Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıbbi Biyoloji kadroları hariç Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki ” Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi 4 1 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide hareket artefaktları ve fasiyal rekonstrüksiyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilimleri Doçent 1 1 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Bina Enerji Performansı, Mikroklimatik Konfor ve Binalarda Sayısal Simülasyon ile Yapı Fiziği alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Lisans yüksek lisans ve doktorasını Kimya mühendisliğinde yapmış olmak: Kiral bileşikler, nanoelektronik yapıların modelleme ve benzetimi ve Plazmonik yarı-iletken nanokompozitlerin yenilenebilir enerji üretiminde kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doçent 2 1 3B Bilgisayar grafikleri ve simülasyon sistemleri ile yüksek başarımlı paralel hesaplama ve GPU ile optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanından Doçentlik unvanını almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 1 1 Haberleşme sistemlerinin sayısal tasarımı konusunda çalışmaları olmak, Doçentlik unvanını Elektrik – Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik – Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Lisans Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden almış olmak,

Savunma sanayi projelerinde çalışıyor ve çalışmış olmak,

Bacaklı robotik platformlarda görüntü işleme, imge hareket bulanıklığının giderilmesi ve FPGA/GPU ve diğer gömülü yüksek performanslı hesaplama donanımları konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını Kimya Mühendisliğinde yapmış olmak. Grafen oksit – manyetik nanokompozitler, kimyasal buhar biriktirme ve standart hazırlama konularında çalışmalar yapmış olup iyi derecede AutoCAD bilmek.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalik Malzemeler Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Lisans, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış olmak, Yakıt hücreleri – fotovoltaik alanında kullanılan malzemeler ve metal – seramik kaplamaların elektrokimyasal üretimi ve karakterizasyonu alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 2 1 Doçentliğini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak. Veri Zarflama Analizi, çok ölçütlü Karar Verme Teknikleri, uygulamalı matematik ve Bulanık Küme teorisi konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Pliometrik ve çekiş antrenmanları üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Erken çocukluk eğitiminde Reggio Emilia yaklaşımı ve okul öncesi dönemde üst biliş ve düşünme becerileri konusunda deneysel araştırma yapmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. Öğretim Üyesi 4 1 Sağlığın geliştirilmesi ve eğitimi ile kaynaştırma öğrencisi ve diğer öğrencilerde rasyonel duygucu eğitim konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Fizyoloji alanında yüksek lisans, Spor fizyoterapisi alanında doktora derecesine sahip olmak.
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği (Türk Din Musikisi Anasanat Dalı) Doçent 1 1 Türk Müsikisi Nazariyatı Tarihi ve Çalgı Bilim Tarihi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik Tasarım Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Özel eğitim görsel sanatlar dersi, sanat eserlerini okuma becerileri ve kültürel miras alanında yayınları; metinlerin okuma ve anlaşılması konusunda deneyimi olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik Tasarım Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olmak ve Görsel etnografya üzerine yayınları bulunmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Kanıta dayalı travma kursu eğiticisi olmak, AHA (American Heart Assosication) kursu eğiticisi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve romatoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Uyku tıbbı konusunda deneyimli olmak, KOAH ve pulmoner emboli alanlarında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak, kapsül endoskopi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Transkateter aortik kapak replasmanı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak, periferik damar hastalıklarının girişimsel tedavisi konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 1 İnvaziv mesane kanserlerinde noadjuvan kemoterapi ve radyoterapinin rolü ve sağ kalım üzerine etkisi konusunda çalışması olmak, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT)teknikleri konularında yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Biyokimya ve moleküler biyoloji konusunda doktora derecesine sahip olmak, Hepatit B virüsü ve alfa glukozidaz enzim inhibitörleri ile kanda dolaşan tümör hücrelerinin tesbiti konuları üzerinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Nanoteknoloji ve nanotıp alanında doktora yapmış olmak, mikroakışkan sistemlerde nanopartikül üretimi üzerine deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Yaşlı hastalarda akciğer kanseri tedavileri ile deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Jinekoloji ve obstetrik alanlarında Thiol – disülfit konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Transoral robotik cerrahi ve uyku pozisyonunun uyku apnesi üzerine etkisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Robotik Cerrahi ve mikro – TESE alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesör 1 1 Parlomentolar, Meşrutiyet ve Osmanlı son dönemi demokrasi tartışmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Yönetim Bilimleri Doçent 2 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak, Siyasal Parti Sistemleri, Avrasya Ekonomik Birliği ve Orta Asya alanlarında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Doçent 1 1 Uygulamalı Psikoloji alanında; stres ve stresle başa çıkma, psikolojik ölçek geliştirme, psikolojik danışmanlık programları ve modelleri, kültürler arası ve çok kültürlü psikolojik araştırmalar ve bekar danışmanlığı konularında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Türk modernleşmesi Modern Türk Düşüncesi, Türk Sosyoloji Tarihi, Türkiye’de Siyasal hareketler hakkında sosyolojik bilimsel çalışmaları bulunmak.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz