AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Kuzey Ankara Şehir Platformu’nun Kurulmasını Teklif Etti

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Kuzey Ankara Şehir Platformu’nun Kurulmasını Teklif Etti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sadece eğitim hayatına değil şehir yaşamına da katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Külliyesi’nde Ankara’nın mimarisi ve beşeri yapısının ele alındığı bir konferans düzenlendi.

Ortak paydası Ankara olan kurumların ve kişilerin bir araya geldiği konferansa, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlhan Şener, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Hatipoğlu Kalfaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ankara’nın Gelişim Bölgesi

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin gelişim süreci üzerine konuştu ve üniversitenin vizyonu açısından üniversitenin bulunduğu havzanın tanıtılmasının Ankara için çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade etti. Aydınlı “Havalimanı, Otonomi ve fuar alanları gibi önemli yerleşkelerin bulunduğu ayrıca iklim kalitesinin yüksek olduğu bu bölge, Ankara’da yeni bir gelişim bölgesi olma ve alternatif bir yaşam alanı sunma özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bölgede yer alan Karagöl Tabiat Parkı da sahip olduğu mahiyet açısından söz konusu alternatif yaşam alanına bir örnek teşkil ediyor. Birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapan bu doğal alan, bölgenin en önemli değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tüm bu özelliklerinin haricinde Çubuk ovasının bulunduğu bölge, organik hayvancılık ve organik tarım yapmak adına Ankara için bulunmaz bir fırsat sunuyor.” dedi.

“Kuzey Ankara Şehir Platformu” Kurulmalı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin hem bu bölge için hem de Ankara için büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan rektör Aydınlı, “Kuzey Ankara belediyeleri (Akyurt, Çubuk, Kalecik, Pursaklar ve Keçiören) ile sağlıklı bir iş birliği içinde olmak büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin ve Kuzey Ankara’da yer alan belediyelerin dahil olacağı “Kuzey Ankara Şehir Platformu” adında bir birlikteliğin oluşturulması gerekmektedir. Öyle ki, bu platformun hayata geçirilmesi, bulunduğumuz bölgenin geleceğini tayin etme noktasında büyük bir ehemmiyet göstermektedir. Üniversitemiz ve Kuzey Ankara belediyeleri iş birliğiyle oluşturulması planlanan bu platform, sanayi, endüstri, lojistik ve daha birçok alanda yapılacak iş birliklerini de beraberinde getirecektir.” diye konuştu.

Şehir ve Mimari Ele Alındı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da Çubuk Ovası’nın önemine vurgu yaparak beş belediyenin uyumlu bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şenel ise konuşmasında, insanın çevresi ile münasebeti üzerine yoğunlaştı. Şenel, birçok disiplin gibi mimarlığın da dışarıdaki hayatı güzel ve yaşanır hale getirmek için kendi içinde ölçüleri ve kurallarının olduğunu ifade etti.

“Şehrin Yapılandırılmasında Tarihi Temeller İhmal Edilmemeli”

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından program, D. Mehmet Doğan’ın “Ankara’da Şehir ve Mimari” sunumu ile devam etti. Doğan konuşmasında, tarihi çerçevede Ankara’nın şehir konumunu ve ekonomik geçmişini mimari yapılar üzerinden ele aldı. Doğan, “Ankara’nın tarihinde, ekonomisinde ve kültüründe küçükbaş hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Öyle ki Ankara, uzun yıllar boyunca ekonomik gücünü sadece bölgesine ait bir ürün olan tiftik keçisinden yani tiftik üretiminden sağlamıştır. Tiftik üretiminden ve ticaretinden sağlanan bu ekonomik canlılık ise şehirdeki mimari yapıların sayısını ve çeşitliliğini etkilemiştir. Ankara tiftik üretiminin yanı sıra bulunduğu stratejik konum gereği de önemli bir ticaret noktasıdır.” dedi.

Doğan konuşmasına “Ankara, tarihte sahip olduğu ekonomik gücün haricinde siyasi, askeri ve yönetimsel açıdan da farklı güçleri ve değerleri bünyesinde barındırmıştır. Ahilik, bu değerlerin en önemlilerinden birisidir. Çünkü Ankara, Ahiler şehridir. Beylikler döneminde Ankara’yı ahiler yönetmiştir. Şehrin en büyük camisi bir ahi şeyhine, Ahi Şerafeddin’e ait Aslanhana Camii’dir. Türklerin Anadolu’yu vatanlaştırmasında, şehir hayatına intibaklarında, meslek edinmelerinde, İslami bir hayat nizamı oluşturmalarında ve edebi, mimari, zirai, iktisadi, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerini meydana getirmelerinde şüphesiz ki ahiliğin büyük etkisi olmuştur. Ankara savaşından sonra Anadolu’nun ayağa kalkmasında Hacı Bayram’ın ve bayramiliğin önemli rolü vardır. İstanbul’un fethinde de Ankara, Hacı Bayram Veli’nin halifesi Akşemseddin ve bayramiler önemli rol oynamıştır. 2. Sultan Mehmed, İstanbul kuşatmasına sadece bayramileri davet etmiş, 20 bin bayrami bu davete icabet ederek fetihte fiilen rol almıştır. Bunların bir kısmı bizzat savaşmış bir kısmı da askerin maneviyatını güçlendirici faaliyetlerde bulunmuştur. Bu sebeple, fetihten sonra Ankara’ya ciddi yatırımlar yapılmış ve Ankara-İstanbul arasındaki ilişki devamlı güçlü zeminlerde ilerlemiştir.” diyerek devam etti.

Konuşmasının devamında Doğan, eski Ankara ile yeni Ankara’nın hem şehrin faaliyetleri bakımından hem de mimarı yapısı bakımından tamamen farklı dünyalar olduğunu ifade etti. Doğan, yeni yapılandırmalarda şehrin tarihi değerlerini dikkate almanın gerekliliğine vurgu yaptı.

AYBÜ Ankara’ya Değer Katıyor

Konferansın son kısmında Doğan, katılımcıların sorularına cevap verdi. AYBÜ rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın Doğan’a Çubuk havzası ve üniversite ile ilgili düşüncesini sorması üzerine, konuşmacı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, bölgenin ekonomik, kültürel ve sosyal iklimini değiştirecek ve aynı zamanda tarihteki önemine geri getirecek potansiyele sahiptir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ziraat ve hayvancılıkla ilişkisini güçlendirmesi hem bölge için hem de Ankara için oldukça anlamlıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konferans fotoğraf çekimiyle sona erdi.

01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.