endokrin Bozucular: Neredeyiz? Neler Olacak?

• Biyosidal Ürünlerde Aktif Maddeler ve Yaşanan Sorunlar

• Antikoagülan Rodentisitler

• Önem Arz Eden ve Yüksek Önem Arz Eden Maddeler

• Aktif Madde olarak Nanomateryaller, Nanoteknolojik Maruziyet ve Biyosidaller

• Sülfüril Floridin Küresel Isınmaya Katkısı

• Krezotlar

• Gıda Güvenirliği açısından biyosidaller

• Gıda ve Yemlerde Maksimum Kalıntı Limitleri ve Gıdayla Temas eden Maddeler Özel Migrasyon Limitleri

Detaylı bilgi edinmek için Tıklayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz