SYKES-PICOT Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ile T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde “Sykes-Picot gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu” Etlik Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

01-02 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen, Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, çok sayıda akademisyen ve davetlinin katıldığı Sempozyumun açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan gerçekleştirdi. Sayın Rektörümüz açılış konuşmasında; dünyadaki adaletsizliğe birkaç cesur ses dışında tepki gösteren olmadığını ifade etti. Bugün bir milyarlık elit bir topluluk, refahları için 6 milyar insanı zulüm altında inletildiğine dikkat çeken Sayın Rektörümüz; yakılan, yıkılan ve feryadı figan eden coğrafyanın hep Müslüman coğrafyası olduğuna işaret etti. Sayın Rektörümüz, ölen, öldüren, çatışan ve çatıştırılanların da hep Müslümanlar olduğuna belirterek Sykes-Picot gizli Antlaşmasının akademik olarak iyi tahlil edilmesinin bu coğrafyada oynanan oyunların çözümüne ışık tutacağını bildirdi.

2 gün süren, Uluslararası ve Türk akademisyenlerin katıldığı Sykes-Picot gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu’nda; “Yusuf Akçura’nın Mektupları Işığında Birinci Dünya Savaşı Öncesi Beyrut Medrese-i Osmaniye’nin Ortaya Koyduğu Siyasi ve Sosyal Gerçekler, Sykes-Picot Antlaşması Öncesinde Fransa’nın Lübnan Politikası, Fransız Manda İdaresinin Lübnan’da Ermenilere Sağladığı Siyasi Ayrıcalıklar (1921-1939), Fransa’nın Siyonizm’e İlgisi: Cambon Bildirisi (4 Haziran 1917), Filistin’in Yahudileştirilmesinde İngiliz Yardımı, Kudüs Askerî Yöneticisi Ronald Storrs’un Günlüğünden Bir Okuma, 1916’daki Şerif Hüseyin Bin Ali Hareketi ve Sykes-Picot Antlaşması, İngiliz Belgelerine Göre Arap İsyanı ve Arap Milliyetçiliği (1908-1917), Alman Belgelerine Göre Cemal Paşa’nın Osmanlı Arap Politikasındaki Rolü (Şubat 1917), CENTO Unutulan İttifak (1959-1979), 2. Dünya Savaşı Sonrası Karadeniz (Türk) Boğazları Hakkında Sovyet Planlar, Sykes-Picot’ya Karşı Sadabat Paktı, Arap Ayaklanmalarının Gölgesinde Türkiye NATO İlişkileri: NATO’nun Değişen Güvenlik Gündemi ve Ortadoğu, I.Dünya Savaşı Sürecinde Emperyal Güçlerin Mezhepsel Politikaları ve Nusayriler, Sykes-Picot Antlaşması ve Irak’ın Kuruluşu Sürecinde Iraklı Kimliği Meselesi, İlk Irak Gazetelerinde Sykes-Picot Antlaşması (1916-1958), I. Dünya Savaşı’nda Yemen’de Osmanlı-İngiliz Mücadelesi ve Mark Sykes’ın Yemen’den Gönderdiği Rapor, Sykes-Picot Anlaşması Çerçevesinde Modern Ortadoğu’nun Oluşumu, Georges Clemenceau ve Sykes-Picot Anlaşması-Paris Barış Konferansı’nda Fransa ve Osmanlı Ortadoğusu, İngiliz Ulusal Arşivi Kayıtlarında Mark Sykes’ın Ortadoğu İzlenimleri, Sykes-Picot Antlaşmasında Osmanlı Topraklarının Paylaşılmasında Petrol Faktörü, Ortadoğu’da Devletin Doğası ve Toplumun Kurucu İlke Sorunu, Ortadoğu’da Uluslararası İngiliz ve Fransız Mandasının Tesisi: Sistemin Özgünlüğü ve Geleneksel Sömürge Modelini Geçmesi, Uluslararası Sistemin Sömürgecilik Bağlamında Ortadoğu’da Şekillenmesi, Eskiçağ Tarihindeki Kabilecilik Anlayışının Günümüz Ortadoğu Yönetimlerine Etkisi, “Sömürünün İstikrarı” Mısır’da İngiliz Sömürgesinin Maddi Paradigmalar, “Musul Sorunu” ve 1920’lerde Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’nın Kamuoyuna ve Diplomasisine Yansıması, Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin, Irak ve Suriye Cephelerinde Savaşan Türk Polisler, Büyük Taarruz Zaferinin Ortadoğu’da Yansımaları, İngilizlerin Güney Vilayetleri İşgal Planı ve General Allenby’nin İstekleri, Sykes-Picot’tan BOP’a Ortadoğu’da Hegemonya Arayışları, Sykes-Picot Antlaşması İle Değişen Dengelerin Değişmeyen Yüzü, Avrupa’nın Arap Baharına Verdiği Tepki Üzerine Bir Değerlendirme: Avrupa Sorunun Mu Yoksa Çözümün Mü Parçası? ve Arap Ülkerlerinde Postkolonyal Rejimlerin Yansıması Olarak ISIS” konularında alanında söz sahibi akademisyenler bildirilerini sundular.

sykes1 sykes2 sykes3 sykes4 sykes5 sykes6 sykes7 sykes8 sykes9 sykes10 sykes11 sykes12 sykes13 sykes14 sykes15 sykes16 sykes17

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz