Üniversitemizde Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3. Adli Gerontoloji Kongresi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adli Bilimciler Derneği , Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Keçiören Belediyesi işbirliğinde Etlik Milli İrade Binamızda Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3. Adli Gerontoloji Kongresi gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Erek Kazan, İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü – Adli Bilimciler Derneği Adli Gerontoloji Komisyon Başkanı Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Dekanı- Adli Bilimciler Derneği Adli Hemşirelik Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yurdagül Erdem, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gürol Cantürk ve Rektörümüz Sn. Prof. Dr. İbrahim Aydınlı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı – Adli Bilimciler Derneği Başkanı Sn. Prof. Dr. İ. Hamit Hancı “Ölüme Felsefi Bakışlar” konulu açılış konferansı gerçekleştirdi.

Açılış konferansının devamında Sn. Rektörümüz katılımcılara katılım belgesi ve plaket takdim etti. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından  programın birinci oturumuna geçildi.

Programın birinci oturumu Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sn. Sevinç Polat’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu: “Dijital Etik”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Gürol Cantürk: “Yaşlı İstismarı”, Moskova Devlet Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Elena Gülsün: “Rusya’da Adli Tıp ve Adli Bilimler” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci oturumu Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fatma Arpacı’nın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu: “Kadına Yönelik Şiddet”, Sağlıkta Şiddete Son Derneği Başkanı Av. Ahmet Şağban: “Sağlıkta Şiddete Son”, Samsun Barosundan Av. Mustafa Toprak: “Kadına Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutu” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Oturumun akabinde öğle yemeği arası verildi.

Verilen aranın devamında Prof. Dr. Hamit Hancı’nın moderötörlüğünde, Prof. Dr. Ali Çayköylü’nün jüri başkanlığında Adli Bilimler Yarışması gerçekleştirildi. Jüri üyeleri Prof. Dr. Yurdagül Erdem, Prof. Dr. Sevinç Polat, Doç. Dr. Sevil Şahin, Doç. Dr. Ayşe Gürol, Öğr. Gör. Dr. Emrah Emiral, Av. M. Remzi Toprak ve Av. Alp Aslan tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İrem Betül Yıldırım birinci, Serap Kurtar ikinci ve Ceyda Kaya üçüncü oldu. İlk üçe girmeyi başaran yarışmacılara Prof. Dr. Hamit Hancı derece belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

Yarışmanın devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi “Ankara İtfaiyesi K9 Birimi Görev Köpekleri Gösterisi” gerçekleştirildi.

Gösterinin ardından gerçekleştirilen özel oturumda Ankara Vali Yardımcısı Sn. Dr. Ayhan Özkan konuşma yapdı.

Üçüncü Adli Hemşirelik Oturumu Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fevzi Polat’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fatma Güdücü: “Çocukluk Çağı Aşıları ve Önemi”, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gürol: “Çocukların Cinsel Eğitiminde Dijital Medyanın Rolü”, Eluybeyd-Suriye’den Dr. Emjed: “Ailelerin Aşı Kabul-Red Durumları ve Etkileyen Faktörler” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Dördüncü Adli Sosyal Hizmet / Adli Gerontoloji Oturumu Hacettepe Üniversitesi HOSMER Müdürü-Adli Bilimciler Derneği Adli Sosyal Hizmet Komisyon Başkanı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yasemin Özkan’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Rusya Federasyonundan  (Tataristan) Öğr. Üyesi Dr. Aliya Sharafullina: “Semavi Dinlerin Bakış Açısından Engelli Birey”, Azerbaycan Bakü’den Dr. Dadash Mutallimov: “Yaşlı Hastalarda Manevi Destek” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Konferans salonundaki kısmı sona eren program Keçiören Belediyesi katkıları ile gerçekleştirilen gezi ve gala yemeğinin ardından kongrenin ilk günü sona erdi.

İkinci gününde Adli Hemşirelik Oturumu ile devam eden kongrenin beşinci oturumu Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler’in başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Blm. Uzm. E. Tuğba Topçu: “Acil Servislerde Adli Olgulara Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve  Hastalıkları Ana Bilim Dalı Adli Bilimler Uzm. Dilek Baysal: “Yüksek Güvenlikli Hastaneler ve Hemşirenin Rolü” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Altıncı Adli Sosyal Hizmet Adli Gerontoloji oturumu İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlhan Tomanbay’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Hacettepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yasemin Özkan: “Sosyal Hizmette Onarıcı Adalet Uygulamalarının Etkililiği”, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fatma Arpacı: “Sosyal Yaşlanma ve Yaşlı Hakları”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ayşe Canatan: “yaşlılık ve Yalnızlık: Yaşlı Ayrımcılığı” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yedinci oturum Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Sevinç Polat’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yurdagül Erdem: “Çocuklarda Oyuncak Güvenliği”, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Sevinç Polat: “Çocuklarda Dijital oyun Bağımlılığı ve Aleksitimi”, Nepal’den Dr. M. Meraj Alam Sıddıquı: ” Nepal’de Adli Tıp ve Adli Bilimler” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sekizinci oturum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fulya Tekşen’in başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Afrika’dan Msc. Ramadhan Shabani: “Social Work and Juvenile Delinquency”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Selma Elyıldırım: “Yaşlılardaki İletişim Bozukluklarının Hayat Kalitesine Etkisi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Felsefe Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nurten Gökalp: “Yaşlılık ve Yabancılaşma” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Dokuzuncu oturum Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sevil Şahin’in başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Ebru Erek Kazan: “Mobbing ve Sosyal Dışlanma” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Onuncu oturum Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şervan Gökhan’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fevzi Polat: “Yaşlılarda Biyokimyasal Parametreler”, İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlhan Tomanbay; “Adli Gerontoloji ile Yapay Zeka Bağlantısı” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

On birinci Adli Heşirelik oturumu Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sema Kaplan’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selem Özakar Akça: “Çocuklarda Beden Güvenliği”, Afganistan’dan Dr. Muhammed Nabi Tarakı: “Afganistan’dan Göç ve Adli Sorunlar”, Ankara Hcı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr.  Hatice Demirbaş: “Nörobilişsel Bozukluklarda Suç” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

On ikinci Adli Sosyal Hizmet Adli Gerontoloji oturumu Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Seldağ Güneş Pecskhe’nin başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Sosyal Bilimler Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Eda Purutçuoğlu: “Sosyal Hizmet Eğitiminde Adli Bilimlerin Önemi”, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Zeynep Tezel: “Adli Sosyal Hizmetin Çalışma Alanları”, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Aysel Günindi Ersöz: “Yaşlılara Yönelik BirAyrımcılık Alanı Olarak Görsel Medya” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

On üçüncü oturum Hacettepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yasemin Özkan’ın  başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Uzamanı Av. Alp Aslan: “Siber Sahanlıkta Çocuk Koruma”, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Psikoloji Danışma ve Gelişme Biriminden Dr. Sevgi Güney: “Adli Vakalarda Pozitive Psikoterapi Grup Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Zehra Arslan Çevik: “Gluteal Enjeksiyon Kaynaklı Komplikasyonlar” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

On dördüncü oturum Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Esra Kılıç Ceyhan’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda İran’dan Dr. Leila Shahvirdi: “Shahr-e Sukhteh ve Yapay Göz”, Etiyopya’dan Blm. Uzm. Nawal Mohammed Hussein: “Göçmenlere karşı insan hakları ihlalleri: Körfez ülkelerinde Etiyopyalı kadın göçmenlerin durumu”, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Rümeysa Akgün: “Adam Öldüren Kadın Suçlu Mu Kurban Mı?” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

On beşinci oturum Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Birgül Özkan’ın başkanlığında gerçekleşti. Oturumda sözel bildiri sunumları gerçekleştirildi.

Üçüncü gününde Genç Adli Bilimciler Oturumu ile devam eden kongrenin On altıncı oturumu Üniversitemiz Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Blm. Uzm. E. Tuğba Topçu’nun başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Fatma Zehra Nur Polat: “Yapay Zeka Suçları”, Fatma Ela Nur Polat: “Adli Ekoloji”, Sıtkı Eren Aslan: “Adli Çocuk Gözüyle Çevrimiçi Çeldiriciler”, Gamze Öğütücü: “Yaşlılık ve Adli Eczacılık”, Umut N. Mit: “Sağlıkçılar Matematiği Niçin Bilmelidir”, Büşra Besler: “Adli Toksikoloji”, Çınar Toprak Gülbağ: “K9 Köpek Eğitiminde Önemli Unsurlar” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

On yedinci Adli Hemşirelik oturumu Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hüsna Özveren, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Emel Gülnar, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Ebru Erek Kazan ve Öğr. Üyesi Dr. Nigar Ünlüsoy Dinçer’in başkanlığında gerçekleşti. Oturumda sözel bildirileri ve poster bildirileri sunumları gerçekleştirildi.

On sekizinci Adli Sosyal Hizmet Adli Gerontoloji oturumu Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör. Prof. Dr. Zeynep Tezel ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Emrah Emiral’ın başkanlığında gerçekleşti. Sözel bildirileri ve poster bildirileri sunumlarının gerçekleştirilmesinin ardından program sona erdi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.