IV. Örgüt Kuramı Çalıştayı

Çalıştay Tarihi ve Yeri

8-9 Şubat 2013

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara

Çalıştayın Amacı

Çalıştayın amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların, ulusal ve uluslararası nitelikli dergilerde yayımlanacak şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalıştaya, özellikle doktora tezi hazırlayan ya da doktora sonrası çalışmalarını sürdüren genç akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

Çalıştayın İşleyişi

İki gün boyunca dört oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz bildirinin sunulacağı çalıştayda her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir. Çalıştay, bildirisiz katılımcılara da açıktır. Önceki çalıştaylarda olduğu gibi, Ankara dışından gelecek sınırlı sayıda genç (35 yaş ve altı) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin karşılanması için çalışmalar sürmektedir.

Bildiri Özeti

En geç 22 Ekim 2012 tarihine kadar e-posta eki olarak Çetin Önder’e (cetonder@gmail.com) gönderilecek bildiri özetlerinin, araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-postasını içeren kapak sayfası, bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir.

Önemli Tarihler

22 Ekim 2012 Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

26 Ekim 2012 Özetlerin değerlendirme sonuçlarının açıklanması

30 Ekim 2012 Çalıştaya katılmak için başvurunun yapılması

24 Aralık 2012 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

7 Ocak 2013 Tam metinlerin değerlendirme sonuçlarının açıklanması

8-9 Şubat 2013 Çalıştay

Katılım İçin Başvuru

Çalıştaya bildiri sunucu, tartışmacı ve dinleyici olarak katılacakların Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sitesinin (www.ybu.edu.tr) “Duyurular” kısmında bulunan IV. Örgüt Kuramı Çalıştayı katılım formunu doldurarak Çetin Önder’e (cetonder@gmail.com), en geç 30 Ekim 2012 tarihine kadar e-posta eki olarak göndermesi gerekmektedir.

Çalıştay Danışma Kurulu

Mehmet Barca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Çalıştay Dönem Başkanı)

Ali Danışman, Çukurova Üniversitesi

Hüseyin Leblebici, Illinois Üniversitesi

Şükrü Özen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

A. Selami Sargut, Başkent Üniversitesi

Fulya Sarvan, Akdeniz Üniversitesi

Behlül Üsdiken, Sabancı Üniversitesi

Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz