Üniversitemizde Tarık Buğra 100 Yaşında Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi

Tarık Buğra’nın 100. doğum yılında Üniversitemiz, Türkiye Yazarlar Birliği ve Anadolu Mektebi işbirliğiyle “Tarık Buğra 100 Yaşında” bilgi şöleni gerçekleştirildi.

Şölen, Tarık Buğra’nın Esenboğa Külliyemizdeki fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Sergi açılışının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarının açılışını Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Tüzer yaptı. Tüzer konuşmasında, topluma mal olmuş önemli yazar ve sanatçıların ölümlerinden sonra da eserleriyle toplum tarafından hayırla anıldıklarını söyledi.  Tüzer’in ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Mete Taşlıova konuşma gerçekleştirdi. Taşlıova konuşmasında Tarık Buğra’nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Sami Güçlü yaptığı konuşmada, Tarık Buğra’nın Türk ve Dünya edebiyatı için çok önemli bir yazar olduğunu, ‘Küçük Ağa’ gibi ‘aykırı’ ve ‘gerçekçi’ romanlar yazdığını anlattı. Güçlü,  “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi kapsamında Türk edebiyatının yerli ve milli sesi yazar “Tarık Buğra” okumaları yaptıklarını söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Sn. D. Mehmet Doğan yaptığı konuşmada Tarık Buğra’nın  günümüz edebiyatının çok önemli bir yazar ve düşünürü olduğunu ancak yaşarken çok değerinin bilinmediğini belirtti. Tarık Buğra’nın 100. yaşında büyük toplantılarla anılması gerektiğini belirten Doğan, “Bu faaliyeti geçen yıl kararlaştırdık. Tarık Buğra’yı biz önce hatırlatalım, belki başka kurumlar da yazarla ilgili kapsamlı çalışmalar yapar diye umuyorduk. Ama ne yazık ki böyle olmadı. Bu yıl aslında Tarık Buğra yılı olmalıydı. Biz Tarık Buğra gibi evrensel anlamda da büyük edebiyatçı olan bir yazarımızı bütün dünyaya tanıtmak için gayret içinde olmalıydık, ne yazık ki bunu yapamadık.” diye konuştu. Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 15. Yılında 1993 de ilk defa düzenlenen yaşayan bir yazara saygı toplantısında  edebiyatımızın yerli ve millî sesi Tarık Buğra için program yaptıklarını ifade eden Doğan, “ 2018 yılı Tarık Buğra yılı olmalıydı. Ancak, yaşarken çok anlaşılmayan bu önemli edebiyatçımız ne yazık ki vefatından sonrada birçok kesim tarafından da hala anlaşılamamış durumdadır. Bugün üniversitelerde, bilimle edebiyatın bağı kopmuştur. Ancak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaptıkları çok önemli faaliyetler bu bağı kurmuşladır. Bu etkinlik  için de büyük gayret ve çabaları oldu. Başta değerli rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Yardımcımız ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yaptığı konuşmada, “Tarık Buğra, kültür ve sanatın her alanında ustalıkla kalem oynatan, yazdıkları eserlerin seviyeli örneklerini teşkil eden hikayeci, romancı, eleştirmen, gazeteci ve yazar olarak kalemiyle ekmeğini kazanmış velüd bir mütefekkirdir.” dedi. Tarık Buğra’nın yaşadığı dönemde  o günün kültürel iktidarı tarafından aforoz edilmiş, yaşarken yok hükmünde kabul edilmiş olduğunu söyleyen Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “ Tarık Buğra, millî şuurunun oluşumunda tarih bilincinin ortaya çıkmasında bir çok eseri yanında  özellikle “Küçük Ağa” ve Osmancık’ın yadsınamayacak katkısı söz konusudur.” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sn. Metin Doğan’da yaptığı konuşmada, “Türk edebiyatının önemli ismi Tarık Buğra’yı üniversitemizde anmak bizi mutlu etmiştir” diye konuştu. Sn. Rektörümüz, “3 gün boyunca Tarık Buğra’yı anarken aslında öğrencilerin yazarın edebi ve kültürel kişiliğini, dolayısıyla Türkiye’nin milli kültürünü ve tarihini öğrenecekler.” dedi. Sn. Rektörümüz  konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye Yazarlar Birliği ve Anadolu Mektebi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bilim adamlarımız ve akademisyenlerimiz Tarık Buğra’nın eserleri ve düşünce sistematiği ilgili önemli bildiriler sunacaklardır. Üniversitemiz bilimle edebiyatı, sanatı ve kültürü buluşturmak için önemli faaliyetler düzenlemektedir.” dedi.

Bilgi şöleni “Gençlerin Gözüyle Tarık Buğra” oturumu ile başladı.  “Gençlerin gözüyle Tarık Buğra” konu başlıklı oturumu Ahmet Özdemir yönetti. Oturumda Elif İnce; “Düşman Kazanma Sanatını Bilen Adam”, Işıl Beyza Bala; “Tarık Buğra’nın Romanlarında İnsan Psikolojisi”, Rana Baş; “Tarık Buğra’da Kadın”, Cevat Mert Çetin; “Tarık Buğra’da Dil” konu başlıklarında bildiri sundular.

“Tarık Buğra’nın Düşünce Dünyası” başlıklı 2. oturumu ise Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Kazım Arıcan yönetti. Arıcan yaptığı konuşmada, “ Özenle seçtiği kelimelere, ortaya koyduğu karakterlere baktığımız zaman; Tarık Buğra’nın tüm eserlerinde inceliğin doruğa çıktığına şahit oluyoruz. Buğra’nın sanat anlayışının esası “insan” dır. Her zaman insanı merkeze alan eserler yazmıştır.” dedi. Oturumda Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı; “Tarık Buğra ve Batılılaşma Konusuna Odaklanan Bazı Romancılar”, Doç. Dr. Abdullah Harmancı;  “Tarık Buğra’nın Söyleşilerinden Yansıyan”, Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu; “Dönemeçte’ deki Kutsal Aydın ve Küstah Aydınsılar” ve Prof. Dr. Fatih Andı; “Tarık Buğra’nın Romanları” konu başlıklarında bildiri sundular.

“Tarık Buğra’nın Eserlerinde Tarih ve İnsan” başlıklı 3. oturumu Ömer Lekesiz yönetti. Prof. Dr. Yakup Çelik; “Küçük Ağa ve Yorgun Savaşçı Romanlarında Millî Mücadele Dönemi”,  Prof. Dr. Cevat Özyurt;  “Bir Hüzün Anlatısı Olarak Küçük Ağa”,   Gökhan Ergür;  “Tarık Buğra’nın İnsan Çözümlemeleri” ve Dr. Maksut Yiğitbaş; “Değerler Dünyası Bağlamında Küçük Ağa” konu başlıklarında bildiri sundular. Oturumların sonunda oturum başkanlarına ve konuşmacılara Türkiye Yazarlar Birliği yayınları ve katılım belgesi tevdi edildi.

Şölenin ikinci günü Etlik Milli İrade Binamızda gerçekleştirildi.  “Tarık Buğra’nın Hikâyeciliği”nin anlatıldığı 4. oturumu Doç. Dr. Münire Kevser Baş yönetti.  Prof. Dr. Fazıl Gökçek; “Tarık Buğra’nın Hikâyelerinde Sonradan Yaptığı Değişiklikler”, Doç. Dr. Mehmet Can Doğan; “Tarık Buğra’nın Kitaplarına Girmemiş Küçük Hikâyeler”, Doç. Dr. Beyhan Kanter;  “Tarık Buğra’nın Hikâyelerinde Gündelik Hayat” ve Dr. Sabahattin Çağın; “Tarık Buğra’nın Dönemeçte’nin Prototipi Olarak “Şehir Kulübünde Hikayesi” konu başlıklarında bildiri sundular.

“Tarık Buğra Romanlarına Yeni Yaklaşımlar” ana başlığı altında yapılan 5. oturumu ise Prof. Dr. M. Mete Taşlıova yönetti. Prof. Dr. İsmet Emre;  “Karşı-Ütopya Roman Bağlamında 1984’ün Büyük Biraderi ile Gençliğim Eyvah’ın İhtiyarı”, Necip Tosun; “Tarık Buğra’da Sanat ve İdeoloji”, Dr. Celal Fedai; “Gençliğim Eyvah’ta İnsan ve Toplum” ve Yakup Öztürk; “Yol Ayrımı ve Yağmuru Beklerken Romanları Üzerine Mukayeseli Bir Okuma” konu başlıklarında bildiri sundular.

“Tarık Buğra’nın Farklı Cepheleri” ana başlığı altında yapılan 6. oturumu Prof. Dr. Ali Osman Kurt yönetti. Prof. Dr. Turan Karataş;  “Tarık Buğra Üzerine Çalışmalar”, Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz;  “Bugünün Aynasında Tarık Buğra: Düşman Kazanma Sanatı” Dr. Necdet Subaşı; “Millete Mâl Olmak” ve Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Arslan; “Tarık Buğra’nın Hikâyelerinde Mekân ve İnsan” konu başlıklarında bildiri sundular.

Şölenin 7. ve son oturumunu Prof. Dr. İbrahim Tüzer yönetti.  Prof. Dr. Özlem Fedai;  “Samimi Bir Muhafazakâr Olarak Tarık Buğra’nın Romancılığı ve Firavun İmanı Romanı”, Cemal Şakar;  “Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Sonsuz An Vardır”, Doç. Dr. Ayşe Demir; “Tarık Buğra’nın Romanlarında Anlatım Tutumu” ve Hüseyin Akın;  “Tarık Buğra’nın Gençliğim Eyvah Romanındaki İhtiyar Prototipinden Yola Çıkarak Günümüze Yansıyan FETÖ Çağrışım ve Kodları.” konu başlıklarında bildiri sundular.

Tarık Buğra’yı anmak, anlamak ve anlatmak amacıyla düzenlenen, akademisyenler ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği  “Tarık Buğra 100 yaşında” bilgi şöleninde 28 bildiri sunuldu. Bu bildiriler, yapılan konuşmalar ve değerlendirmeler kitap olarak da yayınlanacaktır.tarikbugrasoleniaybu 1 tarikbugrasoleniaybu 2 tarikbugrasoleniaybu 3 tarikbugrasoleniaybu 4 tarikbugrasoleniaybu 5 tarikbugrasoleniaybu 6 tarikbugrasoleniaybu 7 tarikbugrasoleniaybu 8 tarikbugrasoleniaybu 9 tarikbugrasoleniaybu 10 tarikbugrasoleniaybu 11 tarikbugrasoleniaybu 12 tarikbugrasoleniaybu 13 tarikbugrasoleniaybu 14 tarikbugrasoleniaybu 15 tarikbugrasoleniaybu 16 tarikbugrasoleniaybu 17 tarikbugrasoleniaybu 18 tarikbugrasoleniaybu 19 tarikbugrasoleniaybu 20 tarikbugrasoleniaybu 21 tarikbugrasoleniaybu 22

tarikbugrasoleniaybu 23 tarikbugrasoleniaybu 24 tarikbugrasoleniaybu 25

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz