Üniversitemizde II. Felsefe Şûrası Gerçekleştirilecek

Üniversitemiz, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk Felsefe Derneği iş birliğinde Esenboğa Külliyemizde 02-03 Kasım 2018’de II. Felsefe Şûrası gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz koordinasyonunda 2015 yılında ilkini düzenlediğimiz düşünce geleneğimiz ile günümüz fen, sağlık bilimleri ve sosyal disiplinleri arasındaki ilişkiyi irdeleyip masaya yatırdığımız ilk şûramızın ardından, bu kez de düşünce geleneğimiz ile günümüz sosyal bilimlerinin ilişkisini ele alıyoruz. İlk şûramızda umumî bir resim aldıktan sonra şimdi büyük resmin önemli parçalarına dönüp onlara yakından bakarak düşünce geleneğimiz ile olan irtibatlarının neliği ve nasıllığını daha iyi anlamayı ve güçlendirmeyi umuyoruz. Başka bir deyişle, düşünce geleneğimizden hareketle, günümüz sosyal bilimlerinin durumu, meseleleri, güncel tartışmaları ve çözüm önerileri değerlendirilerek ilim ve medeniyet havzamıza yönelik olarak özgün düşünceler ortaya konulmaya çalışılacak.

Şûramızda; düşünce geleneğimiz ile günümüz sosyal bilimleri arasında yeni bağlantılar kurmayı kendisine mesele edinen, hak ve insan merkezli güç söyleminin medeniyet iddiasıyla birlikte ele alınması gerektiğini düşünen ve düşünce geleneğimizi yeniden canlandırmayı tahayyül eden, sosyal (b)ilim alanlarındaki (b)ilim ve fikir insanları bir araya gelecektir.

Şûra Tertip Heyeti

Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ (Türk Felsefe Derneği Genel Başkanı)

D. Mehmet DOĞAN (Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)

Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı- AYBÜ Felsefe Bölüm Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı)

Prof. Dr. Celal TÜRER (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Felsefe Derneği Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Mehmet VURAL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi M. Enes KALA (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Halil İMAMOĞLUGİL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı)

İbrahim Ulvi YAVUZ (Türkiye Yazarlar Birliği eski başkanı)

Ferhat KOÇ (Türkiye Yazarlar Birliği eski başkan yardımcısı)

Ahmet Fatih GÖKDAĞ (Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet KURTOĞLU (Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut ERDEMİR (Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Ali Osman KURT (ASBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Felsefe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK (ASBÜ Öğretim Üyesi ve Türk Felsefe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Necmettin PEHLİVAN (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Felsefe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Şûra Yürütücü Akademik Sekretarya

Araş. Gör. Buğra KOCAMUSAOĞLU

Araş. Gör. Enes DAĞ

ŞÛRA PROGRAM AKIŞI

2 Kasım 2018 Cuma (AYBÜ Esenboğa Külliyesi C Blok Konferans Salonu)

Felsefe Sergisi Açılışı 09.30-10.00 (Konferans Salonu Fuaye Alanı)

Açılış Konuşmaları 10.00-10.30

Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ (Türk Felsefe Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN (AYBÜ Rektör Yardımcısı ve TYB Genel Başkanı)

D. Mehmet DOĞAN (Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)

Prof. Dr. Metin DOĞAN (AYBÜ Rektörü)

Açılış Oturumu 10.30-12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

1-Prof. Dr. Mehmet S. AYDIN – “Niçin Fazilet Ahlâkı?”

2- Prof. Dr. Arif ERSOY- “Düşünce Geleneğimizin Dayandığı Dünya Görüşü:   Farklılıkta Birliğin Fikri Temelleri”

3- Prof. Dr. Ahmet İNAM- “Gelen İz”

Cuma ve Öğle arası (12.30-14.00)

I. Oturum (14.00-15.30): Sosyal Bilimlerde Düşünce ve Yöntem

            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ

1-Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR- “Bilim Felsefesi Geleneğimiz”

2-Prof. Dr. Cevat ÖZYURT- “Ahmet Yesevî’de Sosyolojik Tahayyül”

3-Prof. Dr. Şafak URAL- “Sosyal Bilimlerde Yöntem Düşüncesi ve Düşünce Yöntemi”

Kahve arası (15.30-16.00)

II. Oturum (16.00-17.30): Sosyal Bilimlerde Birey ve Toplum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal TÜRER

1- Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI- “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Biçimlenişinin İki Kritik Dönemi Üzerine Bazı Düşünceler (1960’lar ve      1990’lar sonrası)”

2- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZEL- “Roman Diliyle Kapitalizm ve Ulus”

3- Prof. Dr. Sefa SAYGILI- “Dil Gelişimi ve Evrim Teorisi”

3 Kasım 2018 Cumartesi (AYBÜ Etlik Milli İrade Binası Menekşe Salonu)

III. Oturum (10.00-12.00):  Sosyal Bilimlerde Tarih, Kültür, Edebiyat, İlahiyat

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN

1- Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ- “İslâm Bilim ve Düşünce Geleneğinde Gerileme / Declinism Problemi Üzerine”

2- Prof. Dr. Mustafa İSEN- “Türkiye’de Kültürel Çalışmalar”

3- Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ- “İrfan Kültürümüz Işığında Varlık ve İnsan”

4- Prof. Dr. M. Sait REÇBER- “Felsefe ve Dinî Bilimlerde Yöntem”

Yemek arası (12.00-13.00)

IV. Oturum (13.00-14.30): Sosyal Bilimlerde Siyaset Bilimi ve Hukuk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

1-Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL- “İslâm Düşüncesinde Sosyal Adalet”

2-Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU- “Düşünce Geleceğimiz ve Günümüz Anayasa Hukuku”

3-Prof. Dr. Muharrem KILIÇ- “Sosyal Bilimlerin Disipliner Örgütlenmesi ve Anti-Entelektüalist Akademik Akıl”

Kahve arası (14.30-15.00)

V. Oturum (15.00-17.00): Sosyal Bilimlerde Dil, Sanat, Eğitim, İletişim

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet VURAL

1-Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ- “Mevlâna’nın Düşünce Dünyasının Günümüze Taşınma Biçimleri”

2-Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM- “Osmanlı Literatüründe Sanat ve Eski Eser Algısı”

3-Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN-“Yenileşme Döneminde Osmanlılarda Medreseler”

4-Dr. Yaşar UĞURLU- “İnsanın, Toplumun İnşasında İletişimin Rolü ve Gelecek Tasavvuru”

Değerlendirme ve Kapanış Oturumu (17.15-18.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal TÜRER

Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN

Prof. Dr. Mehmet S. AYDIN

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR

D. Mehmet DOĞAN

Prof. Dr. Mustafa İSEN

Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI

Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.