Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ve Stratejik Düşünce Enstitüsü ortaklığında düzenlenen Uluslararası Suriye Sempozyumu gerçekleştirildi. 3 gün süren Sempozyuma Dünya’nın çeşitli ülkelerinden konunun uzmanı çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanı, bürokrat, diplomat ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarında söz alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Metin DOĞAN: “Bugün yanı başımızda yaşanan insanlık trajedisini daha iyi anlamak için bu sempozyumu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Günümüzde pek az devlet Suriye halkının derdiyle dertlenmektedir. Suriye’de yaşanan krizde beş yıldır mevcut rejimin halka uyguladığı orantısız şiddet yüzünden devlet ve toplum arasında bağlar kopmuş bulunmaktadır. Suriye’deki trajedi gün geçtikçe daha da karmaşık bir hal almaktadır.” dedi

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ERAVCI, beşinci yılında Suriye krizinin mezhepsel, tarihi, etnik açıdan devam ettiğini ve Suriye krizinin bölgesel ve küresel güç dengelerini değiştirdiğini belirtti. Bu zamana kadar Suriye krizinin siyasi ve insani boyutlarını ele alan birsempozyumun yapılmamış olmasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

SDE Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün konuşmasında özetle, Suriye’de yaşanan gelişmeleri 21.yüzyılın ilk derin krizi olarak değerlendirdi. Uluslararası sistemin işleyişinin ahlaki, hukuki ve insani olarak tekrar değerlendirilmesi gereken bir durum haline geldiğini dile getirdi. Dünyanın herhangi bir yerinde insanlığı ilgilendiren bir sorun varsa oraya müdahale etme sorumluluğunun BM’ye ait olduğunu,BM’nin hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek, büyük ve derin bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya kaldığını ve en kısa zamanda uluslararası toplumun gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini çünkü artık insanlığın daha fazla tahammülü kalmadığını belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Fred. H. Lawson, “Suriye Krizi ve Orta Doğu’da Bölgesel Düzenin Geleceği” başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında, Suriye iç savaşının dört temel evrede meydana geldiğini, ilk aşamada bölgesel ilişkiler açısından bir şeyler değişmediğini ancak Suriye içerisindeki savaşta trendlerin sonradan Orta Doğu için önemli değişimlere neden olduğunu ve bölgesel ilişkilerin ancak daha sonraki aşamalarda değişmeye başladığını söyledi.

Sempozyum protokol ve açılış konuşmalarının ardından, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Uşan’ın başkanlığında gerçekleşen “Osmanlı Medeniyet Bakiyesi Olarak Suriye: Sosyo Ekonomik ve İdari Yapı, Kolonyal Dönem” başlıklı ilk oturumda; Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi “Suriye’de Arap Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkışı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Güler“Osmanlı Suriye’sinde Güvenlik Problemleri ve Çözüm Yolları”, Niğde Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.Yasin Atlıoğlu “Fransız Manda Yönetimi Altında Suriye”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. M. Talha Çiçek “Osmanlı Modern Döneminde Suriye: Reform, Devlet ve Siyasal Aktörler” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Gelvin’in başkanlığını yaptığı “Suriye’de Sosyolojik Yapı: Etnik Mezhepsel ve İdeolojik Dinamikler” başlıklı ikinci oturumda Üniversitemizden Prof. Dr. H. Mustafa Eravcı “Osmanlı’dan Bağımsızlığa Suriye Nusayriliği”, Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Oytun Orhan “Suriye Türkmenleri”, Suriye Araştırma ve Çalışmaları Merkezi’nden Dr. Hussein Qatreeb “Suriye’de Hristiyan Topluluklar”, Üniversitemizden Araştırma Görevlisi Maşallah Nar “Suriye’de Selefi Hareketin Gelişimi” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Üniversitemizden Prof. Dr. Muhsin Kar’ın başkanlığını yaptığı “Modern Suriye: Toplum, Siyaset ve Ekonomi” başlıklı Sempozyumun ikinci gün birinci oturumunda Tel Aviv Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eyal Zisser “Suriye: Baas Partisi ve Ulusal İlerici Cephe (UİC)- Yanlış Bir Demokratikleştirme Tecrübesi”, Kırıkkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Harun Öztürkler “Suriye’nin Politik Ekonomisi”, Sultan Qaboos Üniversite’sinden Yrd. Doç Dr. Leon Goldsmith “Bütünleşme ve Ayrışma Arasında: Suriye’de Heterodoks ve Ortodoks İslami Kimlikleri Uzlaştırmak” , Üniversitemizden Araştırma Görevlisi Nuri Salık “ Beşar Esad’ın Patikası: Suriye Krizine Tarihsel Sosyolojik Bir Yaklaşım” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Üniversitemizden Prof. Dr. M. Vedat Gürbüz’ün başkanlığını yaptığı “Suriye Dış Politikası” başlıklı Sempozyumun ikinci gün ikinci oturumunda Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayyar Arı “ABD-Suriye İlişkileri” , Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Doç Dr. Özlem Tür “Suriye-İsrail İlişkileri”, Üniversitemizden Yrd. Doç Dr. Bayram Sinkaya “Suriye-İran İlişkileri”, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Orhan Gafarlı “Suriye-Rusya İlişkileri” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Alkan’ın başkanlığını yaptığı “Türkiye Suriye İlişkileri” başlıklı Sempozyumun ikinci gün üçüncü oturumunda Üniversitemizden Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin “Başlangıcından 2002 Yılında Kadar Türkiye-Suriye İlişkileri”, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mehmet Şahin “Türkiye Suriye İlişkilerinin Dinamikleri”, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan Doç. Dr. Mesut Özcan “2002-2011 Yılları Arasında Türkiye-Suriye İlişkileri”, TOBB Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şaban Kardaş “Arap Baharı Sürecinde Türkiye-Suriye İlişkileri” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Fred. H. Lawson’ın başkanlığını yaptığı “Suriye ve Arap Baharı-1” başlıklı sempozyumun ikinci gün dördüncü oturumunda Trinity Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Lesch “Bir Konuşma ve Suriye Ayaklanması Başlangıcında Karar Alma” , King’s College’den Dr. Alan George “Dereceli Gaddarlık: Suriye Rejiminin Muhalefete Farklı Cevapları”, Akron Üniversitesi’nden Gazi Velid Falah “Suriye’deki İç Kriz Bölgesel Jeopolitiği Nasıl Değiştirdi?” , Suriye İhvanı Başkan Yardımcısı Hossam el-Ghadban “Suriye İhvanı” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

El Şark Forumu’ndan Galip Dalay’ın başkanlığını yaptığı “Suriye ve Arap Baharı-2” başlıklı sempozyumun ikinci gün son oturumunda Arap Birliği Türkiye Temsilcisi Muhammed El Fatih Nasiri “Araplar Arası Politika Çerçevesinde Suriye Dış Politikası”, Yenişafak Gazetesi’nden Çetiner Çetin “Suriye’de Kürt Siyasal Hareketi” , Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’dan Can Acun “Suriye’de Sivil ve Silahlı Muhalif Gruplar”, Türkiye Gazetesi’den Ceren Kenar “Suriye ve Şii Hilali: Hizbullah’ın Suriye İç Savaşındaki Rolü” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Üniversitemizden Prof. Dr. Mustafa Eravcı’nın başkanlığını yaptığı “Uluslararası Kuruluşlar ve Suriye Krizinin İnsani Boyutu” başlıklı sempozyumun son günü ilk oturumunda Üniversitemizden Prof. Dr. Muhittin Ataman “Uluslararası Diplomasinin Suriye’deki Başarısızlığı”, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Kaya “Suriye Krizi ve Uluslararası Hukuk”, İHH’dan Mustafa Çağlı “Türkiye’deki STK’ların Suriye’deki Faaliyetleri”, Kordoba Vakfı’ndan Anas el-Tikriti “AB’nin Suriye Krizindeki Rolü” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

T.C. Başbakanlık’tan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın başkanlığını yaptığı “Suriye Geleceği: Kriz Nasıl Çözülür?” başlıklı sempozyumun son günü ikinci oturumunda Üniversitemizden Prof. Dr. Birol Akgün, Kaliforniya Üniversitesinden Prof. Dr. James Gelvin, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Halid Hoca sunumlarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Birol Akgün, Prof. Dr. H.Mustafa Eravcı, Prof. Dr. James Gelvin, Prof. Dr. Eyal Zisser’in değerlendirmelerinden sonra Uluslararası Suriye Sempozyumu tamamlandı.

Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 1 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 2 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 3 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 4 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 5 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 6 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 7 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 8 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 9 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 10 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 11 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 12 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 13 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 14 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 15 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 16 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 17 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 18 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 19 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 20 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 21 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 22 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 23 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 24 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 25 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi 26 Uluslararası Suriye Sempozyumu Gerçekleştirildi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz