AYBÜ’de “Örgütlü Suçlar Sempozyumu” Düzenlendi

AYBÜ’de “Örgütlü Suçlar Sempozyumu” Düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Örgütlü Suçlar Sempozyumu” yapıldı.

AYBÜ 15 Temmuz Şehitleri Binası konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyuma, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelen, Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksan, Dr. Hüseyin Aydın, Dr. Hüseyin Turan, Arş. Gör. Ahmet Kılıç ve Arş. Gör. İlhan Bulut konuşmacı olarak katıldı.

Örgütlü Suçların Hukuki Boyutunun Geniş Çerçevede Ele Alınması Elzemdir

Yargıtay Üyesi Nihat Altunok’un da misafir olarak yer aldığı sempozyumun açılış konuşmasını Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan yaptı. Uşan “kurulduğu andan bugüne kadar Hukuk Fakültesi’nde 11’i uluslararası olmak üzere 18 sempozyum yapıldı. Bu sempozyumların sonuncusu ise bugün bir arada olmamıza vesile olan ‘Örgütlü Suçlar Sempozyumu’dur. Ülkemizin ve milletimizin yakın tarihte şahit olduğu darbe girişimi, örgütlü suçların mahiyetinin ve hukuki boyutunun geniş çerçevede ele alınmasının ne derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu minvalde, düzenlenen sempozyumda örgütlü suçların hangi boyutlarda değerlendirileceği ele alınacaktır” dedi.

Türkiye’deki Yargılama Süreci, Tarafların Haklarına Riayet Edilerek, Sağlıklı Bir Şekilde ve Bir Denge İçerisinde Yürütülmektedir

Sempozyumda konuşma yapan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise, “Suç işleme amacıyla örgüt kurma, kasten işlenebilen bir suçtur. Başka bir ifadeyle, kişinin kendisi ile beraber diğer kişilerin suç işlemek amacıyla bir araya geldiklerini bilmesi ve bu yapılanmaya isteyerek dahil olması gerekmektedir. Ayrıca bu suçun işlenebilmesi açısından kanun kastın yanında bir de özel maksat unsuruna yer vermiştir. Buna göre ‘kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla’ örgüt kuranlar veya yönetenler cezalandırılır. Dolayısıyla bu suçun oluşabilmesi için bu özel amaç unsurunun da gerçekleşmesi gerekir. Örgütlü suçlar: suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, kurulan örgüt adına suç işlemek, kurulan örgüte yardım etmek, kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve kurulan örgütün propagandasını yapmak şeklinde tezahür edebilir.” dedi. Bu minvalde 15 Temmuz darbe girişimine ve sonrasında yürütülen yargılama sürecine değinen Aydınlı, özellikle darbe teşebbüsü nedeniyle yapılan yargılamaların tamamen hukuk sistemi içerisinde, ceza usulüne uygun bir biçimde ve evrensel yargılama ilkelerine ve prensiplerine uygun olarak yapıldığına vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra sempozyumun birinci oturumuna geçildi. Prof. Dr. M. Fatih Uşan’ın başkanlığını yaptığı birinci oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelen “Hükûmete Karşı Suç (TCK m. 312)”, Dr. Hüseyin Aydın “Yargıtay İçtihatları Işığında FETÖ Üyeliği” ve Arş. Gör. Ahmet Kılıç ise “Örgütlü Suçlarda Ceza Muhakemesinin Konusu” adlı konular hakkında konuşmalarını yaptı. Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan’ın yönettiği ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksan, Dr. Hüseyin Turan ve Arş. Gör. İlhan Bulut’un konuşmacı olarak yer aldığı ikinci oturumda ise, “Silah Sağlama Suçu (TCK m. 315)”, “Örgütlü Suçlarda Tutuklama Bakımından Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren olgular” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda Soyut-Somut Tehlike Tartışması (TCK m. 220)” konuları ele alındı.

Sempozyum, katılımcılarla gerçekleştirilen soru cevap kısmından ve konuşmacılara verilen teşekkür belgesinden sonra sona erdi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.