Felsefe Şurası Tamamlandı

FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI

Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri

13-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Felsefe Derneği tarafından ortaklaşa tertip edilen Felsefe Şûrası sona ermiştir. Geleneksel hale getirilmesi planlanan Şûranın bu yıl tespit edilen teması “Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri” idi. İlim dalları arasında ortaklığı ve işbirliğini gözetmesiyle oldukça özgün olan Şûraya sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarında sahalarının uzmanı olan elli akademisyen ve yazar katkıda bulunmuştur. Şûra, Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN, Türk Felsefe Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Necati ÖNER, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS ve toplantının ev sahipliğini yapan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın konuşmalarıyla başlamıştır.

Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarından Prof. Dr. Mehmet S. AYDIN, Prof. Dr. Bekir KARLIĞA, Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR, Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ, Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN, Prof. Dr. Orhan DENİZ, Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Prof. Dr. Arif ERSOY, Prof. Dr. Sefa SAYGILI, Prof. Dr. Ahmet İNAM gibi kıdemli hocaların da konuşmalarıyla katkıda bulundukları Felsefe Şûrasında her şeyin içinin boşaltılmaya ve araçsallaştırılmaya çalışıldığı bir ortamda felsefenin imkânı, kurucu rolü ve her alanda temsil edilmesi gereken medeniyetimizin unutulan enginliği üzerine konuşulmasının önemine değinilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz medeniyetin köklerindeki zenginliği günümüze taşımanın anlamı ve imkanı üzerinde fikirlerin serdedildiği Şûrada geçmiş, şimdi ve gelecek zaman boyutlarının dinamik şekilde birleştirilebileceği bir eksenin önemi ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca toplantıda kendi değerlerimize yaslanan paradigmanın ve kendimize ait bir felsefe dilinin imkanının sorgulanması gerektiği öne çıkarılmıştır.

Temel doğa bilimleri, tıp, eğitim, ilahiyat, sosyoloji, mimari, mühendislik alanlarının felsefe ile olan ilişkisinin önemine değinilmiş; felsefenin tüm bu bilimlerden ayrılamayacak bir yapıda olduğu ileri sürülmüştür. Bu anlamda felsefenin tüm anabilim dallarında kendini temsil edeceği bir düzlem bulması, bunun yanında felsefenin kurucu rolüyle birlikte diğer alanlardan da beslenmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

Şuranın sosyal bilimler oturumlarında İslam medeniyetinin geçmişi, bugünkü egemen Batı medeniyetiyle ilişkisi tartışılarak dondurulmuş İslam medeniyetini yeniden ihya için çözüm yolları tartışıldı. Kendi değer yargılarımızla inşa edeceğimiz bir paradigmanın, yeni bir bilimsel yöntemin ve bir felsefe dili kurmanın gerekliliği ortaya kondu. Şuranın fen, mühendislik ve mimari oturumlarında ise fen bilimleri ile sosyal bilimlerin karşılıklı ilişkisi ve bu alanların birbirlerinden nasıl yararlanması gerektiği üzerinde duruldu. Mimaride kültür ve medeniyeti yansıtacak bir üslub birliği içinde olunması için toplumun üzerinde mutabakat kurduğu değerlere ihtiyacımız olduğu vurgulandı. Sağlık bilimlerini kapsayan oturumlarda ise tıp ile kültürün içiçeliğinden, tıp geleneğimiz ile bugünkü tıp anlayışı arasındaki karşıtlıklardan, tıbbı nebevinin bugün nasıl uygulanabileceğinin üzerinde duruldu.

Şura zengin bilim geleneğimiz ile mevcut bilim dalları arasındaki ilişki ve irtibatları ortaya koyarak, yeni bağlantılar kurulması hedefine doğru atılacak adımların ilki olması bakımından büyük önemi haizdir. Şûra sonunda, katılımcıların bir araya geldiği çalıştay programında ise üç gün süren Şûranın değerlendirilmesi yapılmış ve düşünce geleneğimiz içindeki temel sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Çalıştay sonunda vücuda getirilecek olan raporun ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, Şûra tebliğ ve katkılarının kitap haline getirilerek literatüre sunulması kararlaştırılmıştır. Çalıştayda sunulan çözüm önerileri ve çıkarılan yol haritası ile Türkiye’nin başı çekeceği bir bilim ve medeniyet atılımının müjdesi verilmiştir.

FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 1 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 2 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 3 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 4 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 5 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 6 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 7 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 8 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 9 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 10 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 11 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 12 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 13 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 14 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 15 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 16 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 17 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 18 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 19 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 20 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 21 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 22 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 23 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 24 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 25 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 26 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 27 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 28 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 29 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 30 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 31 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 32 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 33 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 34 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 36 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI 37 FELSEFE ŞURASI TAMAMLANDI

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz