Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi kadrosu hariç Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı ve Alanı Unvanı Derecesi Adet Açıklama
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Telekomünikasyon sektöründe regülasyon uygula-maları, enerji ekonomisi ve özgecil iktisadi davranışlar konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi Profesör 1 1 Afet yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve kurumsal kaynak planlaması alanlarında ulusal, uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Profesör 1 1 Sporda sosyal bütünleşme ve motivasyon üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Uluslararası öğrencilerin sosyal hizmet gerek-sinimleri ile Mülteciler, çocuk ve kadınların sorunları üzerine çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Uçak Mühendisliği Profesör 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Malzemelerinin sönümleme, darbe, statik ve dinamik davranışları ile helikopter pallerinin tasarımı konularında çalışmış olmak. Havacılık malzemeleri konusunda yurtiçi ve yurtdışı destekli projeler yönetmiş olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 İngilizcenin öğretimi, dil ve kültür, dil bercerileri öğretimi ve İngilizce ders kitabı hazırlama üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 1960 sonrası Modern Türk Şiiri, Edebiyat Kuramları, Edebiyat Sosyolojisi, Edebi Metin ve Kimlik Bilinci üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Profesör 1 1 Suç Sosyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Türk Dış Politikası ve Suriye üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Türkiye’nin 2023 Vizyonu Enerji Hedeflerinin Fizibilite Analizi ve Talep / Tüketim Tahminleri konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Endodontik tedavi görmüş dişlerdeki Sınıf 2 posterior restorasyonlarda kaide materyali olarak kullanılan akışkan ve bulkfill kompozitlerin klinik takip sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Spinal Cerrahi konusunda deneyimi olmak, servikal dislokasyoncerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Nöroonkoloji konusunda deneyimi olmak, nöroonkolojide ultrasonografi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Nörovasküler cerrahi konusunda deneyimi olmak, beyin ve beyin zarları anatomisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 Girişimsel MR, beyin omurilik sıvıs hastalıkları ve MR güvenliği konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Hepatitler ve hastane enfeksiyonları konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Afet tıbbı, acil tıp alanında temel ve ileri ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Acil Tıp alanında ultrasonografi ve Tıp hukuku konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Cushing hastalığında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 Pulmoner tomboemboli ve tütün kontrolü konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Grup terapileri ve yaşam kalitesi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Böbrek ve mezenterik dokuda oksidatif stres belirteçleri çalışmış olmak.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz