Üniversitemiz ile eCampus Üniversitesi İşbirliğinde 2. Uluslararası Kadın Kongresi Gerçekleştirilecek

Geçmişten günümüze kadınlar, birçok zorlukla karşılaşmalarına rağmen mücadele etmişler ve kendilerini bağımsız bireyler olarak topluma kanıtlamışlardır. Zaman içinde kadının toplumdaki rolü değişmiş ve kadınlar artık bilim, sanat, siyaset, ekonomi, sanayi gibi alanlarda karar alma mekanizmalarında yer almaya başlamışlardır.

Birçok ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerde, kadın erkek fırsat eşitliği çerçevesinde kadının ekonomik ve sosyal hayattaki konumu güçlendirilmiş ve kadının iş hayatına daha aktif katılımı teşvik edilmiştir. Bu çerçevede son yıllarda farklı disiplinler içinde kadın temalı birçok proje geliştirilmekte, akademik çalışma ve araştırmalar yapılmaktadır.

Birincisi Sn. Emine ERDOĞAN Hanımefendinin katılımlarıyla 16-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen I. Uluslararası Kadın Kongresi’nin ikincisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile İtalya eCampus Üniversitesi (Universita Degli Studi eCampus) işbirliğiyle, 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Como, İtalya’da düzenlenecektir. Kongreye birçok ülkeden; hukuk, tıp, mühendislik, edebiyat, iktisat gibi farklı disiplinlerden alanında uzman akademisyenler katılacaktır. Onur Kurulu’nda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile birlikte eCampus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enzo Siviera’nın yer aldığı Kongre’ye ilişkin çalışmalar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seldağ Güneş Pescke ve eCampus Üniversitesi’nden Prof. Paola Todini başkanlığında yürütülmektedir.

Hem Türkiye hem de İtalya, aile bağlarının kuvvetli olduğu Akdeniz coğrafyasının ortak özelliklerini taşımaktadır. Bu nedenle her iki ülke kadınları da benzer sorunlarla karşılaşmaktadır. II. Uluslararası Kadın Kongresi’nde Türkiye ve İtalya ağırlıklı olmak üzere, Dünya genelinde kadınların karşılaştığı sorunlar ele alınarak tartışılacaktır. Gerek akademik çalışma alanları bakımından gerekse kültürel açıdan farklı uzmanların bir araya gelmesi ile oluşacak zengin düşünce ortamı; kadın sorunlarının çözümü konusunda Dünya çapında geçerli çözüm önerilerinin sunulmasını sağlayacaktır.

1.Uluslararası Kadın Kongresinin ana teması “Göç ve Kadın Sorunları” olarak belirlenmiştir. Göç konusu, uluslararası konjonktürde yakın dönemde hem Türkiye hem de İtalya açısından güncel bir sorun teşkil etmektedir. Kongrede, göç konusunda her iki ülkenin karşılaştığı ortak sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri getirilecektir.

Göç, sadece göç alan devletleri değil, küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyaları siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan etkilemektedir. Bu şekilde toplumlar üzerinde ciddi etkisi bulunan göç, uluslararası ilişkilerde belirleyici hale gelmiştir. Türkiye de önemli geçiş güzergahları üzerinde bulunması dolayısıyla göç hareketlerinin odağındaki ülkelerden biridir.

Göç olgusu, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle birlikte İtalya’yı da önemli ölçüde etkilemektedir. Her iki ülke de göçmenlerin yaşadığı sorunlara çözüm üretebilme arayışındadır. Bu nedenle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile eCampus Üniversitesi işbirliğiyle ‘Göç ve Kadın’ temalı bir Kongre düzenlenmesi, ülkelerin karşılaştığı sorunlar ve üretilebilecek çözümler açısından son derece önemlidir. Bu anlamda II. Uluslararası Kadın Kongresi’nin, uluslararası camiaya büyük katkısı olacaktır.

2.Uluslararası Kadın Kongresi

Web sayfası: ybu.edu.tr /womencongress

Mail adresi: womencongress@ybu.edu.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz