Üniversitemiz İşbirliğinde Türkiye-Rusya Azerbaycan: Enerji ve Ulaştırma İşbirliği Forumu Gerçekleştirilecek

Türkiye-Rusya Azerbaycan: Enerji ve Ulaştırma İşbirliği Forumu, 21 Ağustos’ta Ankara’da düzenleniyor.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Fonu tarafından desteklenen ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Bakü Network işbirliğiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenecek foruma Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’dan uzmanlar katılıyor.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin birçok alanda geliştiği bir dönemde Azerbaycan’ın da katılımıyla Kafkasya ve Orta Asya’yı etkileyebilecek yeni işbirliği olanaklarının ortaya konulması amacıyla üç ülkeden uzmanlar karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağının duyurulduğu toplantılarda uzmanların var olan sorunların çözümüne dair öneriler sunmaları beklenilmektedir.

Bu foruma dair Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz yaptığı açıklamada Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da gelişen politikalar Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ı enerji ve ulaştırma konularında yeni projelerle işbirliğine yönelmeye ittiğini ve bu ülkelerin birbirleriyle olan işbirlikleri sadece bölgeyi değil aynı zamanda küresel dünyayı etkileyebilecek sonuçlar ortaya koyabileceğini dile getirdi.

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, verdiği demeçte özellikle şunları vurguladı:

Türkiye’nin Yeniden Asya açılımında Rusya önemli bir ortak haline gelebilir. Fakat bu ortaklık stratejisi uzun dönemdir Hazar Denizi’nde sıkıştırılmış vaziyettedir. Bilindiği gibi Hazar Denizi’nin hukuki statüsüyle ilgili müzakereler 20 yıl devam etmiş ve sonunda 12 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan’ın Aktau şehrinde Hazar’ın yasal statüsüyle ilgili anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmadan sonra ise Hazar’a kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla ilk Hazar Ekonomi Forumu 12 Ağustos 2019 tarihinde Türkmenistan’ın Avaza beldesinde gerçekleştirilmiştir. Bu Foruma Türkiye de uzmanlarla katılmıştır.

Hazar’a kıyısı olan Türkmenistan, Afganistan’ı Türkmenistan ve Hazar üzerinden Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’ye bağlaması planlanan Lapis Lazuri Transit Koridoru ile Batı’ya açılmak istemektedir. Bu projede demir ve kara yolları önceliklidir. Böylece Türkmenbaşı’ndan çıkan mallar Hazar üzerinden Azerbaycan’a ve oradan Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Türkiye ve Avrupa’ya ulaştırılacaktır. Böylece Afganistan’ın ABD’ye olan bağımlılığı da sona erebilecektir.

Türkiye ise Hazar üzerinden Azerbaycan ve Kazakistan’ı da içine alacak biçimde Orta Koridor Projesini ortaya koymaktadır. Bu proje ile Türkiye’den demir ve kara yolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi’ne ve buradan da Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek Çin’e kadar uzanan bir iletişim sağlanacaktır. Çin’i Hazar üzerinden Batı’ya ancak Türkiye’ye ulaştırabilecektir. Çin’in, doğu-batı ulaştırma koridorlarında kuzeyde Rusya, güneyde İran ve orta güzergâhta Hazar olmak üzere üç farklı seçeneği vardır.  Kuzey koridoru Çin’in Rusya üzerinden Batı’ya açılımını planlasa da özellikle Ukrayna krizi ve Baltık bölgesinde NATO’nun çevrelemesi nedeniyle riskli hale gelmiştir. Güney koridoru ise ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları dolayısıyla şimdilik işlemez hale gelmiştir. Çin’in Orta Koridor’u kullanmaktan başka çaresi çok fazla bulunmuyor.  Fakat burada da İran ve Rusya faktörü devreye giriyor. Bu anlamda 21. Yüzyıl küresel yarışta Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgede işbirliği yaparak yeni yatırımlar ve projelerle Avrasya ülkelerini ortak amaç etrafında toplamaları gerekiyor.

Prof. Dr. Salih Yılmaz, bu forumun ilk toplantısının Türkiye’de yapılacağını ve bunun devamı olarak ikincisinin Ekim ayında Azerbaycan’da, son toplantının ise kasım ayında Rusya’da yapılacağını duyurdu. Bu üç toplantı sonunda ortaya konulacak raporun üç devletin ilgili birimlerine sunulacağı bildirildi.

Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Amur Gadjiyev ise enerji ve ulaştırma ile ilgili olarak Hazar Denizi ve Kafkasya bölgesinin karayolu ve demiryolu iletişimindeki mevcut sorunların dile getirilmesi, uluslararası deniz ve hava yollarını kullanma potansiyelinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve üç ülkenin bu anlamda önemli işbirliği potansiyelini kullanmaları gerektiğini dile getirdi. Böylece üç ülkenin ticari, ekonomik ve enerji işbirliğini genişletmesiyle Avrasya’daki diğer ülkeleri de olumlu anlamda etkileyebileceğini bildirdi.

Azerbaycan-Bakü Network Başkanı ve Trend.Az Editörü Elkhan Alasgarov ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesinden memnun olduklarını ve Azerbaycan’ın da bu ilişkilerde yer almasının bölgeye hem ekonomik refah hem de barış getirebileceğini dile getirdi. Azerbaycan’ın doğalgaz ve petrol bakımından sahip olduğu zenginliğin üçlü işbirliğiyle daha aktif değerlendirilebileceğini, bu sayede Çin’den başlayarak Batı’ya kadar uzanabilecek ortak ekonomi alanı kurulabileceğini söyledi.

Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTTF) Genel Sekreteri, Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Sergey Markov ise yaptığı açıklamada Ankara’daki panelin Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ın katılımıyla üçlü formatta gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Markov, “Üçlü format, hiç şüphesiz gelecek vadeden bir formattır. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’a gelince burada benim görüşüme göre küçük bir politik paradoks var. Mesele şu ki, Türkiye ve Azerbaycan arasında muazzam ilişkiler var. Azerbaycan ve Rusya arasında da harika ilişkiler var. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler de çok iyi. Ama üçlü format yok. Oysa üçlü format günümüz diplomaside büyük talep görüyor. Çünkü üçlü format, bir yandan ikili ilişkiler düzeyini aşıyor ama aynı zamanda bir daimi örgütün ve ilgili bürokrasinin oluşmasına yol açmıyor” yorumunda bulundu. Üçlü formatın, iki format arasında bir nevi geçiş aşaması olduğunu ve karmaşık sorunlarının çözümünde çok etkili olabileceğini dile getiren Markov, “Örneğin Normandiya formatı var. Bu aslında Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği’nden oluşan ve çok zor görüşmelerin yapıldığı bir üçlü formattır. Ya da örneğin Rusya, Azerbaycan ve İran’ı kapsayan Kuzey-Güney ulaşım koridoru da bir üçlüdür. AB’nin ortak duruşunu geliştirmeye yönelik Fransa, Almanya ve Polonya arasında da stratejik üçlü var” ifadelerini kullandı.

21 Ağustos 2019, Çarşamba günü gerçekleştirilecek forumun 1 gün süreceği ve basın kuruluşlarıyla ayrıca görüşme gerçekleştirileceği duyuruldu. Üst düzey katılımın gerçekleşeceği forum Hazar Bölgesinde ve Kafkasya’da yeni arayışları ortaya koyacak görüşler tartışılacak.

Türkiye-Rusya-Azerbaycan:

Enerji ve Ulaştırma İşbirliği Forumu

 

Россия-Турция-Азербайджан:

сотрудничествo по энергетике и транспорту

 

 Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Yeni Bölgesel Enerji ve Ulaştırma Konularında Ortaklık

 Россия-Турция-Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла

(обсуждение вопроса)

 

21 Ağustos 2019

Ankara/Türkiye

Forum Adresi:

Milli İrade Binası, Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7, Etlik-Keçiören/Ankara

Место проведения: Университет им. Йылдырыма Баязида в Анкаре

Адрес: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören /  Ankara

21. yüzyılda bölgesel ve küresel işbirlikleri yeni fırsatlar sunmaktadır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin birçok alanda geliştiği bir dönemde Azerbaycan’ın da katılımıyla Kafkasya ve Orta Asya’yı etkileyebilecek yeni işbirliği olanaklarının ortaya konulması amacıyla üç ülkeden uzmanlar karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Bu forumda uzmanların hem fırsatları ortaya koymaları hem de var olan sorunların çözümüne dair öneriler sunmaları beklenilmektedir.

Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da gelişen politikalar Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ı enerji ve ulaştırma konularında yeni projelerle işbirliğine yönelmeye itmektedir.

Bu ülkelerin birbirleriyle olan işbirlikleri sadece bölgeyi değil aynı zamanda küresel dünyayı etkileyebilecek sonuçlar ortaya koyacaktır.

Bu forumun ilki Türkiye’de yapılmaktadır. Bunun devamı olarak ikincisi ise Azerbaycan’da yapılacaktır. Son bölüm ise Rusya’da yapılacak olup hem yeni fikirler hem de var olan sorunların çözümüne dair fikirler raporlaştırılarak kitaplaştırılacaktır.

Bu forum konusu Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Fonu tarafından desteklenmekte olup Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü ve Bakü Network işbirliğiyle yürütülmektedir.

İlgili forum 1 gün sürecek olup oturumlarda her konuşmacı 15 dakika sunum yapacaktır. Uzmanlar, basın ve diğer katılımcıların sorularını basın odasında cevaplayacaklardır. Her oturum arasında 1 kahve molası vardır.

В 21-м веке региональное и глобальное взаимодействие предоставляет новые возможности. Благодаря развитию российско-турецко-азербайджанских отношений открываются новые пути сотрудничества, способные оказать положительное влияние на Кавказ и Центральную Азию в целом. Эксперты из трех стран соберутся в Анкаре, чтобы обсудить эти новые возможности и перспективы.

Ожидается, что в ходе предстоящего мероприятия эксперты изложат свое видение открывающихся возможностей, а также представят рекомендации для решения существующих проблем региона.

События, происходящие в странах Ближнего Востока и Восточной Европы, подталкивают Россию, Турцию и Азербайджан на укрепление трехстороннего сотрудничества путем реализации новых региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.

Очевидно, что взаимодействие трех стран имеет последствия не только регионального, но и глобального масштаба.

Первое мероприятие в виде панельной дискуссии проводится в Турции. В продолжение этого мероприятия состоится конференция в Азербайджане, затем круглый стол в России. Основные идеи и рекомендации, озвученные экспертами в ходе предстоящих трех мероприятий, будут опубликованы в виде сборника докладов.

Данный проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами мероприятий являются Центр изучения современной Турции в Москве, Институт исследования России в Анкаре и Экспертный совет «Baku Network».

Панельная дискуссия будет проходить в течение 1 дня. Регламент составляет 15 минут. В ходе мероприятия представители СМИ могут проводить интервью с экспертами в специальном пресс-зале. Между секциями панельной дискуссии предусмотрен кофе-брейк.

21 Ağustos 2019/Çarşamba  
21 Августа 2019/Среда
PROGRAM:                                                                  ПРОГРАММА:
Açılış: 10.00

Открытие: 10.00

Prof. Dr. Salih YILMAZ (RUSEN Başkanı-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi)

 Проф. Др. Салих Йылмаз (Директор института исследования России-RUSEN)

Amur Gadjiev (Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı)

 Амур Гаджибабаевич Гаджиев (директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения Российской академии наук)

Elkhan Alasgarov (Bakü Network Başkanı-Trend.Az Editörü)

 Эльхан Алескеров (руководитель экспертного совета «Baku Network»)

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI (AYBÜ Rektörü)

Проф. Др. Ибрагим Айдынлы,  (Ректор Университета им. Йылдырыма Баязида/Анкара)

Hazar İbrahim (Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi)

 Хазар Ибрагим (посол Азербайджана в Турции)

Aleksey ERKHOV  (Rusya/Ankara Büyükelçisi)

 Алексей Ерхов (Посол России в Турции)

Zafer ATEŞ (Elçi-Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Çevre Genel Müdürlüğü, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı)

 Зафер  Атеш (Посол-МИД Турции, директорат по энергетикe и  окружающей среде, зам-генерального директорa по энергетике и многосторонним перевозкам)

Birinci Oturum/Первая секция
11.30-12.30

 AZERBAYCAN/АЗЕРБАЙДЖАН

 Yeni bir bölgesel ulaştırma ve enerji iletişim sisteminin oluşturulması: Rusya, Türkiye, Azerbaycan’ın çıkarlarının yakınlaşması ve ekonomik işbirliği için umutlar.

«Формирование новой системы региональных транспортно-энергетических коммуникаций: сближение интересов России, Турции, Азербайджана и перспективы экономического сотрудничества».

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail DEMİRCİOĞLU (Jandarma Güvenlik Akademisi Dekanı)

 Модератор: Проф. Др. Исмаил Демирджиоглу (декан Академии жандармерии и береговой охраны Министерства внутренних дел)

 

Konuşmacılar:

Докладчики:

 1.Cavid Veliev, (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı), Bölgesel Taşımacılık Koridorlarının Türkiye, Azerbaycan ve Rusya İlişkilerine Etkisi

Джавид Велиев, (Начальник отдела Центра анализа международных отношений Центра стратегических исследований при Президенте Республики Азербайджан), Влияние региональных транспортных коридоров на взаимоотношения между Турцией, Азербайджаном и Россией

2. Gulnara Mammadzade, (Hazar Uzman Kulübü Başkanı), Hazar-Karadeniz Bölgesinin Bilgi ve Uzmanlık Platformu: Stratejik İletişimler

Гюльнара Мамедзаде (руководитель Каспийского экспертного клуба), Информационно-экспертная платформа Каспийско-Черноморского региона: PR и стратегические коммуникации

3. Kenan Aslanlı, (İRAM), Türkiye-Azerbaycan-Rusya Enerji İşbirliği: Yeni Piyasalar, Yeni Sektörler ve Kurumsallaşma Yöntemleri

Кенан Асланлы, (İRAM), Энергетическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Россией: новые рынки, новые отрасли и новые методы институционализации

4. Elkhan Alasgarov, (Bakü Network Başkanı, Trend-Az Editörü), Kafkasya’da stratejik altyapı tesislerinin güvenliğini sağlama konusunda Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasındaki işbirliği

Эльхан Алескеров, (руководитель экспертного совета «Baku Network», заместитель генерального директора Агентства международной информации «Trend»),  Сотрудничество Турции, России и Азербайджана по обеспечению безопасности стратегических инфраструктур в регионе

Öğle arası/12.30-13.30

Перерыв на обед 12.30-13.30

 

İkinci Oturum

Вторая Секция

 Saat:13.45-15.00

 RUSYA/РОССИЯ

 Hazar-Karadeniz Bölgesi’nde enerji taşımacılığı koridorlarının güvenliğini sağlamada Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ın rolüne dair tartışmalar.

«Роль России, Турции и Азербайджана в обеспечении безопасности энерго-транспортных коридоров в Каспийско-Черноморском регионе».

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih YILMAZ

Модератор: Проф. Др. Салих Йылмаз

 Konuşmacılar:

Докладчики:

 1.Amur Gadjiev, (Dr.-ÇATAM Başkanı), Rusya-Türkiye-Azerbaycan: Bölgesel İşbirliği Perspektifleri

 Амур Гаджибабаевич Гаджиев, (директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения Российской академии наук), Россия-Турция-Азербайджан: перспективы регионального взаимодействия

2. Konstantin Simonov, (Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Direktörü), Kafkasya Enerji Politikalarında Sorunlar ve Hazar Denizi

Константин Васильевич Симонов, (директор Фонда национальной энергетической безопасности), Проблемы энергетической политики Кавказа и Каспийского моря

3. Faridun Usmonov, (ÇATAM Başkan Yard.), Rusya-Türkiye-Azerbaycan: Rekabetten İşbirliğine Yeni Yol

Фаридун Ибрагимович Усмонов, (заместитель директора и руководитель экономического направления Центра изучения современной Турции), Россия-Турция-Азербайджан: от конкуренции к сотрудничеству

Kahve arası: 15.00-15.20 

Перерыв на кофе: 15.00-15.20         

Üçüncü Oturum

Третья секция

Saat: 15.30-16.45   

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Rusya-Türkiye, Rusya-Azerbaycan ve Azerbaycan-Türkiye’nin ulaştırma ve enerji alanındaki işbirliğinin bir sonucu olarak, yeni bir bölgesel ulaştırma ve enerji merkezi kuruluyor. Bu alanlarda Rus-Türk-Azerbaycan işbirliği sadece üç ülkenin çıkarlarını sağlamakla kalmayacak aynı zamanda Büyük Avrasya’daki diğer devletlerin enerji güvenliğini sağlamada da önemli bir rol oynayabilir. Tartışmalar sırasında, mevcut durumun yanı sıra, enerji ve ulaştırma konularında üçlü işbirliği önündeki engeller ve yeni tekliflerin tartışılması planlanmaktadır.

1. Rusya-Türkiye-Azerbaycan: enerji boyutu, petrol ve gaz boru hatları ile nükleer enerjide işbirliği ele alınacaktır.

2. Rusya-Türkiye-Azerbaycan: ulaşım boyutu, karayolu ile ulaşım seçenekleri (otomobil, demiryolu) ve deniz ve hava yolları projeleri ele alınacaktır.

В результате российско-турецкого, российско-азербайджанского и азербайджано-турецкого взаимодействия в сфере транспорта и энергетики формируется новый региональный транспортно-энергетический узел. Российско-турецко-азербайджанское сотрудничество в данных сферах не только обеспечивает интересы трех стран, но и способно сыграть значительную роль в обеспечении энергетической безопасности других государств Большой Евразии. В ходе предстоящей дискуссии планируется обсудить текущее положение дел, а также проблемы и перспективы трехстороннего взаимодействия в энергетике и транспортных вопросах.

1. Россия-Турция-Азербайджан: энергетическое измерение (нефтяные и газовые трубопроводы; сотрудничество в атомной энергетике).

2. Россия-Турция-Азербайджан: транспортное измерение (сухопутные пути сообщения (авто, ж/д); морские и воздушные маршруты).

Oturum Başkanı: Amur Gadjiev

Модератор: Амур Гаджибабаевич Гаджиев

 

Konuşmacılar:

Докладчики:

1.Mesut Hakkı Caşın (Prof. Dr.-Yeditepe Üniversitesi-Türkiye Cumhurbaşkanlığı), Avrupa Enerji Güvenliğinde Yeni Riskler ve Fırsatlar

 Месут Хаккы Джашин, (Университет Едитепе, член Совета при Президенте Турецкой Республики по вопросам безопасности и внешней политики), Новые риски и возможности в энергетической безопасности Европы

2. Erdal Tanas Karagöl (Prof. Dr.), Yeni Enerji Denkleminde Rusya, Azerbaycan ve Türkiye

Эрдал Танас Карагёль, (профессор отделения экономики факультета политических знаний Университета им. Йылдырыма Баязида в Анкаре), Россия, Азербайджан и Турция в новой энергетической конфигурации

3. Abuzer Pınar, (Prof. Dr.–SDE), Türkiye, Rusya ve Azerbaycan Arasında Enerji İşbirliğinin Potansiyeli ve Ülke Ekonomilerine Etkileri

Абузер Пынар, (координатор Института стратегической мысли по экономико-финансовому направлению), Потенциал энергетического сотрудничества между Турцией, Россией и Азербайджаном и влияние этого сотрудничества на экономику трех стран

Kahve arası: 16.45-17.00 

Перерыв на кофе: 16.45-17.00

Kapanış:

Закрытие:

Saat:17.00

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.