UNESCO / ISEDC Ortak Sponsor Burs Programları 2018

Bu burs programının amacı gelişmekte olan ülkelerdeki ve geçiş ülkelerindeki sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki kapasite geliştirme ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Bu burslar çerçevesindeki eğitim faaliyetleri, Rusya Federasyonu’ndaki ihtisaslaşmış kurumlarda mümkündür. Eğitim dili İngilizce olacak . UNESCO, gelişmekte olan ülkelerden ve geçiş ülkelerinden başvurularını isteyecek.

UNESCO tarafından onaylanan UNESCO Programı ve Bütçe Programları Bölümü için önerilen strateji ve hedefler doğrultusunda, UNESCO Kategori II Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Gelişimi Merkezi (ISEDC) Moskova’da (Rusya Federasyonu) dört haftalık yirmi (20) burs imkânı sunmaktadır ( 4) 2018 yılında her biri .

Başvuruların teslim edilmesi için son tarih:  3 Nisan 2018

Çalışma alanı

Bir aylık süre: 1’den 26 Ekim 2018’e kadar .

Adaylar, UNESCO’nun hedefleri ve program öncelikleriyle uyumlu 35 C / 5 onay süresine ve İcra Kurulunun kararlarına uygun olarak aşağıdaki çalışma alanlarında çalışma seçebilirler (161 EX / Karar 3.6.3 ve 165 EX / Karar 8.6):

(a) Enerji ve sürdürülebilir kalkınma;
(b) Enerji kaynaklarının ekolojik yönetimi;
(c) Yenilenebilir enerji;
(d) Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimi.

Gerekli nitelikler

Adaylar aşağıdaki ölçütleri karşılamalıdır:

(a) Lisans derecesi en az BSc veya BA Ekonomi mezunu;
(b) İngilizce dilinde yeterli;
(c) 35 yaşını doldurmamış;

Başvuruların Teslimine İlişkin Usuller

(a) Tüm başvurular, UNESCO Ulusal Komisyonu tarafından onaylanmalı ve aşağıdaki eklerle birlikte ÇİFTLİK’te usulüne uygun olarak İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır:

• Belirtilen UNESCO burs başvuru formu;
• Altı fotoğraf;
• Diplomaların belgeli fotokopileri;
• İngilizce dil yeterlilik belgesi;
• Daha sonra, seçilenler için, tanınmış bir doktor tarafından usulüne uygun şekilde doldurulmuş olan UNESCO sağlık muayene formu (gerçek çalışma tarihinden dört ay önce değil). Belirtilen form, ödül mektubuyla birlikte gönderilecektir. Tıbbi dosyaların oluşturulmasında meydana gelen masraflar karşılanmayacak.

(b) Başvuruların ve adayların sunulması için son tarihten sonra eksik veya alınan, yukarıda belirtilen gerekleri yerine getirmeyen dosyalar dikkate alınmaz.
(c) Davet edilen her Üye Devletten en fazla iki (2) aday seçmesi istenir.

Detaylı bilgi için Tıklayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz