COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMALARI

COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMALARI

I-Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

1- T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Senatosu 20/03/2020 tarihinde toplanarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere 30.03.2020 tarihi itibariyle Üniversitemiz AYBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBUZEM) üzerinden uzaktan eğitim hizmeti verilmesini oybirliği ile kabul etmiştir. Akabinde AYBÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AYBUZEM) Moodle Eğitim Öğretim Sistemini (MEYS) kurmuştur. 25/03/2020 tarihinden itibaren MEYS içerisinde derslerin açılması sağlanmıştır. Öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili PPT, DOC, PDF uzantılı dokümanları verdikleri derslerin altına yüklemeleri gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta asenkron olan eğitim kısa sürede yoğunluğunu senkron eğitime devretmiştir. Senkron Eğitimde; Microsoft Teams (Lisanslı), Big blue Button (Açık kaynak) uygulamaları kullanılmıştır. İlaveten Üniversitemizin verdiği uzaktan eğitim sertifikalı eğitimler için Adobe Connect uygulamasından faydalanılmaktadır.

2- Şu anda AYBUZEM faaliyetleri; Sanal Sınıf Sayısı: 4974 Öğrenci Sayısı: 18131 Öğretim Elemanı: 973 Yayın sayısı: 3240 Soru sayısı: 4785 Kaynak sayısı: 12388 Canlı yayına katılan öğrenci sayısı: 11669 Senkron eğitim yapılan toplantı sayısı: 2474 sayılara ulaşmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe hazırlık kursuna kayıtlı 130 öğrenciye 30.03.2020 tarihinden itibaren online olarak eğitimlerine devam edilmektedir.

3- AYBÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzü ve Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, Erasmus+ Staj Hareketliliği ve Mevlana Değişim Programı kapsamında farklı ülkelerde öğrenim faaliyetlerini sürdüren öğrencilerimizi Avrupa Komisyonu, Türkiye Ulusal Ajansı, YÖK ve ilgili yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından yapılan resmi açıklamalardan web sayfamız, sosyal medya hesaplarımız ve e-mail yoluyla bilgilendirdik. Bu noktada öğrencilerimizin bulundukları ülkelerde güvenli bir biçimde yaşam ve faaliyetlerini sürdürmeleri, arzu eden öğrencilerimizin ise Türkiye’ye dönüşlerinin sağlanması gerçekleştirilmektedir.

4- Uzaktan eğitimde ara sınav uygulamaları genellikle ödev, proje ve kısa sınavlar şeklinde uygulanmaktadır. Bununla birlikte öğrencinin sisteme erişimi sağlanarak kısa sınav şeklinde de çoktan seçmeli sorular ile sınavlar yapılmıştır. Öğrencinin bilgisayar ve internete erişememesi durumundaki yaşayacağı mağduriyetler göz önünde bulundurularak telafi sınavları da gerçekleştirilmektedir.

5- Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik AYBUZEM tarafından kurulmuş olan Youtube kanalı aracılığı ile eğitim sürecinin ilerlemesi ve uzaktan eğitim sisteminin kullanımına ilişkin halen 42 video Türkçe ve İngilizce olarak yabancı öğrenci ve öğretim elamanları gözetilerek yayınlanmıştır. Aşağıdaki çalışmalarda devam etmektedir.

a. 13/03/2020 tarihine AYBÜ senatosu öğrenci-öğretim elamanı uzaktan iletişiminin kopmaması, aidiyet duygularının canlı kalması ve sağlık durumlarının bilgisi için öğrenci-danışman hattı canlandırılması kararı alındı. Her öğretim elamanı danışmanı olduğu öğrencilerle hafta bir haberleşerek öğrencinin durumu ile ilgili bilgiye ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanları ile birlikte değişik periyotlarda canlı yayınla iletişime geçilerek öğrencilerin sorunları ve soruları dinlenerek destek çalışmaları yapılmıştır.

b. İşletme Fakültesinin akademik ve idari personelinin katılımı ile “Sizleri Çok Özledik” sloganı ile hazırlanan kısa video İşletme Fakültesine ait tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. 22 Nisan 2020 tarihinde yine öğrencilerimizi motive etmek ve aynı zamanda onlara pratik bilgiler sunmak “Özgeçmiş Hazırlama Tüyoları” adlı canlı yayın yapılmıştır. REKMER tarafından Think-Tank Webinar seminerlerine başlanmış olup, her hafta öğrencilerimize yönelik olarak konularında uzman kişilerin yer alacağı seminerler organize edilmiştir. Bu seminerler yine canlı olarak yapılacaktır. İlki 01 Mayıs 2020 “Korona ve Ötesi” konu başlığı ile yapılmıştır.

c. Ayrıca AYBUZEM üzerinden Covid-19’un Psikolojik Etkilerini Araştırma Anketi başlıklı çalışmayı da tüm öğrencilerimizin katılımına sunulmuş ve araştırma halen devam etmektedir. Tıp öğrencilerine ise meslekleri ile ilgili kaygılarının ve düşüncelerini değerlendirme anket çalışması da başlamıştır.

d. Covid-19 ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından istenen önlemler ve yapılması gerekenler ile ilgili olarak Üniversitemizin web sitesi dahil olmak whatsapp grupları ve e-mail yoluyla öğrenciler ve tüm personel bilgilendirilmektedir (Ek. 24.04.2020 Korona duyurular)

II-Sağlık Hizmet Sunumu

1-Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Binasında bulunan Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin belirli bir bölümü Koronavirüs ve Covid-19 testlerinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi. (Ek. 24.03.2020 Merkez Laboratuvarı-Korona virüs)

2-AYBÜ Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi ve Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliye olduğu için öğretim üyelerimiz ve asistan doktorlarımız bu hastanelerde çalışmaktadır. Pandemi yönetiminde önemli görev üstlenen Bilim kurulunda iki Profesör öğretim üyelerimiz çalışmaktadır. Ayrıca bir Profesör öğretim üyemiz Ankara Şehir Hastanesi Pandemi kriz yönetiminde koordinatör olarak çalışmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemizin asistanları Filyasyon ekiplerinde çalışmaktadır.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Rakamlar sürekli değişmektedir)

Tanı konulan ve yatırılan hasta sayısı: 468, yatan hasta 102 (10’u yoğun bakımda 2’si entübe) taburcu olan 354 ve vefat eden 12

Ankara Şehir Hastanesi (Rakamlar sürekli değişmektedir)

Tanı konulan ve yatırılan hasta sayısı: 468, yatan hasta 304 (91’u yoğun bakımda 46’si entübe) taburcu olan 303, ayaktan takip 243

III-AR-GE Faaliyetleri

1-AYBÜ Senatosu 03/04/2020 toplantısında BAP ile ilgili olarak mevcut kabul edilmiş projelerin yapılabilirlik durumuna göre dondurulması ve bu dönemde Covid-19 ile ilgili olarak projelere açık olduğu ilan edildi. Bu aşamada değerlendirilmeye alınan 3 proje var. Ancak müracaat aşamasında da projeler olduğu biliniyor.

2-TÜBİTAK tarafından düzenlenen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında yapılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel çağrı için Mimarlık Fakültesi salgının kentsel ve mimari boyutlarıyla değerlendirildiği iki farklı proje önerisi sunmuştur.

3-AR-GE çalışmaları yapmak üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na iki profesör öğretim üyemizi görevlendirdik.

IV- Klinik Araştırmalara Katılım, Ulusal/Uluslararası Faz Çalışmalarına Katılım

Çocuk hastalıkları Enfeksiyon bölümü hocalarımız yaptığı ve katıldığı çalışmalar (bazıları başlanan bazıları etik kurul aşamasındaki çalışmalar)

1. Eşlik Eden Ko-mobit Durum Varlığının Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunun Klinik Gidişatına Etkisi,

2. Çocuk Covid 19 Olgularında Toraks Ultrasonografisinin Tanıdaki Yeri (çok merkezli),

3. Çocuklarda Covid 19 Enfeksiyonunun Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi,

4. Çocuklarda Covid 19 hastalığında delta nötrofil indexin değerlendirilmesi ve hastalık şiddetinin belirlenmesindeki yeri,

5. Covid 19 Enfeksiyonunun Klinik Gidişatında Melatonin Düzeyinin Etkisi,

6. Çocuklarda Covid 19 Enfeksiyonu Sırasında Eş Zamanlı Görülen Diğer Viral Enfeksiyonlar,

7. Çocuklarda Covid 19 Enfeksiyonunun Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi 8. Çocuklarda Covid 19 Enfeksiyonunun Bulaş Dinamikleri.

V-Ankara Şehir Hastanesi Erişkin Bölümlerinde Öğretim Üyelerimizin Yaptığı Veya Katıldığı Planlanan-Başlayan Bilimsel Çalışmalar

1. COVID-19 BT bulgularının sınıflandırılması ve klinik korelasyon,

2. COVID-19 bt ile akciğer volümünün ölçülmesi,

3. COVID-19 hastalarında kronik böbrek hastalığı sıklığı,

4. COVID-19 kesin tanılı hastalarda demografik bulgular, epidemiyolojik veriler,

5. SARS-CoV-2 PCR negatif, olası COVID-19 enfeksiyonu ile izlenen hastalarda hızlı antikor testi ve serumda antikor düzeylerinin tanıya katkısı,

6. COVID-19 vakası ile temas sonrası sağlık personeli izlemi,

7. COVID-19 hastalarında tiyol-disülfid, iskemi modifiye albümin düzeylerinin belirlenmesi,

8. COVID-19 hastalarında genetik faktörler,

9. COVID-19 hastalarında trombofili paneli,

10. COVID-19 hastalarında kombine tedavi ile ortaya çıkan yüzeysel EKG bulguları,

11. ACE İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokörü Kullanımının COVID-19 Hastalarında Akciğerdeki Lezyonların Yaygınlığına Etkisi,

12. COVID-19 ile Enfekte Hastalarda BT’de Hesaplanan Ana Pulmoner Arterin Aort Çapına Oranının Prognoz Üzerine Etkisi,

13. Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bulunan COVID-19 Hastalarında BT’de bakılan Sarkopeni Belirteçlerinin Prognostik Rolü,

14. COVID-19 ile Enfekte Hastalarda Bilgisayarlı Tomografide Ölçülen Perikardiyal Yağ Tabakasının Prognostik Önemi Olabilir mi?,

15. COVID-19 tanısı ile izlenen hastalarda demografik veriler-prognoz ve tedavi kolların karşılaştırması: ankara şehir hastanesi verileri,

16. COVID 19 tanılı hastalarda akut böbrek hasarı: Prevalansı, Morbidite ve Mortalite ilişkisi,

17. COVID-19 hastalarında biyolojik ajan tedavilerinin değerlendirilmesi,

18. COVID-19 hastalarında kapilleroskopi bulgularının değerlendirilmesi,

19. COVID-19 hastalarında ppd’nin sitokin fırtınası ve mortalite üzerine prediktif etkisi var mıdır?,

20. COVID-19 ile enfekte sağlık personellerinin çok merkezli değerlendirilmesi

21. COVID-19 hastalarının bt bulgularının skorlama sistemleri ile değerlendirilmesi,

22. COVİD-19 hastalığında farklı vücut sıvıları ve sekresyonlarında SARS-CoV-2 viral yük tayini ve klinik/laboratuvar ile korelasyonu,

23. Renal transplant alıcılarında COVİD-19 pandemisinde yaşam tarzı değişiklikleri ve enfeksiyon gelişimi üzerine etkisi,

24. COVID-19 enfeksiyonu ve c vit düzeylerinin prognoza etkisi.

VI-Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar

1-Covid-19 salgın hastalığı ülkemize gelmeden önce 05 Şubat 2020 tarihinde AYBÜ Hijyen komitesi kurulmuştur. Bu komitede Enfeksiyon hastalıklarından 3, Halk sağlığından bir, Sağlık Bilimleri Hemşirelikten bir ve meslek yüksekokuldan bir olmak üzere 6 öğretim üyesi ile başkanlığına bir Rektör yardımcısı getirilmiştir. Bu komite eylem planı olarak Covid-19 salgını için bilgilendirici sunumlar, temizlik ve hijyen sunumları, el yıkama videosu ve bilgilendirici duyurular yapmıştır (Ekler : 11.02.2020 Korona virüs bilgi ve alınması gereken önlemler, 13.02.2020 Korona virüs-el yıkama videoları). AYBÜ üç ana yerleşkeden oluştuğu için sunumlar üç yerde de yapılmıştır. Bunlar;

1. Esenboğa-Çubuk Külliyesi,

2. Etlik Yerleşkeleri,

3. Bilkent Yerleşkesi.

Temizlik-Hijyen sunumları temizlik, kantin ve yemekhane personeline yapılmıştır.

2-Şereflikoçhisar yerleşkesi dahil tüm yerleşkelerdeki temizlik personel yeterliliği malzeme eksiği ve lavabo gibi ortak alanların nasıl temiz tutulacağı bizzat tatbikatları yapılmıştır. Tüm yerleşkelerimiz için bir Hijyen Komite Üyesi Başkanlığı’nda hijyen yerleşke grupları oluşturuldu (Ek: 18.03.2020 Hijyen Grupları-Temizlik).

3-AYBÜ Web sayfasından ve tüm personelin e-mailleri üzerinden Covid-19 salgını tanıtımı ve önlemleri duyurulmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi, İşletme Fakültesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın Webinar ve dijital ortam toplantıları listeleri ektedir.

Yayınlar

a) TÜBİTAK Dergisinin COVİD özel sayısına TIP Fakültesi öğretim

üyelerimiz editör ve yazar olarak katıldılar. http://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-20-50-si-1/cover.pdf

b) Selcen Yüksel. Is the content of scientific studies written on COVID-19 biostatistically satisfying? Letter to editor. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Accepted at April 27 2020.

c) Uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar enstitüsünün aylık çıkardığı ULİSA12 dergisinde;

a) “Kovid-19 Salgının Ekonomik Etkileri” ve “Kovid-19 Salgınının Seyri ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı çalışmalar yanısıra University of South Carolina öğretim üyesi Profesör M. Mahmud Khan ve Üniversitemiz öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Recep Yorulmaz da birer çalışmayla katkı sunmuşlardır (Ek. 14.04.2020 ULİSA Rapor) 2. (Mayıs 2020) sayısı “Yapay Zeka Stratejileri ve Türkiye”başlığı altında hazırlanmıştır. Bu sayıda “Yapay Zeka ve Kovid-19” konulu bir çalışma yayımlanacaktır.

b) SETA Vakfı Kriter Dergisi Mayıs 2020 sayısı için “Kovid-19 ve Maskenin Politik Ekonomisi” isimli makale kabul edilmiştir.

c) ULİSA bünyesinde “Kovid-19 ve Geleceğimiz: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım” isimli bir rapor yayına hazırlık aşamasındadır. Rapora Üniversitemizin İktisat, Sosyoloji, İslam Felsefesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler branşlarından öğretim üyeleri kendi alanlarıyla ilgili alt-raporlarla katkı sunmuşlardır.

d) COVİD-19 faaliyetleri kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Esma Kabasakal yürütücülüğünde ‘Covid-19 Mücadelesinde Evde Kalmanın Bireylerin Beden Kitle İndeksi ve Yaşam Davranışlarına Etkisi’ isimli çalışma yürütülmektedir.

e) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Doç. Dr. Esra ÇALIK VAR danışmanlığında yürütülen bir yüksek lisans tez çalışmasında COVİD-19 ile ilgili bir yüksek lisans tez önerisi sunulmuştur.

f) Prof. Dr. Cengiz ÖZBESLER, dört farklı üniversitenin Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen “Covid-19’un Bireyler Üzerine Etkileri” konulu bir araştırmaya dahil olmuştur. Çalışma Etik Kurula sunulacaktır.

VII-Sarf Malzemesi Makine Teçhizat Üretimi

1-Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk MERT‘in yürütücülüğünü yaptığı “COVID-19 Pandemisi ile Mücadelede Sağlık Çalışanları İçin Yeni Bir Koruyucu Siperlik Tasarımı Geliştirilmesi Ve Kullanımının Etkilerinin Araştırılması” başlıklı BAP projesi ile Ankara Şehir Hastanesi başta olmak üzere afiliye olduğumuz diğer Yenimahalle ve Tepebaşı Ağız Diş Sağlığı Hastanelerine verilmek üzere yeni bir yüz koruyucu siperlik tasarımı ve 10.000 adet yüz koruyucu siperlik üretimi gerçekleştirmiştir.

2-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz TUSAŞ işbirliği ile taşınabilir ventilatör test cihazı için tasarım yapılmış olup, aynı zamanda savunma sanayi firmalarından Globus A.Ş. ile taşınabilir ventilatör tasarımı ile ilgili olarak anlaşmalar yapılmıştır.

VIII-Topluma Hizmet Uygulamaları

Üniversitemiz özellikle Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Acil Tıp, Romatoloji, Mikrobioloji uzmanları çeşitli topluma açık ortamlarda bilgilendirme ve değerlendirme hizmetlerinde bulunmaktadırlar.

IX-Salgın Sonrasında Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler

Salgın sonrasında salgının aşılama gibi temel çözümlerin gelişmesine kadar uzaktan eğitim devam etmek zorundadır. Normal örgün eğitime geçiş eğitim dönemlerini içerebilir. Dolayısıyla Üniversitemiz:

1. Uzaktan eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere fakülte fakülte bölüm bölüm hem teorik hem pratik eğitimlerin aynı zamanda sınav yöntemlerinin geliştirilmesi için öğretim elamanlarına sorumluluk vermiştir.

2. Kısmi örgün eğitim için teorik derslerin yine uzaktan verilmesi uygulamalı eğitimlerin zorunlu olmayanlarını uzaktan verilebilecek yöntemlerin geliştirilmesini, zorunlu olanların ise sosyal mesafe kuralı gereği olarak gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız başlamıştır.

3. Pandeminin sona ermesi halinde dahi dünyada gelişen şartlar dahilinde digital üniversite sisteminin hakimiyeti ciddi anlamda yüksek öğretimde önemli bir yer tutacağı görülmektedir. Bundan dolayı yeni digital üniversite yapısı üzerine çalışmalara hazırlanmayı düşünüyor ve buna ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapma teşebbüslerimizi başlatmış bulunuyoruz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.