AYBÜ’den Türkiye’nin MR’da Dışa Bağımlılığını Bitirecek Proje: GİMRİKAM

AYBÜ’den Türkiye’nin MR’da Dışa Bağımlılığını Bitirecek Proje: GİMRİKAM

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Algın’ın hazırladığı Girişimsel MR ve İnme Klinik AR-GE Merkezi (GİMRİKAM) projesi Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edildi…

AYBÜ tarafından Ankara’da kurulacak GİMRİKAM projesi ile Türkiye’deki manyetik rezonans (MR) görüntüleme, inme veya girişimsel işlemler üzerine araştırma yapan öğretim üyelerinin, mühendislerin, doktorların ve diğer araştırmacıların birlikte tek bir çatı altında AR-GE faaliyetlerini yapabilecekleri, tüm araştırmacılara açık bir altyapının sağlanması hedefleniyor.

Projenin çıkış noktası; Türkiye’deki üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinin çoğunda modern MR cihazları bulunmasına rağmen bunların klinik amaçlı kullanılması ve fazla miktardaki iş yükü nedeniyle AR-GE çalışmalarının istenildiği ölçüde yapılamaması… Birçok hastanede MR çekim işinin hizmet alımı firmaları üzerinden yürütülmesi, bu firmaların cihazları üzerinde AR-GE yapmanın mümkün olmaması ve girişimsel işlemler için uygun vasıfta bir MR ünitesinin Türkiye’de bulunmaması, projeyi şekillendiren unsurlar arasında yer aldı…

Bu Merkezin Yakın Coğrafyada Eşi Benzeri Yok

Proje ile ilgili bilgi veren AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Algın, “Proje, ülkemizde kapalı ameliyatlar, inme ve MR sektörüne ilişkin yerli ve milli teknolojilerin geliştirilebilmesi ve klinik uygulamaların yapılabilmesi açısından kritiktir. Bu merkezin sadece ülkemizde değil, yakın coğrafyamızda da eşi veya benzeri yoktur.” dedi.

7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek, Genç Bilim Adamları Eğitim Görecek

Proje ile Türkiye’deki temel bilimler, tıp ve mühendislik alanlarında, MR görüntüleme (MRG), inme ve girişimsel tıp ile ilgili araştırma ve geliştirme (AR-GE) yapan öğretim üyelerinin ve özel sektördeki tıbbı cihaz üreten firmaların tek bir klinik çatı altında AR-GE yapabilecekleri bir ortamın sağlanması amaçlanıyor.

GİMRİKAM’ın kurulması ile Türkiye’deki klinik düzeydeki girişimsel MRG ve inme araştırmalarının büyük bir hız kazanması hedefleniyor. Merkez, 7 gün 24 saat tüm araştırmacıların ve hastaların yararlanması için açık olacak.

Planlı bir eğitim programını da bünyesinde barındıracak bu merkez, sadece doktorlara ve hastalara değil özellikle de girişimsel tıp ve MRG teknolojisinin teknik detaylarını öğrenmek isteyen tüm teknik personele ve geleceğin bilim adamlarına da hizmet edecektir.

AYBÜ Tıp Dünyasında Adından Söz Ettiriyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, “Girişimsel MR ve İnme Klinik AR-GE Merkezi projesi, hem üniversitemiz hem şehrimiz hem de ülkemiz adına büyük bir önem arz etmektedir. Kurulacak merkez, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde bu alanda araştırma yapan bilim insanlarına, hastalara ve alanda yetiştirilecek bilim insanı adaylarına hizmet verecektir. AYBÜ henüz yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen birçok

bilim alanında olduğu gibi tıp alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şehrimiz ve ülkemiz adına üniversitemiz bünyesinde yapılan bu çalışmalar bizi gururlandırıyor.” dedi.

2 Milyar Dolarlık Sektörde Türkiye’nin Söz Hakkı Olacak

19 Milyon Türk Liralık destekle kurulacak Ar-Ge merkezi 2 milyar dolarlık MR sektörünün Türkiye’de gelişmesine de katkı sağlayacak.

Girişimsel MR’da Yerli Üretim

Türkiye’deki tıbbi cihazlara ve girişimsel işlemlerde kullanılan malzemelere ilişkin sektörlerin %85 dışa bağımlı olduğunu ve cari açığı en çok besleyen sektörlerin bunlar olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Toplumsal refahın artması ve ithal bağımlılığının azaltılması açısından, bu alandaki potansiyelin değerlendirilmesi ve rekabet gücü yüksek yerli üretim cihazların geliştirilmesi, ülkemiz sanayisi ve ekonomisi açısından oldukça önemlidir.” değerlendirmesini yaptı.

Ekibinde yerli ve yabancı birçok kurum ve üniversitenin yer alacağı GİMRİKAM projesi, yerli ve milli tıbbi cihazların geliştirilmesi için de önemli bir merkez olacak. Merkezde yapılan çalışmalar, girişimsel MR ve inme konusunda Türk sanayisinin kurulabilmesinin temel taşlarını oluşturacak. Bu araştırmalar neticesinde üretilecek cihazların sadece katma değeri yüksek olmayacak aynı zamanda Türk sanayisine de yeni iş kolları sağlayacak.

GİMRİKAM Beyin Göçünü Tersine Çevirecek

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Oktay Algın’ın ve diğer proje üyelerinin yeni sekansların geliştirilmesi ve MR eşliğinde girişimsel işlemlerin yapılması gibi konularda yeterli deneyimi, yürütülmüş-yürütülmekte olan projeleri ve akademik altyapısı bulunmaktadır. Ayrıca proje ekibinde, Türk Girişimsel Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Halil ÖZTÜRK, Manyetik Rezonans ve Radyoloji Dernekleri’nin yönetim kurulu üyeleri ile girişimsel işlemler ve MR konusunda deneyimli yerli ve yabancı birçok seçkin bilim adamı yer alıyor.

Merkezin kurulmasıyla birlikte yurtdışında çalışan bazı Türk bilim adamlarının da yarı zamanlı da olsa Türkiye’ye dönerek çalışmalara destek vereceği öğrenildi.

1

 

Somut İşbirliklerimize İlişkin İlgili Kurumlara Başvurusu Yapılmış Ar-Ge Projelerimizden Bazı Örnekler

2

Resim 1: Tübitak 1001 programına başvurduğumuz,  beyin omurilik sıvısı dolaşımındaki tıkanıklıkların aşılmasına yönelik olarak geliştirdiğimiz katater, kılavuz tel ve MR eşliğinde ameliyat sistemi.

3

Resim 2: MR eşliğinde hayvanlar üzerinde girişimsel işlem yapmak için kullandığımız Bilkent Üniv. UMRAM (üstteki resim)’da yer alan ve öncü klinik uygulamalar için kullandığımız Atatürk EAH (alttaki resim) bünyesinde yer alan 3 tesla MR odalarımız. MR makinesinin yanında bulunan 2 ekran sayesinde, tüm prosedürler eş zamanlı olarak izlenebilmektedir. Bu ünitelerde; etik kurul onamı alınmış bazı klinik çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bununla birlikte bu işlemlerin en uygun şekilde ve hakkıyla yapılabilmesi için; bu altyapı projesinde talep ettiğimiz şekilde, geniş hasta açıklığı bulunan MR cihazı ve MR uyumlu tüm ameliyathane donanımları olan, AR-GE için özel olarak tasarlanmış ve kapsamlı bir hastanede yer alan bir altyapıya ihtiyacımız vardır.

4

Resim 3: MR eşliğinde beyin biyopsi, kist boşatma, abse drenajı, ağrı tedavisi ve yakma işlemleri için geliştirdiğimiz MR, tomografi ve röntgende görülebilir işaretleyicilere ve tamamı altında beyin biyopsisine bir örnek. Bu işlemler, şu anda ülkemizin başka bir merkezinde yapılamamaktadır.   Saçlı dericedeki işaretleyici, Beyindeki kitle ve içerisindeki iğne net olarak görülüyor.

5

Resim 4: Kalp ve beyin pili olan hastaların MR çekilebilmesine ve MR’da işlem yapılabilmesine ilişkin geliştirdiğimiz tekniğin öncü sonuçlarını içeren hayvan deneyi ve bu çalışmanın sonuçlarını sunduğumuz makalemiz.

6

       Resim 5: MR eşliğinde koyuna taktığımız stent-filtre deneyinin görüntüleri (ülkemizde ilk).

 

7

      Resim 6: MR eşliğinde koyun kalbindeki aritmik alanı yakma (ablasyon) deneyine ilişkin MR görüntüleri ve başarı ile yakılmış dokunun görüntüsü (ülkemizde ilk).

 

8

Resim 7: Boynun toplar damarından MR altında damar stenti yerleştirme  deneyimiz. UMRAM’da yaptığımız bu koyun deneylerimiz başarı ile sonuçlanmıştır.

 

9

Resim 8: 36 yaşındaki erkek hastada hareket merkezine yerleşmiş ve beynin her iki lobuna da uzanmış kitlesinin en kötü huylu kesiminden MR altında beyin biyopsisi yapılmıştır. Biyopsi iğnesinin (kırmızı oklar) kitlenin ilaçla boyanan (en kötü huylu bölge) kısmından alındığı izlenmektedir. İşlem sonrası alınan görüntülerde (en alt sıradaki resimler), komplikasyon saptanmadı.

10

Resim 9: Kurmayı planladığımız merkezin girişimsel MR ameliyathanesi ve bu ameliyathaneye entegre anjiyografi ve tomografi üniteleri.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.