Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0)

2- Özgeçmiş.

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)

7- Öğrencilik Belgesi Onaylı sureti veya E–Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda Getirilecektir.)

8- 2 adet fotoğraf.

9- ALES Belgesi.

10- Yabancı Dil Belgesi.

11- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR;

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

8- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

9- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Unvanı Birimi Bölümü Anabilim

Dalı/

Programı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

İlan Özel Şartları Başvuru Yeri Başvuru

Şekli

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi İstenilen

Asgari

ALES

Puanı

İstenilen Asgari Yabancı Dil Puanı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı

Bakımı

Programı

Öğr. Gör. 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya Geriatri Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/ 70 MUAF
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal

Cihaz

Teknolojisi

Öğr. Gör. 1 1 Biyomedikal veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/ 70 MUAF
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Matematik-

Bilgisayar

Bilimleri

Arş. Gör. 4 1 Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik Mühendisliği veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu Bölümlerin birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. AYBÜ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/ 70 60
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Arş. Gör. 4 1 Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. AYBÜ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/ 70 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık

Yönetimi

Sağlık

İşlemleri

Yöneticiliği

Arş. Gör. 4 1 Sağlık Yönetimi veya Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans mezunu olmak ve Sağlık Ekonomisi veya Yönetim ve Organizasyon alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. AYBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/ 70 75
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe Arş. Gör. 4 1 İşletme Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik veya Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans mezunu olmak. Muhasebe veya Muhasebe ve Finansman alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. AYBÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/ 75 85
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası

İlişkiler

Siyasi Tarih Arş. Gör. 5 1 Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu olmak ve Siyasi Tarih alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/ 70 70

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Sınav Takvimi

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.01.2019 Sınav Giriş Tarihi : 21.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.01.2019

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.